Часовници Casio Модул 3321

 
General Guide
Натискайте бутон В, за да минавате от един режим в друг: Time Keeping Mode (Режим час, Основен режим), Calendar Mode (Режим Календар), Alarm Mode (Режим Аларма), Dual Time Mode (Режим Двойно време), Stopwatch Mode (Режим Хронометър). Легенда на бутоните: бутон А – горе вдясно, бутон В – горе вляво, бутон С – долу вляво.
 
Timekeeping Mode – Режим Час, Основен Режим
В този раздел ще видите как да настройвате часа. Ако часът не е настроен правилно, то календара на часовника също няма да бъде точен.
 
Настройване на дигиталния час
1. В Основния режим задръжте бутон С докато секундите започнат да мигат
2. Натиснете бутон В, за да нулирате секундите. Ако при нулирането секундите са в рамките от 30 до 59, то минутите се увеличават с 1. Ако секундите са от 00 до 29, минутите не се променят.
3. Натиснете бутон С, за да изберете за промяна часовете и започнат да мигат.
4. Натискайте бутон В, за да ги увеличавате или го задръжте за увеличаване с бърза скорост.
5. Натиснете бутон С, за да изберете за промяна минутите, които започват да мигат.
6. Натиснете бутон В, за да ги увеличавате или го задръжте за промяна с бърза скорост.
7. Натиснете бутон С за избиране промяна формата на часа – 12-часов или 24-часов формат. При 12-часов формат има индикатор Р за часовете след обяд
8. Натискайте бутон В за избор на единия или другия формат
9. Натиснете бутон С за изход от екрана
 
Настройване на стрелките
В който и да е режим натиснете бутон А, за да превъртите напред стрелките. Всяко натискане на бутона ги превърта с 20 секунди. Задръжте натиснат бутона за превъртане с бърза скорост. Можете да превъртате стрелките само напред, по часовниковата стрелка.
 
Calendar Mode – Режим Календар
Използвайте този режим да настройвате текущата дата (месец, ден от месеца, ден от седмицата). Часовникът не отчита високосните години. Затова ръчно трябва да настройвате датата на 29 февруари, когато е необходимо.
Настройване на датата:

 1. В режим Календар задръжте бутон С докато месецът започне да мига
 2. Натискайте бутон В за увеличаване на показанието на месеца. Задръжте бутона за промяна с бърза скорост.
 3. Натиснете бутон С, за да изберете деня от месеца
 4. Натискайте бутон В за увеличаване на показанието на деня от месеца. Задръжте бутона за бърза скорост.
 5. Натиснете бутон С, за да изберете деня от седмицата
 6. Натискайте бутон В за увеличаване на деня. Задръжте бутона за бърза скорост.
 7. Натиснете бутон С за край на процедурата и изход от екрана.
 
Alarm – Аларма
Ако е активирана алармата на вашия часовник, тя ще звъни в определеното време в продължение на 20 секунди. Може да спрете алармата след като е започнала да звучи с натискането на който и да е бутон. Можете да включите и ежечасов сигнал, при който часовникът издава кратък звук на всеки кръгъл час. Включване и изключване на алармата: В режим Аларма се влиза с натискане на бутон В.
Настройване на алармата:
 1. В режим Аларма задръжте бутон С докато часа на алармата започне да мига, което означава, че е избрана за промяна.
 2. Натискайте бутон В, за да увеличавате часовете.
 3. Натиснете бутон С, за да изберете за промяна лявата цифра на минутите – започват да мигат.
 4. Натискайте бутон В, за да ги увеличавате показанието.
 5. Натиснете бутон С, за да изберете за промяна дясната цифра на минутите – започват да мигат.
 6. Натискайте бутон В, за да ги увеличавате показанието.
 7. Натискайте бутон С, за да изберете включване или изключване на алармата и ежечасовия сигнал.
 8. Натискайте бутон В,з а да избирате последователно: двете включени (индикатори дъги и камбанка), включена само аларма (индикатор дъги), включен само ежечасов сигнал (индикатор камбанка), двете изключени (няма индикатори)
 9. Натиснете бутон С за изход от екрана.
 
Тестване на алармата и избор на звучене
Задръжте бутон В в който и да е режим (без екрани за настройка),з а да чуете как звучи алармата на часовника. Всеки път, когато правите това, звученето на алармата се променя. Можете да избирате между четири различни начина на звучене. Последното звучене, което сте чули при тестване на алармата, ще бъде начина на звучене на алармата и ежечасовия сигнал. Имайте предвид, че натискането на бутон В също така променя режима на часовника.
 
Dual Time Mode – Режим Двойно време
Този режим ви дава възможност да следите колко е часа в друга часова зона. В този режим секундите са синхронизирани със секундите в Основния режим
 
Настройване на двойното време:
 1. В режим Двойно време задръжте бутон С докато часа започне да мига, което означава, че е избран за промяна.
 2. Натискайте бутон В, за да увеличавате показанието
 3. Натиснете бутон С за промяна на минутите – започват да мигат.
 4. Натискайте бутон В, за да ги увеличавате
 5. Натиснете отново бутон С за избор на 12-часов или 24-часов формат
 6. Натискайте бутон В да изберете един от двата формата
 7. Натиснете бутон С за край изход от екрана
 
Stopwatch Mode – Режим Хронометър
С хронометъра на часовника може да измервате изминало време. Максималната стойност на хронометъра е 59 минути и 59 секунди. След достигане на лимита си хронометърът започва да брои отново от 0 докато не бъде спрян от вас. Измерването продължава дори и след излизане от режим Хронометър.
1. Натиснете бутон С за стартиране на хронометъра.
2.Натиснете отново бутон С за спиране на хронометъра. Това може да бъде правено многократно, за да спирате и подновявате измерването.
3. След като приключите с измерването, задръжте бутон С за нулиране и изчистване на хронометъра.
 
Забележки
 
Автоматично връщане – Ако оставите часовника с мигащ показател на дисплея за 1-2 минути без да правите нищо, той автоматично излиза от екрана за настройка.
 
Преминаване от един показател на друг – бутон В се използват в различни режими за преминаване през данните на дисплея. В повечето случаи задържането му води до преминаване с бърза скорост.