Часовници Casio Модули 3050, 3061

 
Електричеството, създадено от соларната клетка, зарежда вградената батерия. Оставянето или използването на часовника дълго време без да е излаган на ярка светлина, води до спадане заряда на батерията. Когато не носите часовника на ръката си, оставяйте го до прозореца с насочен навън към светлината циферблат. Не трябва да носите часовника под ръкава на дрехата. Часовникът продължава да работи до и когато не е изложен на ярка светлина. Когато батерията спадне под определено ниво (часовникът е бил дълго време на тъмно), някои от функциите не могат да се използват. Действителното ниво, при което функциите не са достъпни зависи от модела на часовника. Ако батерията се изтощи напълно, се загубват настройките на часовника и трябва да ги направите отново. За да ползвате нормално часовника си, трябва редовно, винаги, когато е възможно да го излагате на ярка светлина. Зареждане на батерията на светло: от ниво 4, през ниво 3 и ниво 2, до ниво 1. При нива 1 и 2 всички функции са достъпни. Разреждане на батерията на тъмно: от ниво 1, през нива 2 и 3, до ниво 4. Честото осветяване на дисплея може да доведе до бързо спадане на батерията. За да заредите отново батерията с енергията, изхабена при едно осветяване, са необходими около 5 минути при ярка слънчева светлина през прозорец или 50 минути при флуоресцентна светлина на закрито. По-нататък в упътването са обяснени подробно възможностите за зареждане. Ако дисплея на часовника не показва нищо и е черен, това означава, че функцията за пестене на енергия е изключила часовника с цел да съхранява енергията. Тази функция автоматично изключва дисплея и влиза в спящ режим, когато часовникът се остави на тъмно известно време.
 
General Guide
Буквено означение на бутоните: горе в ляво – А, горе в дясно – В, долу в ляво – С, долу вдясно – D. Натискайте бутон С, за да сменяте един режим с друг: Timekeeping Mode (Основен режим, Режим час), World Time Mode (Режим Световно време), Alarm Mode (Режим Аларма), Stopwatch Mode (Режим Хронометър), Countdown Timer Mode (Режим Отброяване, Таймер). В който и да е режим натиснете бутон В за осветяване дисплея на часовника.
 
Сверяване на времето чрез радиоконтрол
Този часовник е проектиран да се сверява чрез сигнал, излъчван от Мейнфлинген, Германия (югоизточно от Франкфурт), Ръгби (Англия), Форт Колинс (САЩ) и Япония.
 
Настройка на часа
Този часовник получава сигнал за коригиране на часа и актуализира времето си според него. В случай, че е необходимо, можете ръчно да настроите часа и датата. Първото нещо, което трябва да се направи, когато купите този часовник е да настроите вашия Home City – града, в който живеете или пребивавате най-често и където основно ще използвате часовника. Когато използвате часовника в области извън радиосигнала, ще трябва да настроите часа и датата ръчно. За повече информация вижте раздел Настройване на Home City. За повече информация относно ръчните настройки вижте раздел Ръчно настройване на дигиталното време и дата. Сигналът за калибриране, предаван от САЩ, може да бъде прихванат в Северна Америка. Понятието Северна Америка в това упътване се отнася до областта, която обхваща Канада, континенталната част на САЩ и Мексико.
 
Настройване на Home City

 1. В режим Timekeeping Mode (Настройване на часа) задръжте бутон А докато кода на града започне на мига, което означава, че сте в екрана за настройка.
 2. Използвайте бутони D (на запад) и В (на изток), за да изберете кода на града, който искате да бъде ваш Home City.
 3. Натиснете бутон А за излизане от екрана за настройка
 4. Обикновено вашият часовник трябва да показва вярно време, ако сте избрали кода на Home City. Ако това не стане, времето би трябвало да се коригира при следващото автоматично сверяване чрез радиосигнал ( в полунощ). Можете също така да направите ръчно сверяване чрез радиосигнал или да настроите ръчно времето (като при обикновен дигитален часовник). Часовникът ще приеме автоматично сигнала за калибриране на часа от съответната излъчваща кула в полунощ и според него ще промени своите настройки. Можете да откажете автоматичното приемане на радиосигнал от часовника. Процедурата е описана по-долу. Ако се намирате в област, която не използва лятно време, изключете DST настройката. При фабричните настройки на часовника, автоматичното получаване на радиосигнал е изключено за следните кодове на градове: MOW (Москва), HKG (Хонк Конг), BJS (Пекин), HNL (Хонолулу), ANC (Anchorage).
 
Получаване сигнал за коригиране
Има два начина, които може да използвате за получаване на радиосигнал за коригиране точността на вашия часовник – автоматично и ръчно. При автоматичното получаване часовникът получава сигнал за коригиране 6 пъти на ден. Когато някое от коригиранията е било успешно, другите не се извършват. За повече информация вижте секцията Относно автоматично получаване на радиосигнал. Ръчното получаване на радиосигнал ви позволява да започнете коригиране на времето чрез радиосигнал чрез натискането на бутон. За повече информация вижте секцията Ръчно получаване на радиосигнал.
 
