Часовници Casio Модул 3047

 
Вградените в този часовник сензори измерват посоките на света (компас), атмосферно налягане (барометър), температура и подводна дълбочина (дълбокомер). Подобни функции правят този часовник особено полезен при туризъм, катерене, гмуркане и други дейности сред природата. Преди да използвате часовника трябва да го изложите на ярка светлина да се зареди батерията. Електричеството, създадено от соларната клетка, зарежда вградената батерия. Оставянето или използването на часовника дълго време без да е излаган на ярка светлина, води до спадане заряда на батерията. Когато не носите часовника на ръката си, оставяйте го до прозореца с насочен навън към светлината циферблат. Не трябва да носите часовника под ръкава на дрехата. Часовникът продължава да работи до и когато не е изложен на ярка светлина. Когато батерията спадне под определено ниво (часовникът е бил дълго време на тъмно), някои от функциите не могат да се използват. Ако батерията се изтощи напълно, се загубват настройките на часовника и трябва да ги направите отново. За да ползвате нормално часовника си, трябва редовно, винаги, когато е възможно да го излагате на ярка светлина. Зареждане на батерията на светло: от ниво 4, през ниво 3 и ниво 2, до ниво 1. При нива 1 и 2 всички функции са достъпни. Разреждане на батерията на тъмно: от ниво 1, през нива 2 и 3, до ниво 4. При нива 3 и 4 някои функции не са достъпни. Честото осветяване на дисплея може да доведе до бързо спадане на батерията. За да заредите отново батерията с енергията, изхабена при едно осветяване, са необходими около 5 минути при ярка слънчева светлина през прозорец или 50 минути при флуоресцентна светлина на закрито. По-нататък в упътването са обяснени подробно възможностите за зареждане.
Внимание! Измерващите функции на този часовник да не се използват за прецизни професионални или индустриални измервания. Стойностите да се приемат за ориентировъчни. Ако сте в планината и се опасявате от объркване на посоката, задължително използвайте втори компас. Буквено означение на бутоните: горе вдясно А, средата вдясно В, долу вляво D, долу вдясно С, средата вдясно L (за осветяване), средата вляво Е.
Ако дигиталният дисплей на часовника не показва нищо и е черен, това означава, че функцията за пестене на енергия е изключила часовника с цел да съхранява енергията. Тази функция автоматично изключва дисплея и влиза в спящ режим, когато часовникът се остави на тъмно известно време. Фабрично тази функция на часовника е включена.
 
General Guide
Чрез натискане на бутон D виждате всички основни режими:
Timekeeping Mode (Основен режим, Режим час), Възпроизвеждане на данни за дълбочина (Depth Data Recall Mode), Countdown Timer Mode (Режим Отброяване, Таймер), Stopwatch Mode (Режим Хронометър), World Time Mode (Режим Световно време), Alarm Mode (Режим Аларма), Получаване на радиосигнал (Receive Mode). От Основния режим можете да влезете: бутон А – Дигитален компас, бутон С – Измерване на дълбочина, бутон В – Барометър/Термометър. Докато се намирате в трите режима със сензори, можете да използвате следните бутони за преминаване от един режим в друг: от режим Дигитален компас – натиснете бутон В – влизане в режим Барометър / Термометър;  от режим Дигитален компас – натискане на бутон С – влизане в режим Измерване на дълбочина; от режим Барометър / Термометър – натиснете бутон А – за влизане в режим Дигитален компас; от режим Барометър / Термометър – натискане на бутон С – влизане в режим измерване на дълбочина. От тези три режима, свързани със сензорите, можете да се върнете в Основния режим с натискане на бутон D. Ако сте в някой от режимите Възпроизвеждане на данни за дълбочина, Световно време, Хронометър, Отброяване, Аларма и Получаване на радиосигнал и искате да влезете в някой от режимите със сензори, първо трябва да влезете в Основния режим и след това да настинете съответния бутон.  В който и да е режим натиснете бутон L за осветяване дисплея на часовника.
 
Сверяване на времето чрез радиоконтрол
Този часовник е проектиран да се сверява чрез сигнал, излъчван от Мейнфлинген, Германия (югоизточно от Франкфурт), Ръгби (Англия), Форт Колинс (САЩ) и Япония.
 
Настройка на часа
Този часовник автоматично настройва своето време според сигнала за коригиране на времето. В случай, че е необходимо, можете ръчно да настроите часа и датата. Първото нещо, което трябва да се направи, когато купите този часовник е да настроите вашия Home City – града, в който живеете или пребивавате най-често и където основно ще използвате часовника. Когато използвате часовника в области извън радиосигнала, ще трябва да настроите часа и датата ръчно. За повече информация вижте раздел Настройване на Home City. За повече информация относно ръчните настройки вижте раздел Ръчно настройване на дигиталното време и дата. Сигналът за калибриране, предаван от САЩ, може да бъде прихванат в Северна Америка. Понятието Северна Америка в това упътване се отнася до областта, която обхваща Канада, континенталната част на САЩ и Мексико.
 
Настройване на Home City

 1. В режим Timekeeping Mode (Настройване на часа) задръжте бутон Е докато кода на града започне на мига, което означава, че сте в екрана за настройка.
 2. Използвайте бутони D (на запад) и С (на изток), за да изберете кода на града, който искате да бъде ваш Home City. Кодовете за по-големите градове на часовите зони са: BER, PAR – Берлин, Париж, Милано, Рим, Амстердам, Франкфурт, Хамбург, Виена, Барселона, Мадрид; LON – Лондон; ATH – Атина; TYO, SEL – Токио, Сеул; NYC – Ню Йорк, Детройт, Маями, Бостън, Монреал; CHI – Чикаго, Хюстън, Далас, Ню Орлиънс, Мексико Сити; DEN – Денвър, Ел Пасо; LAX – Лос Анжелис, Сан Франциско, Лас Вегас, Ванкувър
 3. Натиснете бутон Е за излизане от екрана за настройка
 4. Обикновено вашият часовник трябва да показва вярно време, ако сте избрали кода на Home City. Ако това не стане, времето би трябвало да се коригира при следващото автоматично сверяване чрез радиосигнал ( в полунощ). Можете също така да направите ръчно сверяване чрез радиосигнал или да настроите ръчно времето (като при обикновен дигитален часовник). Часовникът ще приеме автоматично сигнала за калибриране на часа от съответната излъчваща кула в полунощ и според него ще промени своите настройки. Можете да откажете автоматичното приемане на радиосигнал от часовника. Процедурата е описана по-долу.
 
