Часовници Casio Модули 587, 590, 593, 596, 1271

 
General Guide
Натискайте бутон С, за да влизате от един режим в друг: Timekeeping Mode (Режим час, Основен режим), Alarm Mode (Аларма), Stopwatch Mode (Хронометър), Настройване на час и дата. Бутон А долу вдясно, бутон С долу вляво, бутон L горе вляво. Дните от седмицата са представени по следния начин: SU – неделя, MO – понеделник, TU – вторник, WE – сряда, TH – четвъртък, FR – петък, SA – събота. Натиснете бутон A, за да превключите от 12-часов на 24-часов формат за представяне на часа.
 
Alarm – Аларма
Ако е активирана ежедневната аларма на часовника, тя звучи всеки ден в настроения час в продължение на 20 секунди. Натиснете бутон L, за да изключите вече звучаща аларма. Ако е включен ежечасов сигнал, часовникът издава кратък сигнал на всеки кръгъл час. За да тествате алармата и чуете как звъни, в режим Аларма натиснете бутон А.
Задаване на час на алармата

  1. В режим Аларма изберете бутон L, за да изберете промяна на часа. Всяко натискане на бутон А увеличава часа с 1.
  2. Натиснете бутон L, за да изберете промяна на минутите. Всяко натискане на бутон А ги увеличава с 1.
  3. Натиснете бутон L за край на тази операция. Задръжте бутон С за връщане в Основния режим. Ако задържите натиснат бутон А при промяна на часа и минутите, то промяната ще става с бърза скорост.
Активиране и деактивиране на алармата и ежечасовия сигнал
Натискайте бутон А, за да изберете един от след от следните варианти: двете аларми са включени (индикатори дъгичка и камбанка), двете аларми са изключени (няма индикатори), само ежедневната аларма е включена (индикация само дъгичка),  само ежечасовия сигнал е включен (индикация само камбанка).
 
Stopwatch – Хронометър на часовника
С хронометъра на часовника можете да измервате изминало време, отделни времена и две финални времена. Границата на хронометъра е 23 часа 59 минути 59.99 секунди.
Измерване на времена с хронометъра
  1. Изминало време: бутон А – старт, бутон А – стоп, бутон А – повторен старт, бутон А – стоп, бутон L – нулиране и изчистване
  2. Отделни времена: бутон А – старт, бутон L – първо време, бутон L – освобождаване, бутон А – стоп, бутон L – изчистване
  3. Две финални времена: бутон А – старт, бутон L (първият бегач финишира), бутон А – стоп (вторият бегач финишира, запишете времето на първия), бутон L – освобождаване (запишете времето на втория бегач), бутон L – изчистване
 
Настройване на час и дата на вашия часовник
Ако сте в Основния режим, натиснете три пъти бутон С, за да влезете в режима за настройка на дата и час. За да коригирате секундите, натиснете бутон А, когато друг източник ги отброява и достигне 00. Натиснете бутон L,з а да изберете промяна на часовете. Всяко натискане на бутон А ги увеличава с 1. Натиснете бутон L за промяна на минутите. Всяко натискане на бутон А ги увеличава с 1.  Натиснете бутон L за промяна на месеца. Всяко натискане на бутон А го увеличава с 1. Натиснете бутон L за промяна на деня от седмицата. Всяко натискане на бутон А го увеличава с 1. Натиснете бутон С за край на операцията. За промени с бърза скорост, задържайте натиснат бутон А. Ако в продължение на 2-3 минути не натискате бутони, часовникът се връща автоматично в Основен режим.