Важно - Часовникът трябва да бъде ориентиран, като позицията на 12 часа да бъде насочена към прозореца. В близост до него не трябва да има метални предмети. Точното получаване на сигнал може да бъде затруднено и дори невъзможно при някои от следните ситуации: намирате се или сте заобиколени от високи сгради, намирате се в превозно средство, намирате се в близост до домакински електроуреди или офис апаратура, намирате се в близост до далекопроводи на ел. енергия, намирате се сред или зад планини. По принцип по-ясен сигнал се получава през нощта, отколкото през деня. Получаването на сигнал за коригиране трае от 2 до 7 минути, но понякога може да отнеме 13-14 минути. През това време не трябва да боравите с бутоните или да местите часовника. Часовникът получава сигнал от различна кула, в зависимост от зададения Home City. Ако използвате часовника в Япония или Европа, на тези места има по две излъчващи кули, то часовникът ще търси сигнал от която и да е от двете кули за вашето местоположение. Ако не успее да получи сигнал от едната, ще потърси сигнал от другата кула. Дори в радиусите със силен обхват получаването на сигнал може да бъде затруднено поради различни причини. Дори ако се намирате в обхвата на излъчващата кула, получаването на радиосигнал може да бъде невъзможно поради блокиране от планини и други геоложки формации между часовника и източника на сигнала. Приемането на радиосигнал се влияе също от времето, атмосферните условия и сезонни промени.
 
Кодове за Home City и излъчващи кули:
 
Home City код Излъчваща кула Честота Диапазон на силен сигнал Диапазон на слаб сигнал
LIS, LON, MAD, ROM, BER, PAR, ATH, STO, MOW* Ръгби (Англия) 60.0 kHz 500 km 1500 km
Мейнфлинген (Германия) 77.5 kHz 500 km 1500 km
HKG*, BJS*, TPE, TYO, SEL Фукушима (Япония) 40.0 kHz 500 km 1000 km
Фукуока / Сага (Япония) 60.0 kHz 500 km 1000 km
HNL*, ANC*, YVR, YEA, MEX, YWG, MIA, YTO, YHZ, YYT, NYC, CHI, DEN, LAX Форт Колинс (Колорадо, САЩ) 60.0 kHz 1000 km 3000 km
 
* Областите, обозначени със звездички, са доста отдалечени от излъчващите сигнал кули, затова при определени условия, е възможно да има затруднения при получаването на сигнала.
 
Относно автоматичното получаване на радиосигнал
Часовникът получава сигнал за калибриране на часа 6 пъти на ден. Когато някой от сигналите е бил приет успешно, останалите не се провеждат. Схемата за получаване на сигнал зависи от избрания Home City и от това дали настройката на Home City е за стандартно време или за DST (лятно време). Забележка! Автоматичното получаване на радиосигнал е възможно само докато часовникът е в Основен режим (Режим Час) или Режим Световно време по време на някой от часовете за коригиране. Не е възможно коригиране на времето, ако някой час за коригиране е достигнат докато правите настройки. Автоматичното получаване на радиосигнал от часовника е настроено да се извършва рано сутринта, докато все още спите (в случай, че е настроен вярно часа в Основния режим). Преди да си легнете вечерта, свалете часовника от ръката си и го поставете така, че да може да получи лесно радиосигнала. Когато автоматичното получаване е включено, часовникът получава сигнал в продължение от 2 до 7 минути при достигане на някой от часовете за коригиране. Не натискайте бутоните в продължение на 6 минути преди и след всеки от часовете за коригиране. В противен случай може да попречите на правилното коригиране. Запомнете, че получаването на сигнал зависи от часа, зададен в Основния режим. Приемането на сигнал за коригиране не е възможно, ако се извършва обратно отброяване.
 
Вашият Home City Начални часове за автоматично приемане
1 2 3 4 5 6
LIS, LON Стандартно време 1:00 am 2:00 am 3:00 am 4:00 am 5:00 am полунощ
DST време 2:00 am 3:00 am 4:00 am 5:00 am полунощ 1:00 ам на следващия ден
MAD, ROM, STO, BER, PAR Стандартно време 2:00 am 3:00 am 4:00 am 5:00 am полунощ 1:00 ам на следващия ден
DST време 3:00 am 4:00 am 5:00 am полунощ 1:00 ам на следващия ден 2:00 ам на следващия ден
ATH Стандартно време 3:00 am 4:00 am 5:00 am полунощ 1:00 ам на следващия ден 2:00 ам на следващия ден
DST време 4:00 am 5:00 am полунощ 1:00 ам на следващия ден 2:00 ам на следващия ден 3:00 ам на следващия ден
MOW Стандартно време 4:00 am 5:00 am полунощ 1:00 ам на следващия ден 2:00 ам на следващия ден 3:00 ам на следващия ден
DST време 5:00 am полунощ 1:00 ам на следващия ден 2:00 ам на следващия ден 3:00 ам на следващия ден 4:00 ам на следващия ден
HKG, BJS, TPE, TYO, SEL Стандартно време полунощ 1:00 am 2:00 am 3:00 am 4:00 am 5:00 am
HNL, ANC, YVR, YEA, MEX, YWG, MIA, YTO, YHZ, YYT, NYC, CHI, DEN, LAX Стандартно време  и DST време полунощ 1:00 am 2:00 am 3:00 am 4:00 am 5:00 am
 