Получаване сигнал за коригиране
Има два начина, които може да използвате за получаване на радиосигнал за коригиране точността на вашия часовник – автоматично и ръчно. При автоматичното получаване часовникът получава сигнал за коригиране 6 пъти на ден. Когато някое от коригиранията е било успешно, другите не се извършват. За повече информация вижте секцията Относно автоматично получаване на радиосигнал. Ръчното получаване на радиосигнал ви позволява да започнете коригиране на времето чрез радиосигнал чрез натискането на бутон. За повече информация вижте секцията Ръчно получаване на радиосигнал.
 
Важно - Часовникът трябва да бъде ориентиран, като позицията на 12 часа да бъде насочена към прозореца. В близост до него не трябва да има метални предмети. Точното получаване на сигнал може да бъде затруднено и дори невъзможно при някои от следните ситуации: намирате се или сте заобиколени от високи сгради, намирате се в превозно средство, намирате се в близост до домакински електроуреди или офис апаратура, намирате се в близост до далекопроводи на ел. енергия, намирате се сред или зад планини. По принцип по-ясен сигнал се получава през нощта, отколкото през деня. Получаването на сигнал за коригиране трае от 2 до 7 минути, но понякога може да отнеме 14 минути. През това време не трябва да боравите с бутоните или да местите часовника. Часовникът получава сигнал от различна кула, в зависимост от зададения Home City. Дори в радиусите със силен обхват получаването на сигнал може да бъде затруднено поради различни причини. Радиоинтерференцията също може да предизвика проблеми при получаване. Дори ако се намирате в обхвата на излъчващата кула, получаването на радиосигнал може да бъде невъзможно поради блокиране от планини и други геоложки формации между часовника и източника на сигнала. Приемането на радиосигнал се влияе също от времето, атмосферните условия и сезонни промени. Часовникът получава коригиращ сигнал от различна кула, в зависимост от зададения Home City:
 
Home City код Излъчваща кула Честота Диапазон на силен сигнал Диапазон на слаб сигнал
LON, BER, PAR, ATH Ръгби (Англия) 60.0 kHz 500 km 1500 km
Мейнфлинген (Германия) 77.5 kHz 500 km 1500 km
TYO, SEL Фукушима (Япония) 40.0 kHz 500 km 1000 km
Фукуока / Сага (Япония) 60.0 kHz 500 km 1000 km
NYC, CHI, DEN, LAX Форт Колинс (Колорадо, САЩ) 60.0 kHz 1000 km 3000 km
 
Относно автоматичното получаване на радиосигнал
Часовникът получава сигнал за калибриране на часа 6 пъти на ден. Когато някой от сигналите е бил приет успешно, останалите не се провеждат. Схемата за получаване на сигнал зависи от избрания Home City и от това дали настройката на Home City е за стандартно време или за DST (лятно време). Забележка! Автоматичното получаване на радиосигнал е възможно само докато часовникът е в Основен режим (Режим Час) или Режим Световно време по време на някой от часовете за коригиране. Не е възможно коригиране на времето, ако някой час за коригиране е достигнат докато докато правите настройки. Автоматичното получаване на радиосигнал от часовника е настроено да се извършва рано сутринта, докато все още спите (в случай, че е настроен вярно часа в Основния режим). Преди да си легнете вечерта, свалете часовника от ръката си и го поставете така, че да може да получи лесно радиосигнала. Когато автоматичното получаване е включено, часовникът получава сигнал в продължение от 2 до 7 минути при достигане на някой от часовете за коригиране. Не натискайте бутоните в продължение на 6 минути преди и след всеки от часовете за коригиране. В противен случай може да попречите на правилното коригиране. Запомнете, че получаването на сигнал зависи от часа, зададен в Основния режим. Процесът на получаване се осъществява, когато дисплея показва посочените часове за коригиране, независимо дали зададения час в Основния режим е верен или не.
 
Вашият Home City Начални часове за автоматично приемане
1 2 3 4 5 6
LON Стандартно време 1:00 am 2:00 am 3:00 am 4:00 am 5:00 am полунощ
DST време 2:00 am 3:00 am 4:00 am 5:00 am полунощ 1:00 ам на следващия ден
BER, PAR Стандартно време 2:00 am 3:00 am 4:00 am 5:00 am полунощ 1:00 ам на следващия ден
DST време 3:00 am 4:00 am 5:00 am полунощ 1:00 ам на следващия ден 2:00 ам на следващия ден
ATH Стандартно време 3:00 am 4:00 am 5:00 am полунощ 1:00 ам на следващия ден 2:00 ам на следващия ден
DST време 4:00 am 5:00 am полунощ 1:00 ам на следващия ден 2:00 ам на следващия ден 3:00 ам на следващия ден
TYO, SEL Стандартно време полунощ 1:00 am 2:00 am 3:00 am 4:00 am 5:00 am
NYC, CHI, DEN, LAX Стандартно време  и DST време полунощ 1:00 am 2:00 am 3:00 am 4:00 am 5:00 am
 
Относно индикатора за получаване на сигнал
Индикаторът за получаване на сигнал показва силата на сигнала за коригиране, който се получава. За най-добро получаване трябва да сте сигурни, че часовникът е на място със силен сигнал. Дори в области със силен сигнал са нужни около 10 секунди, за да може индикаторът за силата да се стабилизира. Използвайте индикатора, за да определите силата на сигнала и да намерите най-добро положение на часовника. Индикатора за сигнал се вижда на дисплея на часовника по време на ръчно или автоматично приемане.  Ниво 1 – слаб сигнал, няма индикатор; ниво 2 – малко по-силен сигнал, мигащ индикатор; ниво 3 – средна сила на сигнала, индикатор сегмент; ниво 4 – по-силен сигнал, индикатори сегменти 1 и 2; ниво 5 – максимална сила на сигнала, индикатор сегменти 1, 2 и 3. Индикаторът (ниво 5) се появява на дисплея във всички режими, следвайки получаването на сигнала за коригиране на времето. Индикаторът (ниво 5) не се появява, ако получаването на сигнала е било неуспешно или ако настроите часа ръчно (без да използвате радиосигнал). Индикаторът (ниво 5) се появява на дисплея само когато часовникът може да получи успешно данните за часа и датата. Не се появява, ако се получат данни само за часа. Индикаторът (ниво 5) означава, че минимум един от сигналите за коригиране е получен успешно. Имайте предвид все пак, че индикаторът (ниво 5) се изчиства от дисплея на часовника всеки ден при започване на първото получаване на сигнал.
 
