Часовници Casio Модул 4395

 
Настройване на дата

  1. Издърпайте коронката до първото положение
  2. Настройте датата чрез завъртане на коронката. не трябва да настройвате датата в часовете от 8 вечерта до 2 сутринта, тъй като показанието на датата може да се смени на следващия ден.
  3. Натиснете навътре коронката до нормално положение
 
Настройване на часа и деня от седмицата
  1. Когато секундната стрелка е на 12 часа, издърпайте коронката до второто положение.  – секундната стрелка спира да се движи
  2. Настройте стрелките чрез въртене на коронката на часовника. Така се променя и деня от седмицата. След като зададете правилно деня от седмицата, внимателно настройте часа, като вземете предвид дали е преди обяд или след обяд.
  3. Според сигнал за точно време (от телевизия и радио) натиснете коронката навътре до нормално положение
 
Стрелка за 24-часов формат
Тази стрелка също показва часа. Тя прави един пълен оборот за 24 часа.
 
За часовници с пръстен за изминало време
Завъртете пръстена така, че маркерът да съвпадне с минутната стрелка. След известно време може да установите колко време е изминало, като видите показанието на минутната стрелка върху пръстена на часовника.
 
Важно! Някои водоустойчиви модели часовници имат коронка със завинтване. За тези модели часовници първо трябва да развиете коронката към вас и след това да я издърпате. Не дърпайте прекалено силно коронката. Имайте предвид също така, че такива модели часовници не са водоустойчиви, докато коронката е развъртяна. Затова веднага след настройване, завъртете обратно коронката на часовника.