Относно индикатора за получаване на сигнал
Индикаторът за получаване на сигнал показва силата на сигнала за коригиране, който се получава. За най-добро получаване трябва да сте сигурни, че часовникът е на място със силен сигнал. Дори в области със силен сигнал са нужни около 10 секунди, за да може индикаторът за силата да се стабилизира. Използвайте индикатора, за да определите силата на сигнала и да намерите най-добро положение на часовника. Индикатора за сигнал се вижда на дисплея на часовника по време на ръчно или автоматично приемане.  Ниво 0 – слаб сигнал, няма индикатор; ниво 1 – малко по-силен сигнал, индикатор L1; ниво 2 – по-силен сигнала, индикатор L2; ниво 3 – силен сигнал, индикатор L3.
 
Индикатори за излъчващите кули
По време на приемането на сигнала на дисплея на вашия часовник ще мига индикатор, който показва от коя кула се приема сигнала в момента. След приемането на сигнала, индикаторът остава маркиран, без да мига. Обозначението на индикаторите на кулите е следното: JP40 – Фукушима (Япония), JP60 – Фукуока / Сага (Япония), US60 – Форт Колинс (Колорадо, САЩ), GE77.5 – Мейнфлинген (Германия), UK60 – Ръгби (Англия). Индикаторът на излъчващата кула се изключва автоматично в началото на първото автоматично получаване на сигнал за всеки нов ден. Часа на първото автоматично получаване зависи от избраната настройка на Home City.
 
Ръчно получаване на коригиращ сигнал
 1. Влезте в Основния режим
 2. Поставете часовника на стабилна повърхност, така че позицията на 12 часа да сочи към прозореца.
 3. Задръжте бутон С за около 2 секунди докато на дисплея започне да мига индикатор RC, което показва, че е започнало получаването на сигнала. Приемането на сигнала за коригиране продължава от 2 до 7 минути. През това време не трябва да натискате бутоните или да местите часовника. Ако приемането е било успешно, на дисплея на часовника се появяват датата и часа на приемането, както и индикатор GET. Индикаторът на кулата, чиито сигнал е бил приет също ще бъде маркиран. Часовникът ще влезе в Основния режим с натискане на бутон С или ако в продължение на 2-3 минути не натискате който и да е бутон.
 4. Ако получаването е било несполучливо, на дисплея на часовника се появява индикатор Err и датата и часа на предишното приемане. Индикатор - - : - - означава, че е нямало успешно приемане на сигнала.
 
Включване и изключване на автоматичното получаване
 1. В Основния режим натиснете бутон D, за да видите екрана на последния получен сигнал.
 2. Натиснете бутон А, за да започне на мига съответната настройка на автоматичното получаване на сигнала – on или off.
 3. Натискайте бутон С, за да включвате (on) или изключвате (off) автоматичното получаване. Ако настроения Home City е на град, където не се поддържа автоматично получаване на сигнал, няма да се появи екран за настройка
 4. Натиснете бутон D, за да включите (on) или изключите (off) автоматичното получаване
 5. Натиснете бутон А за излизане от екрана за настройка
 
Кога е приет последния сигнал – В Основния режим натиснете бутон D, за да видите екрана на последния получен сигнал. Когато приемането е било успешно се показват датата и часа на това успешно приемане. Индикатор - - : - - означава, че е нямало успешно приемане. За връщане в Основния режим натиснете бутон С.
 
Възможни проблеми при получаване на сигнала.
Проверете следните възможности, ако считате, че е имало проблем при получаване на сигнала:
 1. Проблем – не може да бъде направено ръчно приемане на радиосигнал. Възможна причина – часовникът не е в Основния режим (режим Час); вашият Home City не е един от следните кодове: ROM, STO, BER, PAR, ATH,  MOW, HKG, BJS, TPE, TYO, SEL, HNL, ANC, YVR, YEA, MEX, YWG, MIA, YTO, YHZ, YYT, NYC, CHI, DEN, LAX. Какво трябва да направите – влезте в Основния режим и опитайте отново; изберете за код на вашия Home City ROM, STO, BER, PAR, ATH,  MOW, HKG, BJS, TPE, TYO, SEL, HNL, ANC, YVR, YEA, MEX, YWG, MIA, YTO, YHZ, YYT, NYC, CHI, DEN, LAX.
 2. Проблем – настройката на часа е невярна след получаване на сигнала. Възможна причина – ако времето е един час назад, вероятно настройката на DST е невярна; кодът на Home City не е верен спрямо мястото, където се намирате и използвате часовника. Какво да направите – променете настройката на DST на AUTO DST; изберете правилен код за Home City.
За повече информация вижте Получаване на сигнал за коригиране и Предпазни мерки при получаване на сигнал за коригиране.
 