Ръчно получаване на радиосигнал
 1. Влезте в режим Получаване на радиосигнал
 2. Поставете часовника на стабилна повърхност, така че позицията на 12 часа да сочи към прозореца.
 3. Задръжте бутон С за около 2 секунди докато на дисплея започне да мига индикатор RC, което показва, че е започнало получаването на сигнала. Приемането на сигнала за коригиране продължава от 2 до 7 минути. През това време не трябва да натискате бутоните или да местите часовника. Ако приемането е било успешно, на дисплея на часовника се появяват датата и часа на приемането, както и индикатор GET. Часовникът ще излезе от режим Приемане на сигнал с натискане на бутон С или ако в продължение на 1-2 минути не натискате който и да е бутон.
 4. Ако получаването е било несполучливо, на дисплея на часовника се появява индикатор Errи датата и часа на предишното приемане. Индикатор – : - - означава, че е нямало успешно приемане на сигнала. За да прекъснете процеса на получаване и да се върнете в режим Приемане на сигнал, натиснете бутон С.
 
Включване и изключване на автоматичното получаване
 1. Влезте в Режим получаване на сигнал
 2. В Режим получаване на сигнал задръжте бутон Е, докато започне да мига текущата настройка за включенa (on) и изключенa (off) функция, което означава, че в екран за настройка. Ако текущият Home City е код на град, където не се поддържа. автоматично получаване на дисплея няма да се появи екрана за настройка. Това означава, че не можете да включвате и изключвате автоматичното получаване.
 3.  Натиснете бутон С два пъти, за да започне на мига статуса на автоматичното получаване на сигнала – on или off.
 4. Натискайте бутон С, за да включвате (on) или изключвате (off) автоматичното получаване.
 5. Натиснете два пъти бутон Е за излизане от екрана за настройка
 
Кога е приет последния сигнал – Влезте в Режим Приемане на сигнал. Когато приемането е било успешно се показват датата и часа на това успешно приемане. Индикатор - :- означава, че е нямало успешно приемане. За връщане в Основния режим натиснете бутон D.
 
Възможни проблеми при получаване на сигнала.
Проверете следните възможности, ако считате, че е имало проблем при получаване на сигнала:
 1. Проблем – не може да бъде направено ръчно приемане на радиосигнал. Възможна причина – часовникът не е в Основния режим (режим Час), режим Световно време или режим Приемане на радиосигнал; вашият Home City не е един от следните кодове: BER, PAR, LON, ATH, TYO, CEL, NYC, CHI, DEN, LAX. Какво трябва да направите – влезте в Основния режим (режим Час), режим Световно време или режим Приемане на радиосигнал; и опитайте отново; изберете за код на вашия Home City BER, PAR, LON, ATH, TYO, CEL, NYC, CHI, DEN, LAX.
 2. Проблем – автоматичното получаване на сигнала е включено, но индикаторът (ниво 5) не се появява на дисплея на часовника ви. Възможна причина  -променили сте времето ръчно; настройката за DST е била променена ръчно в режим Световно време; натискали бутоните по време на приемането; дори ако получаването е успешно, индикаторът изчезва всеки ден при първото приемане; при последното приемане са били получени данни само за времето (час, минути, секунди) – индикаторът (ниво 5) се появява само при получаване на данни както за времето, така и за датата (година, месец, ден). Какво да направите – направете ръчно приемане на сигнал или изчакайте докато се осъществи следващата операция за автоматично получаване; проверете дали часовникът се намира на място, където може да бъде получен сигнала.
 3. Проблем – настройката на времето е невярна след получаване на сигнала. Възможна причина – ако времето е един час назад, вероятно настройката на DST е невярна; кодът на Home City не е верен спрямо мястото, където се намирате и използвате часовника. Какво да направите – променете настройката на DST на AUTO DST; изберете правилен код за Home City.
За повече информация вижте Получаване на сигнал за коригиране и Предпазни мерки при получаване на сигнал за коригиране.
 
Дигитален компас на часовника
Вградения в този часовник сензор определят посоката магнитния север и показва на дисплея една от 16-те посоки. Ако смятате, че показанията не са верни, можете да калибрирате (настроите) сензора. Влизане и излизане от режим Дигитален компас:
 1. В Основния режим или в режим Барометър / Термометър натиснете бутон А, за да влезете в режим Дигитален компас. В този момент часовникът автоматично започва измерване. След около 2 секунди на дисплея се появяват букви, указващи посоката, съвпадаща с позицията на 12 часа на циферблата. Това показание се актуализира на всеки 20 секунди, след което измерването спира автоматично. По време на измерване на дисплея мига индикатор ACT
 2. Натиснете бутон D за връщане в Основния режим
 
Определяне посоките на света
 1. Влезте в режим Дигитален компас и поставете часовника на гладка повърхност или (ако е на ръката ви) го поставете в хоризонтално положение (спрямо хоризонта).
 2. Насочете позицията на 12 часа на дисплея на часовника в посоката, която искате да определите.
 3. Натиснете бутон А, за да започне измерването. След около 2 секунди на дисплея се появява посоката, към която сочи 12 ч. Появяват се също 4 индикатора за четирите посоки: изток, запад, север, юг. След това първоначално изследване часовникът продължава да прави измервания всяка секунда през следващите 20 секунди. През това време на дисплея се вижда ъглова стойност, индикатор за посока и четири други показателя за посоки, които се променят динамично при завъртане на часовника. Ъгловата стойност показва разликата между магнития север и определената от вас посока. След приключване на измерването всички те стават постоянни спрямо последното измерване. По време на измерването на дисплея на часовника има мигащ индикатор ACT. Имайте предвид, че ако часовникът не е в хоризонтално положение по време на измерването може да се получат данни с голяма грешка. Възможна грешка при ъгловата стойност е +/- 11 градуса. Например, ако е определена посока северозапад и 315 градуса, действителната посока може да е от 304 до 326 градуса. Ако измерване е в процес, то временно спира при включване на аларма, ежечасов сигнал, аларма за отброяване, осветяване. След това определянето на посоките продължава. Съкращения на посоките: N – север, Е – изток, S – юг, W – запад, NNE – север-североизток, NE – североизток, ENE – изток-североизток, ESE – изток-югоизток, SE – югоизток, SSE – юг-югоизток, SSW – юг-югозапад, SW – югозапад, WSW – запад-югозапад, WNW – запад-северозапад, NW – северозапад, NNW – север-северозапад.
 
