Часовници Casio Модули 2117, 2265, 2275

 
General Guide
Натискайте бутон В, за да сменяте режимите: Timekeeping Mode (Режим час, Oсновен режим), Alarm Mode (Аларма), Stopwatch Mode (Хронометър), Time Setting Mode (Настройване на часа). След като направите нещо, в който и е режим, натискането на бутон В, ще ви върне в Основния режим. Задържането на бутон С в който и да е режим активира осветяването на часовника. Честото използване на светлината изтощава батерията. Ако сте в режим Аларма или Настройване на часа и не правите нищо в продължение на няколко минути, часовникът се връща автоматично на екрана, който нормално показва часа. Легенда на бутоните на             часовника: бутон А – горе вляво, бутон В – долу вляво, бутон С – долу вдясно.
 
Timekeeping Mode – Режим Час, Основен режим
В основния режим натиснете бутон А, за да преминете от 12-часов (няма индикатор за часовете от полунощ до 11:59 преди обяд или индикатор Р за часовете от обяд до 11:59 през нощта) на 24-часов формат на показване на часа. Денят от седмицата се изписва по следния начин: SU – неделя, МО – понеделник, TU – вторник, WE – сряда, TH – четвъртък, FR – петък, SА – събота.
 
Аларма на часовника – Alarm
Aлармата звучи в определеното време в продължение на 20 секунди, независимо в кой режим се намирате. Когато ежечасовият сигнал е включен, часовникът издава кратък сигнал на кръгъл час. Алармата може да тествате и чуете как звъни, като натиснете и задържите бутон А. Алармата на часовника се спира с натискане на който и да е бутон.
 
Задаване час на алармата

  1. В режим Аларма задръжте бутон С, докато часовете започнат да мигат, което означава, че сте в екран на настройка. Това автоматично включва, активира ежедневната аларма
  2. Използвайте бутон С, за да изберете: часове за промяна, минутите за промяна, нормално положение (няма мигащи атрибути)
  3. Докато мига съответната стойност, използвайте бутон А, за да я увеличавате. Задържането на този бутон води до промяна с бърза скорост.
  4. Натиснете бутон С за изход от екрана за настройка
 
Включване и изключване на ежедневната аларма и ежечасовия сигнал
В режим Аларма натиснете бутон А, за да изберете желания от вас вариант: двете аларми са включени (индикатор ALM SIG), двете аларми са изключени (няма индикатори), само ежедневната аларма е включена (индикатор ALM), само ежечасовия сигнал е включен (индикатор SIG).
 
Stopwatch Mode – Хронометър на часовника
С него може да измервате изминало време, отделни времена и две финални времена. Границата на хронометъра на този часовник е 59 минути 59.99 секунди. Начини за измерване на времена с хронометъра: 1. Изминало време: бутон А старт – бутон А стоп – бутон А повторен старт – бутон А стоп – бутон С изчистване  2. Отделни времена: бутон А старт – бутон С междинно време – бутон С освобождаване – бутон А стоп – бутон С изчистване 3. Две финални времена: бутон А старт – бутон С първият бегач финишира – бутон А стоп (вторият бегач финишира, показва се времето на първия бегач) – бутон С освобождаване – бутон С изчистване (показва се времето на втория бегач).
 
Time Setting Mode – Настройване на часа
  1. С помощта на натискане на бутон В влезте в режим Настройване на часа. Секундите започват да мигат, което означава, че са избрани за промяна
  2. Натискайте бутон С, за да изберете последователно: секунди, час, минути, месец, ден от месеца, ден от седмицата
  3. Когато мигат секундите, използвайте бутон А, за да ги нулирате. Ако настроите секундите на 00 докато показват стойност от 30 до 59, минутите се увеличават с 1. Ако секундите са в границата от 00 до 29 при промяната им на 00, минутите не се променят.
  4. Когато сте избрали за промяна друг показател, натискането на бутон А го увеличава. Задръжте бутона за промяна на бърза скорост
  5. Натиснете бутон В за връщане в Основния режим. Ако останете с мигащ показател и не правите нищо в продължение на няколко минути, часовникът ще ви върне автоматично в Основен режим.