Световно време на часовника
В този режим дигитално се показва текущия час в 48 града (29 часови зони) по света. Всички операции в този раздел се правят в режим Световно време, където се влиза с натискане на бутон С. Как да видите часа в друг град – в режим Световно време използвайте бутони D (на изток) и В (на запад), за да минете през кодовете на градовете (часовите зони). Ако часа, показан от часовника за дадена часова зона не е верен, проверете дали правилно сте настроили вашия Home City.
 
Избор на стандартно време или лятно време (DST) за даден код на град
 1. В режим Световно време използвайте бутони D (на изток ) и В (на запад), за да изберете града, чиито показател искате да настроите
 2. Задръжте бутон А, за да изберете използване на лятно време (индикатор DST, появяващ се винаги, когато искате да видите в зона, за която е включен) или използване на стандартно време (няма индикатор). Ако сте избрали код GMT, не можете да избирате стандартно или лятно време. Имайте предвид, че настройката на DST касае само избраната часовата зона, а не всички.
 
Stopwatch Mode – Хронометър на часовника
С хронометъра на този часовник можете да измервате изминало време, отделни времена и два финала. Включва също така автоматичен старт. Хронометърът може да показва измерени стойности до 999 часа 59 минути 59.99 секунди. След достигане на този лимит продължава отново от 0 докато не бъде спрян. Излизането от режим Хронометър докато на дисплея на часовника е някое от междинните времена води до изчистване на междинното време и ви връща в измерване на изминало време (стандартната функция на хронометъра). Всички операции в този раздел са възможни в режим Хронометър, в който може да влезете с натискане на бутон D.
1. Измерване на изминало време: бутон D старт – бутон D стоп – бутон D повторен старт – бутон D стоп – бутон В изчистване
2. Измерване на отделни времена: бутон D старт – бутон B временно прекъсване (индикатор SPL) – бутон B освобождаване – бутон D стоп – бутон B изчистване
3. Измерване на две финални времена: бутон D старт – бутон B временно прекъсване, първият бегач финишира, показва времето на първия бегач – бутон D стоп, втория бегач финишира – бутон B освобождаване, показва времето на втория бегач – бутон B изчистване
 
Относно автоматичния старт
С тази функция часовникът отброява 5 секунди и при достигане на 0 хронометърът автоматично започва да измерва изминало време. През последните 3 секунди от отброяването се чува звуков сигнал на всяка секунда. Как се използва автоматични старт на часовника:
1. Докато екрана на хронометъра в режим Хронометър показва само нули, натиснете бутон А. Ще видите екрана на 5-секундното отброяване. За да се върнете в екрана с нулеви показания, натиснете отново бутон А.
2. Натиснете бутон D за старт на отброяването. Когато отброяването достигне 0, ще чуете звук и измерването с хронометър ще започне автоматично. Ако натиснете бутон D докато се извършва отброяването за автоматичен старт, то хронометърът ще се стартира незабавно.
 
Отброяване (Таймер) на часовника
Отброяването може да бъде зададено в рамките от 1 до 60 минути. При достигане на 0 се чува звуков сигнал. Всички опции в този раздел се извършват в режим Отброяване, в който се влиза с бутон С.
 
Задаване на начално време на отброяване
 1. Когато на дисплея се вижда началното време на отброяване, задръжте бутон А в режим Отброяване докато текущото време започне да мига. Ако не виждате начално време на отброяване, направете процедурата Използване на отброяването на този часовник (описана по-долу)
 2. Когато мига съответния показател, използвайте бутони D (+) и B (-) да го променяте.
 3. Натиснете бутон А за излизане от екрана за настройки.
 
Използване на отброяването на този часовник
Натиснете бутон D докато сте в режим Отброяване, за да стартирате отброяване. Когато отброяването достигне 0, се включва аларма за 10 секунди или докато не я спрете с натискане на който и да е бутон на часовника. По време на отброяване може да натиснете бутон D, за да спрете временно (пауза) отброяването. Натискането отново на бутон D го подновява. Отброяването продължава дори ако излезете от режим Отброяване. За пълно спиране на отброяване първо да го стопирате временно на пауза с бутон D и след това да настинете бутон B. Това връща началното време на отброяването.
 
Аларми на часовника
С този часовник можете да настроите 5 независими ежедневни аларми. Една от алармите може да бъде зададена като snooze аларма (дрямка). При включена аларма звуковия сигнал се чува при достигане на настроения час в продължение на 10 секунди или докато не я спрете с натискане на който и да е бутон на вашия часовник Casio. Snooze алармата звучи общо 7 пъти през интервали от 5 минути или докато не бъде спряна от вас или променена на еднократна аларма. Ако направите едно от следните действия по време на 5-минутния интервал на snooze алармата, тя се деактивира: влизане в екрана за настройка на Основния режим, влизане в екрана за настройка на аларма -1. Имате възможност да тествате звученето на алармата със задържане на бутон D в режим Аларма. Можете на включите и ежечасов сигнал, при който часовникът издава кратък звук на всеки кръгъл час. Има 5 екрана за съответните аларми, номерирани от 1 до 5. Екрана за ежечасовия сигнал е обозначен с :00. Всички операции в този раздел са възможни в режим Аларма, в който се влиза с натискане на бутон С.
 