Барометър / Термометър
Този часовник използва сензор за налягане, за да измерва атмосферното налягане и температурен сензор за измерване на температурата. Можете да проверите тези сензори и ако смятате, че данните им са неверни, да ги калибрирате (настроите).
 
Измерване на атмосферното налягане и температурата
Натиснете бутон В докато сте в Основен режим или в режим Дигитален компас, за да влезете в режим Барометър / Термометър, автоматично започва измерване на атмосферното налягане и температурата. След това можете да натискате бутон Е да преминавате от екран с графика за атмосферното налягане на екран с температура и обратно. Може да са необходими около 4-5 секунди преди да се появи стойността за налягането. Атмосферното налягане се представя в единици от 1 hPa/mb (или 0,05 inHg). Температурата се представя в единици от 0.1 градус по Целзий (или 0.2 градус по Фаренхайт). Показаното атмосферно налягане се променя на - - - - - - hPa/mb (или inHg), когато измерваното атмосферно налягане е извън рамките от 260 hPa/mb до 1100 hPa/mb (7,65 inHg до 32,45 inHg). Стойността на атмосферното налягане се появява отново, когато измерваното налягане е в посочените граници. Показаната стойност на температурата се променя на - - - - - - - ̊ С (или ̊ F), когато измерваната температура е извън рамките от -10.0 ̊ С до 60.0 ̊ С (14.0 ̊ F до 140.0 ̊ F). Стойността на температурата се появява отново, когато е в посочените граници. В някои страни за измерване на атмосферното налягане се използва единицата хектопаскал (hPa) или милибари (mb). Между тях няма разлика, защото 1 hPa=1mb.
 
Графика на атмосферното налягане
Посредством наблюдение на промените в атмосферното налягане може да бъде направената приблизително точна прогноза на времето. Този часовник измерва автоматично атмосферното налягане на всеки 2 часа (в началото на всеки четен час), независимо от режима, в който се намира. Тези данни се използват за съставяне на графика и за определяне показалеца за промяна на налягането. Графиката на атмосферното налягане показва неговите стойности за последните 30 часа. По хоризонтала е времето, всяка точка е през 2 часа от съседната. По вертикала на графиката е налягането. Всяка точка показва относителната разлика на измереното налягане от предишно измерване. Възходяща графика обикновено означава подобряване на времето, а низходяща – влошаване на времето. Ако са налице внезапни промени във времето и температурата графиката от минали измервания може да излезе извън горния и долния край на дисплея. Цялата графика е видима отново, когато атмосферните условия се стабилизират. Следните условия могат да бъдат причина за пропуск в измерване на атмосферното налягане (съответната точка от графиката е празна): стойността на атмосферното налягане е извън допустимите стойности от 260 hPa/mb до 1100 hPa/mb или има неизправност в сензора.
 
Показалец за промяна на налягането
Този показалец дава относителната разлика между най-често измерваното атмосферно налягане от графиката и текущо атмосферно налягане. Разликата в налягането се представя в рамките от +/- 15 hPa. Показалеца за разлика в налягането не се вижда, ако текущото измерено налягане е извън допустимите стойности. Стойностите на този показалец могат да бъдат разчетени и в inHg. Когато показалецът е на 9 часа, това означава разлика в налягането извън диапазона от +/-15 hPa. Когато показалецът е в диапазона от 12 до 3 часа, това означава, че текущото налягане е по-голямо от най-често измерваното. Когато показалецът е в диапазон от 3 до 6 часа, означава, че текущото налягане е по-малко от най-често измерваното.
 
Включване и изключване на показалеца
 1. В режим Барометър/Термометър задръжте бутон Е докато в горната част на дисплея се появи индикатор SET
 2. Отпуснете бутон Е и изчакайте 4-5 секунди докато на дисплея започне да мига Off или текущата референтна температура (ако е зададена такава). Това е екран за настройка
 3. Натиснете 2 пъти  бутон D, за да влезете в екрана за включване и изключване на показалеца
 4. Натиснете бутон С, за да включите (on) или изключите (off) показалеца
 5. Натиснете бутон Е за изход от екрана
 
Относно измерването на атмосферното налягане и температурата
Такива измервания започват при влизане в режим Барометър / Термометър на вашия часовник. След това измерванията на температурата се правят на всеки 5 секунди. Можете по всяко време да измерите и видите атмосферното налягане и температурата чрез натискане на бутон В докато сте в режим Барометър / Термометър.
 
Режим Измерване на дълбочина – Depth Gauge
Никога не натискайте бутоните докато часовникът е потопен във вода! Сензорът за налягане на часовника може да бъде използван и за измерване на дълбочина по време на плитководно гмуркане. Дълбочината се измерва на всеки 3 секунди и се представя като стойност до 30 метра (98 фута). Можете да запишете данни от последното си гмуркане в log паметта на часовника, които включват общо време под вода, максимална дълбочина и температура на водата при достигане на максимална дълбочина. Преди всяко гмуркане можете да видите данните от последното си гмуркане. Можете също така да определят посоките на света докато сте в режим Измерване на дълбочина. Важно! Не използвайте този часовник при водолазно гмуркане. Този часовник започва да измерва и записва данни за дълбочина при дълбочина от 1 метър. За това в упътването се използва терминът „под вода”, което означава на дълбочина над 1 метър и „на повърхността”, т.е. на дълбочина по-малка от 1 метър. Оставянето на часовника в режим Измерване на дълбочина, ако не сте под вода, изтощава батерията. Излизайте от този режим, когато не използвате функцията.
 
Какво е гмуркане
Гмуркането с часовника започва, когато минете дълбочина от 1 метър, докато сте в режим Измерване на дълбочина. Гмуркането приключва, когато сте на повърхността и когато излезете от режим Измерване на дълбочина. Гмуркането не приключва, ако излезете на повърхността, без да излезете от режим Измерване на дълбочина. Под гмуркане в това упътване отнасящо се за този часовник, се има предвид гмуркане с шнорхел, без водолазен костюм, не леководолазно гмуркане. Измерването на дълбочината започва винаги, когато се гмурнете на дълбочина над 1 метър. Измерването на дълбочината спира автоматично, когато сте на дълбочина по-малка от 1 метър и се възобновява, когато отново сте на дълбочина над 1 м. Всички данни, които са записани през времето от старта до края на гмуркането се разбират като част от самото гмуркане, независимо от това колко пъти сте били на повърхността по време на гмуркането.
 
