Часовници Casio Модули 1343, 1794, 2364

 
Настройване на час и дата
Настройване на дата:

  1. Издърпайте коронката до първото положение.
  2. Настройте датата чрез завъртане на коронката. Не трябва да настройвате датата в часовете от 8 вечерта до 1 сутринта (показанието на датата може да не се смени на следващия ден).
  3. Натиснете навътре коронката за нормално положение.
Настройка на часа и деня от седмицата:
  1. Когато секундната стрелка е на 12 часа, издърпайте коронката на часовника до второто положение – секундната стрелка спира да се движи.
  2. Настройте стрелките чрез въртене на коронката. Така се променя и деня от седмицата. След като настроите деня от седмицата, внимателно настройте часа, като имате предвид дали е преди обяд или след обяд.
  3. Според сигнал за точно време натиснете коронката навътре до нормалното положение
  4. Стрелка за час във 24-часов формат – тази стрелка също показва часа. тя прави пълен оборот за 24 часа.
 
За часовници с пръстен за изминало време
Завъртете пръстена на часовника така, че маркерът да съвпадне с минутната стрелка. След известно време можете да установите колко време е изминало, като видите показанието на минутната стрелка върху пръстена.
 
Някои модели водоустойчиви часовници имат коронка със завинтване. За тези модели първо трябва да развиете коронката в посока към вас и след това да я издърпате. Имайте предвид, че такива модели часовници не са водоустойчиви докато коронката е развъртяна. Затова веднага след настройване, завъртете коронката на часовника.