Задаване час на алармата
 1. В режим Аларма използвайте бутон D, за да преминете през екраните за аларми изберете тази, чието време искате да промените: -1, -2, -3, -4, -5, :00. Аларма -1 може да бъде конфигурирана като snooze аларма или еднократна аларма. Останалите аларми от 2 до 5 не могат да бъдат snooze, а само еднократни.
 2. След като сте избрали желаната аларма, натиснете бутон А докато часовете започнат да мигат
 3. Използвайте бутон С, за да изберете за промяна часовете или минутите
 4. Докато мига съответния показател използвайте бутони D (+) и В (-) да го промените. Когато сте настроили 12-часов формат на представяне на часа, имайте предвид да зададете точно часа (за часовете преди обяд няма индикатор, а за часовете след обяд има индикатор Р)
 5. Натиснете бутон А за изход от екрана за настройка
 
Включване и изключване на аларми от -2 до -5
 1. В режим Аларма използвайте бутон D за избор на някоя аларма от 2 до 5
 2. Натиснете бутон В, за да включите (има индикатор на съответния екран)  или изключите съответната аларма. Индикаторът за включена аларма се вижда във всички режими
 
Избор на действие на аларма 1
 1. В режим Аларма изберете аларма 1
 2. Натискайте бутон В за да преминете през различните варианти: включена еднократна за деня аларма (индикатор ALM), включена snooze аларма (индикатор ALM SNZ), изключена аларма (няма индикатори). Индикаторът за включена snooze аларма мига по време на 5-минутните интервал. Влизането в екрана за настройка на аларма 1 докато snooze алармата е включена, автоматично я изключва и аларма 1 остава еднократна за деня.
 
Включване и изключване на ежечасовия сигнал
 1. В режим Аларма използвайте бутон D за избор на ежечасовия сигнал (:00)
 2. Натиснете бутон В, за да включите (индикатора SIG е видим във всички режими) или изключите ежечасовия сигнал
 
Осветяване на часовника
За осветяване на часовника се използва електро-луминисцентен панел (EL). При включено автоматично осветяване (на дисплея има индикатор A EL) светлината се включва, когато насочите часовника към лицето си. Функцията автоматично осветяване на часовника трябва да бъде активирана, за да се включва. За ръчно осветяване на дисплея натиснете бутон L в който и да е режим, за да осветите дисплея на часовника. При тази операция светлината се включва независимо дали е включено автоматичното осветяване или не. Имайте предвид, че дисплея няма да се освети, ако в момента е достатъчно светло (тази функция се нарича Пълно автоматично осветяване и е възможна при моделите със соларно захранване). За да осветите автоматично дисплея – първо поставете ръката си успоредно на земята и след това я насочете към лицето си на повече от 40 градуса. Необходимо е да носите часовника от външната страна на китката.
 
Внимание! Уверете се, че използването на автоматичното осветяване на часовника няма да доведе до инцидент или нараняване поради разсейване от внезапно включване на осветяването. Бъдете особено внимателни при бягане, каране на колело, мотоциклет или друго моторно превозно средство.
 
Включване и изключване на автоматичното осветяване
Във Основния режим с изключение на екрани за настройка с мигащ индикатор, задръжте бутон L за около 3 секунди, за да включите (индикатор A EL) или изключите (няма индикатор) автоматичното осветяване. Индикаторът се вижда във всички режими.
 
Батерия на часовника
Този часовник има вградена соларна клетка и презареждаща се батерия, която се зарежда от електрическата енергия, произведена от соларната клетка. За пълноценно зареждане часовникът трябва да бъде ориентиран до прозорец така, че дисплея да е насочен към светлината. Зареждането не е пълно, ако дори част от дисплея е покрита с дреха или др. Ако часовникът е държан дълго време на тъмно място или ако се носи под ръкава на дреха, батерията се изтощава напълно. Винаги когато можете излагайте часовника на ярка светлина. Батерията се изхабява след доста дълго време употреба (години). Батерията трябва да бъде сменяна само с оригинална такава в оторизиран сервиз на часовници Casio. Всички настройки и данни се загубват, a настройките на часовника стават фабричните такива,  ако батерията на часовника спадне до ниво 5 или при смяна на батерията. За да удължите живота на батерията, включете функцията Пестене на батерията (Рower Saving Function) и излагайте часовника при всяка възможност на ярка светлина.
 