Как се измерва дълбочина с часовника
 1. Преди започване на гмуркането влезте в Основния режим, режим Дигитален компас или Барометър / Термометър и натиснете бутон С за влизане в режим Измерване на дълбочина. Необходими са около 4-5 секунди преди да се появи 0.0 (или само 0) на дисплея.
 2. Влезте във водата и се потопете на дълбочина над 1 метър, за да започне гмуркането
 3. Когато искате да приключи гмуркането, върнете се на повърхността и тогава натиснете бутон D за излизане от режим Измерване на дълбочина. При излизане от този режим данните от гмуркането – време, максимална дълбочина, температура на водата, се запомнят в log паметта. През първия час от гмуркането данните за изминало време се представят в минути и секунди, а след първия час – в часове и минути. Ако часовникът остане на дълбочина по малка от 1 м и не извършвате никаква операция в продължение на час, то часовникът ще се върне автоматично в Основния режим. Часовникът няма да излезе от режим Измерване на дълбочина, ако при натискане на бутон С на дисплея е показана стойност на дълбочина, различна от 0.0. Ако дори след излизане на повърхността, стойността не е 0.0, необходимо е да направите процедурата Ръчно настройване на референтна дълбочина на 0м. Можете да зададете метри или футове за единица на дълбочината.
 
Важно! Имайте предвид следните предпазни мерки при използване режим Измерване на дълбочина. Преди гмуркане – преди започване на гмуркане уверете се, че на дисплея не се вижда нито един от следните индикатори: CHG – слаба батерия, Recov – слаба батерия, Err – грешка в сензора. Уверете се, че в този момент стойността на дълбочината, показвана от часовника е 0.0 м. Уверете се, че часа е настроен правилно. Проверете дали няма драскотини или люспи по стъклото, корпуса и верижката. Уверете се, че каишката е достатъчно добре захваната за ръката ви. По време на гмуркане – уверете се, че отчитането на времето и дълбочината са верни. Ако сте в близост до скали или корали, внимавайте да не одраскате стъклото. След гмуркане – за да избегнете корозия е необходимо да почистите вашия часовник с чиста вода след използването му в солена вода, при замърсяване и др. При възможност оставете часовника потопен в сладка вода цяла нощ. Ако имате модела часовник с метална верижка, почиствайте я между прешлените от вътрешната страна с помощта на мека четка за зъби и сапунена вода. В противен случай е възможно да се появи корозия, замърсяване на дрехите или алергична реакция на кожата.
 
Графика за дълбочина
Промените в дълбочината се представят чрез графика в режим Измерване на дълбочина. Съдържанието на графиката се актуализира на всеки 3 секунди винаги и когато влезете в режим Измерване на дълбочина. По хоризонтала на графиката са представени 3-секундно увеличение на времето, като най-десния стълб отговаря за резултата по последното измерване. По вертикала е представена стойността на дълбочината със стъпка 5 метра. Графиката на часовника винаги показва стойността на дълбочината в метри, дори ако сте избрали футове за мерна единица. Ако по време на измерване натиснете който и да е бутон, измерването спира и графиката не се актуализира. Ръчното задаване на 0 м като референтна (отправна) дълбочина ще промени референтната стойност за налягането. Затова всички данни от графиката ще бъдат изтрити. Ако по време на измерването бъде отчетена някаква грешка, то съответното показания в графиката на часовника ще остане празно. Натискането на бутон Е докато сте на дълбочина по малка от 1 м, ще показва на дисплея екрана с графика или екрана с температурата.
 
Предпазни мерки при режим Измерване на дълбочина
След влизане в режим Измерване на дълбочина часовникът автоматично референтна стойност и я настройва на 0 м. Това означава, че трябва да сте в режим измерване на дълбочина преди да започнете гмуркането и никога след като сте се потопили във водата. Големи промени в температурата и други нетипични промени могат да са причина часовникът да показва стойност различна от 0 м преди гмуркането. Ако това се случи, необходимо е да настроите ръчно референтната дълбочина на 0 м. Стойностите за дълбочина се представят в единици от 0.1 м (или 1 фут). Когато дълбочината е под 1 м, на дисплея се показва 0.0 м (0 фута). На дисплея на часовника се появява Deep, ако дълбочината е повече от 30 м. Ако продължите да се гмуркате на още по-голяма дълбочина, Deep се замества с - - - -. Ако този символ е все още на дисплея след като изплувате, задръжте бутон D за около 3 секунди, за да излезете от режим Измерване на дълбочина. Ако - - - - - продължава да се появява вместо стойност за дълбочина, вероятно има проблем в сензора. Обърнете се към официалния представител на часовници Casio. Ако времето на измерване е над 3 часа, часовникът автоматично преминава в Основен режим и запомня в log паметта данните от текущото гмуркане. Когато часовникът е в режим Измерване на дълбочина, не можете да използвате звуковия сигнал и алармата на таймера с автоматично подновяване. При голяма разлика между температурата на въздуха и водата или при внезапна промяна на температурата на водата, може да са необходими около 5 минути, докато часовника покаже реалната температура на водата.
 
Определяне на посоките на света в режим Измерване на дълбочина
 1. Никога не натискайте бутоните докато часовникът е потопен във вода.
 2. В режим Измерване на дълбочина поставете часовника върху гладка повърхност или ако е на ръката ви поставете ръката си хоризонтално (спрямо линията на хоризонта).
 3. Насочете позицията на 12 часа в посоката, която искате да определите
 4. Докато на дисплея виждате екрана с изминало време на гмуркането / текуща дълбочина, натиснете бутон А за начало на определянето на посоките с дигиталния компас на часовника. След около 2 секунди на дисплея се появява посоката, към която сочи 12 часа. Около 5-6 секунди след като сте видели екрана на Дигиталния компас, часовникът автоматично се връща в екран измерване на дълбочина. Часовникът също така ще се върне в режим Измерване на дълбочина, ако натиснете отново бутон А.
 