Индикатори за заряда на батерията
Ниво 1 (индикатор Н) – възможни са всички функции
Ниво 2 (индикатор М) – възможни са всички функции
Ниво 3 (индикатор L, и допълнителен индикатор LOW) – не са възможни приемане на радиосигнал, осветяване, аларма и ежечасов сигнал
Ниво 4 (мигащ индикатор CHG) – поддържа само показване на часа
Ниво 5 (няма индикатор) – не са възможни функции
 
Мигащият индикатор LOW на ниво 3 ви предупреждава, че заряда на батерията е много нисък и трябва да изложите часовника на светлина възможно най-скоро. Индикатор LOW при ниво 3 и индикатор CHG на ниво 4 предупреждават, че заряда е изключително нисък При ниво 5 не са възможни функции, а настройките стават като фабрично заложените. Едва, когато батерията достигне ниво 4 можете отново да настроите часа. Останалите настройки може да направите на ниво 3. Тези ограничения са валидни само когато батерията е била изтощена до ниво 5. Излагането на часовника на директна слънчева светлина или друг силен източник на светлина може да е причина индикаторът да показва по-високо ниво на заряд от реалното. Няколко минути след това можете да видите действителния заряд. Ако много пъти за кратко време използвате осветяването или алармите на дисплея се появява индикатор CHG, което означава, че следните функции не са възможни до зареждане на батерията: аларма, осветяване, звуковите сигнали и приемането на радиосигнал. Когато батерията на часовника се зареди, индикаторът изчезва и всички функции са отново достъпни.
 
Предпазни мерки при зареждане на часовника
Зареждане при определени условия може да доведе до прекомерно загряване на часовника, в следствие на което дисплея на часовника, който е от течен кристал, може да потъмнее и стане черен. Когато температурата се нормализира, дисплея също се връща в нормално положение. Избягвайте да оставяте часовника върху кола, паркирана на слънце, твърде близо до лампа с нажежаема жичка, на директна слънчева светлина.
 
Упътване при зареждане
След пълно зареждане функцията Показване на час е възможна през следващите 9 месеца. По-долу е показано необходимото време за зареждане ежедневно, което да гарантира нормалното функциониране на часовника. 1. Слънчева светлина на открито (50 000 лукса) – 5 минути на ден, 2. слънчева светлина през прозорец (10 000 лукса) – 24 минути на ден, 3.  дневна светлина през прозорец или облачен ден (5 000 лукса) – 48 минути на ден, 4. Флуоресцентна светлина на закрито (500 лукса) – 8 часа на ден. Нормалното използване на часовника е свързано със следните операции: активен дисплей 18 часа на денонощие и спящ режим 6 часа на денонощие, 1 осветяване на дисплей (продължителност 1.5 секунди) дневно, 10 секунди действие на алармата дневно, 10 действия на дигиталния компас седмично, 10 часа измерване на височина (веднъж месечно), 6 минути приемане на радиосигнал дневно. Стабилната работа на часовника изисква често излагане на светлина.
 
Време за зареждане
По-долу можете да видите колко време и при какви условия е необходимо за покачване заряда на батерията на часовника от едно ниво в друго. Посочените стойности са ориентировъчни и зависят от светлината в дадения момент.
- Слънчева светлина на открито (50 000 лукса) нива 5, 4 и 3 – 2 часа; ниво 2 – още 25 часа; ниво 1 – още 7 часа
- Слънчева светлина през прозорец (10 000 лукса) – нива 5, 4 и 3 – 6 часа; ниво 2 – още 126 часа; ниво 1 – още 35 часа
- Дневна светлина през прозорец или облачен ден (5 000 лукса) – нива 5, 4 и 3 – 11 часа; ниво 2 – още 256 часа; ниво 1 – още 71 часа
- Флуоресцентно осветление на закрито (500 лукса) - 5, 4 и 3 – 120 часа. Останалите нива не могат да бъдат достигнати.
 
Timekeeping Mode – Режим час, Основен режим
В този режим можете да виждате и настройвате часа и датата. Можете също така да зададете 12-часов или 24-часов формат, както и включена или изключена функция за пестене на енергия. Основния режим натиснете бутон В, за да виждате на дисплея месеца и датата или деня от седмицата. Натиснете бутон D, докато сте в Основния режим да видите екрана на последно приетия сигнал. Този часовник използва поредица от кодове на градове, всеки от който отговаря на часовата зона на определения град. При настройване на часа трябва правилно да зададете вашия Home City (града, неговия часови пояс), в който ще използвате часовника. Ако вашия град не е включен в основните кодове, изберете код на град, който е във вашата часова зона. Имайте предвид, че всички времена в режим Световно време, зависят от часа и датата, зададени в Основния режим. След като сте настроили коректно дата и час на вашия Home City, можете много лесно да зададете на часовника да показва часа в друг часови пояс – трябва само да промените кода на града в Основния режим.
 
Ръчно настройване на часа и датата
 1. В Основния режим задръжте бутон А докато кода на града започне да мига, значи сте в екрана за настройка
 2. Натискайте бутон С, за да изберете последователно за промяна: кода на града, DST (лятно време), 12/24-часов формат, секунди, час, минути, година, месец, ден от месеца, пестене на енергия
 3. Когато мига съответния показател, използвайте бутони В и D, за да го промените, както следва в таблицата:
 
Екран За да направите това Направете това
TYO Промяна на кода на града Използвайте бутони D (на изток) и В (на запад)
АТ DST Превключване между автоматично DST (индикатор АТ), лятно време DST (индикатор on) и Стандартно време (индикатор off) Натиснете бутон D
24H Превключване от 12-часов (12Н) на 24-часов (24Н) формат на часа Натиснете бутон D
:50 Нулиране на секундите Натиснете бутон D
10:58 Промяна на часове и минути Използвайте бутони D (+) и В (-)
2007
6-30
 
Промяна на годината, месеца или деня
On PS Включване on и изключване off на функцията за пестене на енергия Натиснете бутон D
 
 1. Натиснете бутон А, за да излезете от екрана за настройка.
 2. Автоматично DST може да бъде избрано само за Home City: ROM, STO, BER, PAR, ATH,  MOW, HKG, BJS, TPE, TYO, SEL, HNL, ANC, YVR, YEA, MEX, YWG, MIA, YTO, YHZ, YYT, NYC, CHI, DEN, LAX.
 
Лятно време (DST)
При включена такава функция часът се премества 1 час напред спрямо стандартното време. Не всички страни използват лятно време. Сигналът за калибриране на часовника, излъчван от Мейнфлинген, Ръгби или Форт Колинс, съдържа данни както за стандартно време, така и за DST. Когато е включено автоматично DST, часовникът автоматично преминава от стандартно на лятно време според получения сигнал. Сигналът за калибриране, излъчван от Фукушима или Фукуока /  Сага (Япония) не съдържа данни за лятно време. Когато изберете ROM, STO, BER, PAR, ATH,  MOW, HKG, BJS, TPE, TYO, SEL, HNL, ANC, YVR, YEA, MEX, YWG, MIA, YTO, YHZ, YYT, NYC, CHI, DEN, LAX за ваш Home City, настройката по подразбиране е автоматично DST (индикатор АТ). Ако предполагате, че във вашата област има проблем с получаването на радиосигнала за калибриране на часовника, вероятно е по-добре ръчно да преминавате от стандартно на лятно часово време. Превключване от DST на стандартно време:
 1. В основния режим задръжте бутон А докато кода на града започне да мига
 2. Натиснете бутон С за да влезете в екрана на DST за настройка
 3. Натиснете бутон D, за да преминете през различните настройка: автоматично DST (индикатор АТ), изключено лятно време (използване на стандартно време, индикатор of), включено лятно време (индикатор on).
 4. Натиснете бутон А за изход от екрана за настройка. Когато е включена функцията лятно време на дисплея на часовника се появява индикатор DST.
 
Звуков сигнал при натискане на бутоните
Този сигнал се чува при натискане на който и да е бутон на часовника. Сигналът може да бъде включван или изключван. Дори ако изключите сигнала, останалите звукови сигнали – аларма, ежечасов сигнал и звуков сигнал при отброяване, продължават да работят нормално. Включване и изключване на звука при натискане на бутоните: в който и да е режим (без екран за настройка) задръжте бутон С, за да включите (без индикатор) или изключите (индикатор MUTE / зачертана нота) звука на бутоните. Тъй като бутон С се използва също за смяна на режимите, трябва да имате предвид, че при задържането му с цел включване и изключване на сигнала на бутоните се сменя също така режима на часовника. Не можете да включите и изключите звука при натискане на бутоните докато се извършва измерване на дълбочина. Индикаторът MUTE / зачертана нота е видим във всички режими на часовника.
 
Функция за пестене на енергия (Power Saving) – при включена такава функция часовникът автоматично изпада в спящ режим, когато е оставен за дълго на тъмно, дисплея става черен. Има два вида спящ режим – за дисплея и за функциите. Ако само дисплея е заспал (60-70 минути на тъмно), той се изчиства и на него мига само индикатор PS, всички функции работят, само дисплея не е активен. При втория вариант (6-7 дни на тъмно) дисплея отново е черен и изчистен, но индикаторът PS не мига, не са възможни звукови сигнали, осветяване и показване на данни върху дисплея на часовника.  Ако носите вашия часовник под ръкава на дрехата, той може да влезе в спящ режим. Часовникът няма да влезе в спящ режим в часовете от 6 сутринта до 10 вечерта. Ако все пак е в такъв режим, при настъпването на 6:00 сутринта, той остава в това състояние. Излизането от спящ режим може да стане с няколко операции: преместете часовника на добре осветено място (може да са необходими около 2 секунди да се активира дисплея), натиснете който и да е бутон; насочете часовника към лицето си (на повече от 40 градуса спрямо хоризонталното положение).
 