Възпроизвеждане на данни за дълбочина – Depth Data Recall
Можете да използвате този режим за възпроизвеждане на данни от log паметта, които са били записани от часовника в режим Измерване на дълбочина. В паметта на този часовник могат да бъдат направени до 40 записа плюс един запис за максимална дълбочина. Всеки запис съдържа следните данни: общо време под вода – показва общата стойност на времето (часове, минути, секунди) под вода на дълбочина 1 м или повече; максимална дълбочина – показва максимално достигнатата дълбочина по време на гмуркането; дата на гмуркането (месец и ден); температура на водата при максималната дълбочина – показва температурата на водата при достигане на максималната дълбочина по време на гмуркането. Записа на максимална дълбочина съдържа следните данни: общо време под вода, стойност на максималната дълбочина, дата на гмуркането, температура на водата при достигане на максималната дълбочина. Ако достигнатата дълбочина съвпада с текущо записаната като максимална стойност, то приоритет има по-старите данни и записа за максимална дълбочина не се актуализира. Записът за максимална дълбочина не се изтрива от часовника, дори ако всички останали 40 записи бъдат изтрити. За да видите данните, записани в паметта, направете следното:
 1. Влезте в режим Възпроизвеждане на данни за дълбочина. Ще видите екрана за записа за максимална дълбочина. Натискайте бутон Е да видите екрана с датата или екрана с температурата
 2.  Натискайте бутон А, за да видите последователно данните от най-новия до най-стария или бутон С от най-стария към най-новия. Максималното общо време за гмуркане, което може да бъде измерено от часовника за едно отделно гмуркане е 3 часа. Ако общото изминало време за едно гмуркане надвиши 3 часа, в горната част на дисплея ще виждате само 3:00, а стойността на максималната дълбочина в средата на дисплея на часовника ще показва - - - . Максималната измерена дълбочина може да бъде 30 метра (98 фута). Ако максималната дълбочина, достигната по време на гмуркането, надвиши 30 метра, стойността на максималната дълбочина в средата на дисплея ще показва Deep
 
Как да изтриете записани данни – следните стъпки изтриват всички записи, не можете да изтривате отделени записи:
 1. Влезете в режим Възпроизвеждане на данни за дълбочина
 2. Задръжте натиснат бутон В за около 3 секунди. На дисплея ще се появи CLR и след това ще започне да мига ако продължите да натискате бутон В. Ако отпуснете бутон В преди да са минали трите секунди, часовникът няма да влезе в режима за изтриване на данни
 3. Отпуснете бутон В след като CLR започне да мига. CLR ще продължи да мига около 2 секунди, като през това време се изтриват записите. След това на дисплея ще се появи индикатор - - -
 
Отброяване (Таймер) на часовника – Countdown Mode
Отброяването може да бъде зададено в рамките от 1 до 60 минути. При достигане на 0 се чува звуков сигнал. Има възможност за автоматично повторно отброяване започва отново при достигане на 0 и за звуков сигнал в определен момент от отброяването. Всички опции в този раздел се извършват в режим Отброяване, в който се влиза с бутон D.
 
Конфигуриране на отброяването
Преди да използвате този вид таймер трябва да конфигурирате следните показатели: начално време на отброяването, включено или изключено автоматично повтаряне, включен или изключен звуков сигнал за отброяване. Автоматично повтаряне – при достигане на 0, часовникът издава звук и автоматично започва отново да отброява зададеното време. Изключването на тази функция води до спиране на отброяването при достигане на 0, а на дисплея на часовника остава да се вижда началното време на отброяването. Автоматичното отброяване може да бъде направено до 10 пъти. Звуков сигнал – включва два различни сигнала: сигнал за зададено време и сигнал за периода на зададеното време. И двата сигнала звучат, само ако звуковия сигнал е включен. Звуков сигнал за зададено време – този сигнал е сходен на сигнала за край на отброяването. Когато звуковият сигнал е включен, часовникът издава кратки звукови сигнали на всяка секунда от последните 10 секунди преди отброяването да стигне края на зададеното време. Звуков сигнал за периода на зададеното време – зададеното време е онази част от отброяването, която се намира между зададеното време и нула. Когато звуковият сигнал е включен, часовникът издава четири кратки звука в началото на всяка минута по време на зададения период и също така 10 секунди преди края на отброяването.
 
Задаване на начално време на отброяване
 1. Когато на дисплея се вижда началното време на отброяване, задръжте бутон Е в режим Отброяване докато началното време започне да мигат. Ако не виждате начално време на отброяване, направете процедурата Използване на отброяването на този часовник (описана по-долу)
 2. Натиснете бутон D, за да изберете какво ще настройвате: начално време, зададено време или автоматично повтаряне
 3. Според избрания показател използвайте бутони С и А да го променяте по следния начин:
 
Показател Екран Действие с бутоните
Начално време SET 60 00 Използвайте бутони С (+) и А (-) за промяна. Можете да укажете начално време от 1 до 60 минути, стъпка 1 минута
Зададено време RST 05 00 Използвайте бутони С (+) и А (-) за промяна. Можете да укажете зададено време от 1 до 5 минути, стъпка 1 минута
Автоматично подновяване SET 05 00
(символ)
Натиснете бутон С за да включите (затворен символ) или изключите (отворен символ) автоматичното подновяване
 
 1. Натиснете бутон Е за излизане от екрана за настройки. Стойността на зададеното време трябва да бъде по-малка от стойността на началното време
 
Включване и изключване на звуковия сигнал
Натискането на бутон Е докато на дисплея се вижда началното време на отброяването или докато в момента тече отброяване води до включване (индикатор в долната част на дисплея) или изключване (няма индикатор) на звуковия сигнал.
 
Използване на отброяването на този часовник
Натиснете бутон С докато сте в режим Отброяване, за да стартирате отброяване. Когато отброяването достигне 0, се включва аларма за 5 секунди или докато не я спрете с натискане на който и да е бутон на часовника. По време на отброяване може да натиснете бутон С, за да спрете временно (пауза) отброяването. Натискането отново на бутон С го подновява. Отброяването продължава дори ако излезете от режим Отброяване. За пълно спиране на отброяване първо да го стопирате временно на пауза с бутон С и след това да настинете бутон А. При извършване на отброяване то също може да бъде спряно с натискане на бутон А. Това ще върне на екрана началното време на отброяването. Това връща началното време на отброяването. Честото използване на автоматичното подновяване и алармата могат да доведат до бързо изтощаване на батерията. По-долу е описано какво се случва, ако влезете в режим Измерване на дълбочина с цел гмуркане докато се извършва отброяване. При изключено автоматично подновяване – алармата звучи при достигане края на отброяването, звуковите сигнали за зададено време не се включват. При включено автоматично подновяване – алармата за подновяване на отброяването не се чува при достигане края на отброяването, звуковите сигнали за зададено време не се включват.
 