Включване и изключване на функцията за пестене на енергия
 1. В Основния режим задръжте натиснат бутон А докато кода на града започне да мига
 2. Натискайте бутон С девет пъти докато се появи съответния екран за включване и изключване на тази функция
 3. Натиснете бутон D, за да включите (On) или изключите (Off) функцията. Когато функцията е включена на дисплея на часовника се вижда във всички режими индикатор PS.
 4. Натиснете бутон A за изход от екрана.
 
Функция автоматично връщане - Часовникът автоматично се връща в Основен режим, ако не натискате никакви бутони в продължение на 2-3 минути в режим Аларма. Ако останете на екран с мигащ знак 2-3 минути без да натискате никакви бутони, то часовника автоматично излиза от екрана за настройка.
 
Преминаване през данни и настройки – в екраните за настройка бутони D и B се използват в различните режими, за да преминавате през данните на дисплея. В повечето случаи задържането на тези бутони води до преминаване с бърза скорост.
 
Предпазни мерки при получаване на радиосигнал за коригиране
Електростатично напрежение може да доведе до неточно време. Дори ако часовникът е в обсега на предавателя, възможно е да не се получи сигнала, ако той е блокиран от планини или други геоложки формации, намиращи се между часовника и предавателя. Приемането на сигнала се влияе от времето, атмосферните условия и сезонните промени. Сигналът за коригиране на времето се отразява от йоносферата. Затова такива фактори като промени в отражателната способност и преместване на йоносферата на по-голяма височина поради сезонни атмосферни промени може да доведе до временна невъзможност за получаване на сигнал. Дори ако сигналът за коригиране на времето е получен правилно, определени условия могат да доведат до закъснение в настройването на часа до една секунда. Настройването на текущото време съобразно сигнала за коригиране на времето е с приоритет пред всички други ръчни настройки на времето, които правите. Часовникът е проектиран да актуализира автоматично датата и деня от седмицата за периода от 1 януари 2000 до 31 декември 2099 година. От 1 януари 2100 година настройването на датата чрез радиосигнала за коригиране ще бъде невъзможно. Този часовник може да получава сигнали, който различават високосните години. Въпреки че този часовник е проектиран да получава както данни за времето (час, минути, секунди), така и данни за датата (година, месец, ден), някои особености могат да ограничат получаването само до данни за времето. Ако се намирате в област, където не е възможно нормално приемане на сигнала, часовникът има допустимо отклонение +/- 20 секунди на месец при нормална температура. Ако имате проблем с коректното получаване на сигнал за коригиране или ако настройката на времето е невярна, след получаване на сигнала, проверете текущия код на града, DST (лятно време) и настройките за автоматично получаване на сигнал.
 
Час – нулирането на секундите докато са в рамките от 30 до 59 води до увеличаване на минутите с 1. Ако секундите са в рамките от 00 до 29, минутите не се променят. Вграденият в часовника календар отчита продължителността на месеците и високосните години. След настройване на датата не би трябвало да се налага допълнителна настройка, освен при смяна на батерията или спадане на заряда й до ниво 5. Денят от седмицата се настройва автоматично спрямо зададената дата (година, месец, ден). При 12-часов няма индикатор за часовете от полунощ до 11:59 на обяд и индикатор Р за часовете от обяд до 11:59 през нощта. При 24-часов формат за показване на часа също няма индикатор. Формата, който сте избрали в основен режим, се прилага във всички останали режими. Текущият час за различните градове в Основния режим е настроен според GMT (Гринуич) и настройката за Home City. Разликата в часа прямо Гринуич е на базата на UTC (Universal Time Coordinated) - световен стандарт за час, основаващ се на прецизни измервания с атомни часовници, които отчитат времето до микросекунди.
 
Предпази мерки при осветяване – електро-луминисцентния панел на часовника губи своята сила след много продължителна употреба. Осветяването може да се забелязва трудно при директна слънчева светлина. Осветяването се изключва автоматично, когато се включи аларма. При осветяване на дисплея на часовника е възможно да се чува много слаб звук от вибрациите на El панела, което не означава повреда във вашия часовник. Честото използване на осветлението изтощава батерията на часовника.
 
Предпазни мерки при автоматичното осветяване – автоматичното осветяване се изключва автоматично, когато заряда на батерията падне до ниво 4. Не носете часовника от вътрешната страна на китката. В този случай автоматичното осветяване ще се включва, когато не е необходимо и ще изтощава батерията. Изключвайте тази функция, когато се занимавате с физически активни дейности, при които осветяването може да се включва без да е необходимо. За да се включи автоматичното осветяване при насочване часовника към лицето ви, ръката ви трябва да бъде успоредна на земята. Ако осветяването не се включи, върнете ръката си обратно в изходно положение (хоризонтално на земята) или я спуснете до тялото си и след това я насочете отново към лицето. Осветяването се изключва, когато настройвате неговата продължителност. Понякога часовника се включва 1 секунда след като го насочите към лицето си – това не означава проблем. Възможно е да чуете много слаб звук, когато движите бързо часовника, който се дължи на механичното действие на автоматичното осветяване – това не означава проблем.