Stopwatch Mode – Хронометър на часовника
С хронометъра на този часовник можете да измервате изминало време, отделни времена и два финала. Границата на хронометъра е 99 часа 59 минути 59.99 секунди  и след достигане на този лимит хронометърът продължава отново от 0 докато не бъде спрян. Измерването продължава дори след излизане от режим Хронометър. Излизането от режим Хронометър докато на дисплея на часовника е някое от междинните времена води до изчистване на междинното време и ви връща в измерване на изминало време (стандартната функция на хронометъра). Всички операции в този раздел са възможни в режим Хронометър, в който може да влезете с натискане на бутон D.
1. Измерване на изминало време: бутон С старт – бутон С стоп – бутон С повторен старт – бутон С стоп – бутон А изчистване
2. Измерване на отделни времена: бутон С старт – бутон А временно прекъсване (индикатор SPL) – бутон А освобождаване – бутон С стоп – бутон А изчистване
3. Измерване на две финални времена: бутон С старт – бутон А временно прекъсване, първият бегач финишира, показва времето на първия бегач – бутон С стоп, втория бегач финишира – бутон А освобождаване, показва времето на втория бегач – бутон А изчистване
 
Световно време на часовника
В този режим дигитално се показва текущия час в 30 града (29 часови зони) по света. Всички операции в този раздел се правят в режим Световно време, където се влиза с натискане на бутон D. Как да видите часа в друг град – в режим Световно време използвайте бутони С (на изток) и А (на запад), за да минете през кодовете на градовете (часовите зони). Когато текущата часова зона е такава, която включва основно океан, вместо код на града се появява стойността на разликата в часа спрямо Гринуичкия меридиан. Ако часа, показан за дадена часова зона не е верен, проверете дали правилно сте настроили вашия Home City.
 
Избор на стандартно време или лятно време (DST) за даден код на град
 1. В режим Световно време използвайте бутони С (на изток ) и А (на запад), за да изберете града, чиито показател искате да настроите
 2. Задръжте бутон Е, за да изберете използване на лятно време (индикатор DST, появяващ се винаги, когато искате да видите в зона, за която е включен) или използване на стандартно време (няма индикатор). Ако сте избрали код GMT, не можете да избирате стандартно или лятно време. Имайте предвид, че настройката на DST касае само избраната часовата зона, а не всички.
 
Alarms – Аларми на часовника
С вашия часовник можете да настроите 5 независими аларми (номерирани от AL1 до AL5). При включена аларма тя звучи в зададения час в продължение на 10 секунди или докато не бъде спряна от вас с натискане на който и да е бутон. За да тествате как звучи алармата, задръжте бутон С в режим Аларма. Можете също така да включите ежечасов сигнал на часовника, при който часовникът издава два кратки звука на всеки кръгъл час. При влизане в режим Аларма първите данни, които виждате са последните, видяни при предишното влизане. Всички операции по настройване на алармите и ежечасовия сигнал се извършват в режим Аларма, в който се влиза с натискане на бутон D.
 
Настройване часа на алармата
 1. В режим Аларма използвайте бутони С и А, за да преминавате през различи екрани на алармите, докато изберете желаната за промяна: AL1, AL2, AL3, AL4, AL5, SIG
 2. Задръжте бутон Е докато започнат да мигат знаците за час на алармата, което означава, че сте в прозореца за настройка. Това автоматично активира алармата
 3. Натиснете бутон D, за да изберете за промяна часовете или минутите
 4. Докато мига съответния показател (час или минути), използвайте бутони С (+) и А (-), за да я променяте. Когато настройвате алармата и използвате 12-часов формат за представяне на часа, имайте предвид да настроите правилно алармата, като за часовете преди обяд няма индикатор, а за часовете след обяд има индикатор Р.
 5. Натиснете бутон Е за излизане от екрана
 
Включване и изключване на аларма и ежечасов сигнал
 1. В режим Аларма използвайте бутон А и С, за да изберете желаната аларма или ежечасов сигнал
 2. Когато сте избрали желаното за промяна, натиснете бутон В да го включите или изключите. Индикатор дъги означава включена аларма (която и да е), а индикатор камбанка – включен ежечасов сигнал. Ако са включени алармата и ежечасовия сигнал, индикаторите се виждат във всички режими.
 
Осветяване на часовника
За осветяване на часовника се използва електро-луминисцентен панел (EL). При включено автоматично осветяване (на дисплея има индикатор A EL) светлината се включва, когато насочите часовника към лицето си. За ръчно осветяване на дисплея натиснете бутон L в който и да е режим, за да осветите дисплея на часовника. При тази операция светлината се включва независимо дали е включено автоматичното осветяване или не. При включване на автоматичното осветяване дисплея се осветява за около 2 секунди, в който и да е режим, ако насочите часовника към лицето си. Имайте предвид, че дисплея няма да се освети, ако в момента е достатъчно светло (тази функция се нарича Пълно автоматично осветяване и е възможна при моделите със соларно захранване). За да осветите автоматично дисплея – първо поставете ръката си успоредно на земята и след това я насочете към лицето си на повече от 40 градуса. Необходимо е да носите часовника от външната страна на китката. Автоматичното осветяване на часовника не се включва, независимо дали е включена функцията или не, при някои от следните условия: когато звучи аларма, по време на измерване със сензор, когато в режим Дигитален компас се извършва калибриране на сензора за определяне на посоките, когато в режим Приемане на радиосигнал се извършва процедурата по приемане на сигнала.
 
Внимание! Уверете се, че използването на автоматичното осветяване на часовника няма да доведе до инцидент или нараняване поради разсейване от внезапно включване на осветяването. Бъдете особено внимателни при бягане, каране на колело, мотоциклет или друго моторно превозно средство.
 
Включване и изключване на автоматичното осветяване
Във всеки режим с изключение на мигащ индикатор, задръжте бутон L за около 3 секунди, за да включите (индикатор A EL) или изключите (няма индикатор) автоматичното осветяване. Индикаторът се вижда във всички режими. Автоматичното осветяване се изключва, когато нивото на батерията достигне ниво 4. Осветяването може да не се включи веднага, ако в момента се извършва измерване на налягане.
 
Батерия на часовника
Този часовник има вградена соларна клетка и презареждаща се батерия, която се зарежда от електрическата енергия, произведена от соларната клетка. За пълноценно зареждане часовникът трябва да бъде ориентиран до прозорец така, че дисплея да е насочен към светлината. Зареждането не е пълно, ако дори част от дисплея е покрита с дреха или др. Ако часовникът е държан дълго време на тъмно място или ако се носи под ръкава на дреха, батерията се изтощава напълно. Винаги когато можете излагайте часовника на ярка светлина. Батерията се изхабява след доста дълго време употреба (години). Батерията трябва да бъде сменяна само с оригинална такава в оторизиран сервиз на часовници Casio. Всички настройки и данни се загубват, a настройките на часовника стават фабричните такива,  ако батерията на часовника спадне до ниво 5 или при смяна на батерията. За да удължите живота на батерията, включете функцията Пестене на батерията (Рower Saving Function) и излагайте часовника при всяка възможност на ярка светлина.
 
Индикатори за заряда на батерията и възстановяването
Ниво 1 (индикатор Н) – възможни са всички функции
Ниво 2 (индикатор М) – възможни са всички функции
Ниво 3 (индикатор L, LOW) – не са възможни автоматично и ръчно приемане на радиосигнал, осветяване, звукови сигнали и работа със сензорите
Ниво 4 (индикатор CHG) – поддържа само часа
Ниво 5 (няма индикатор) – не са възможни функции
 
Мигащите индикатори LOW на ниво 3 и  CHG  при ниво 4 ви предупреждават, че заряда на батерията е много нисък и трябва да изложите часовника на светлина възможно най-скоро. При ниво 5 не са възможни функции, а настройките стават като фабрично заложените. Едва, когато батерията достигне ниво 2 можете да настроите часа и датата и другите показатели.  Тези ограничения са валидни само когато батерията е била изтощена до ниво 4.  Индикаторите се появяват отново на дисплея веднага след достигане на ниво 2. Излагането на часовника на директна слънчева светлина или друг силен източник на светлина може да е причина индикаторът да показва по-високо ниво на заряд от реалното. Няколко минути след това можете да видите действителния заряд. Ако много пъти за кратко време използвате осветяването, алармите и сензорите на дисплея се появява индикатор Recov, което означава, че следните функции не са възможни до зареждане на батерията: аларма, осветяване, аларма при отброяване, ежечасов сигнал, работа със сензорите. Когато батерията на часовника се зареди, индикаторът изчезва и всички функции са отново достъпни. Дори когато батерията е на ниво 1 или 2 е възможно да няма достатъчно заряд за работа на компаса, барометъра, термометъра и дълбокомера. В този случай на дисплея има индикатор Recov. Ако заряда на батерията на часовника спадне по време на измерване, на дисплея ще остане да вижда стойността на последното успешно измерване. Ако опитате да направите измерване при много слаба батерия, дисплеят ще се изчисти. Работата със сензора се възстановява след като заряда на батерията достигне нормални нива. Ако индикаторът Recov започне да мига при влизане в режим Измерване на дълбочина (преди започване на измерването) датата от данните за гмуркането няма да се изпише в случай, че започнете измерването след като Recov изчезне. В този случай излезте и влезте отново в режим Измерване на дълбочина и след това започнете отново измерването. Ако индикаторът Recov започне да мига докато тече процес на измерване в режим Измерване на дълбочина, то измерването ще продължи. Общото изминало време ще бъде записано в log паметта, но няма да се запишат максималната достигната дълбочина и температурата на водата. В този случай в место тези две стойности ще виждате - - - . След като изплувате, задръжте бутон D за около 3 секунди за излизане от режим измерване на дълбочина и изчистване на индикатора Recov. Ако индикаторът Recov се появява много често, това означава, че нивото на батерията е ниско и трябва да заредите.
 
Предпазни мерки при зареждане на часовника
Зареждане при определени условия може да доведе до прекомерно загряване на часовника, в следствие на което дисплея на часовника, който е от течен кристал, може да потъмнее и стане черен. Когато температурата се нормализира, дисплея също се връща в нормално положение. Избягвайте да оставяте часовника върху кола, паркирана на слънце, твърде близо до лампа с нажежаема жичка, на директна слънчева светлина.
 
Упътване при зареждане
След пълно зареждане функцията Показване на час е възможна през следващите 5 месеца. По-долу е показано необходимото време за зареждане ежедневно, което да гарантира нормалното функциониране на часовника. 1. Слънчева светлина на открито (50 000 лукса) – 5 минути на ден, 2. слънчева светлина през прозорец (10 000 лукса) – 24 минути на ден, 3.  дневна светлина през прозорец или облачен ден (5 000 лукса) – 48 минути на ден, 4. Флуоресцентна светлина на закрито (500 лукса) – 8 часа на ден. Нормалното използване на часовника е свързано със следните операции: активен дисплей 18 часа на денонощие и спящ режим 6 часа на денонощие, 1 осветяване на дисплей (продължителност 1.5 секунди) дневно, 10 секунди действие на алармата дневно, 1 определяне на посоките дневно (20 секунди измерване), 30 секунди дневно измерване в режим Барометър / Термометър,  6 минути приемане на радиосигнал дневно. Стабилната работа на часовника изисква често излагане на светлина.
 
Време за зареждане
По-долу можете да видите колко време и при какви условия е необходимо за покачване заряда на батерията на часовника от едно ниво в друго. Посочените стойности са ориентировъчни и зависят от конкретната светлина в дадения момент.
- Слънчева светлина на открито (50 000 лукса) нива 5, 4 и 3 – 2 часа; ниво 2 – още 13 часа; ниво 1 – още 6 часа
- Слънчева светлина през прозорец (10 000 лукса) – нива 5, 4 и 3 – 4 часа; ниво 2 – още 66 часа; ниво 1 – още 30 часа
 
- Дневна светлина през прозорец или облачен ден (5 000 лукса) – нива 5, 4 и 3 – 8 часа; ниво 2 – още 134 часа; ниво 1 – още 60 часа
- Флуоресцентно осветление на закрито (500 лукса) - 5, 4 и 3 – 83 часа. Останалите нива не могат да бъдат достигнати.
 
Timekeeping Mode – Режим час, Основен режим
В този режим можете да виждате часа и датата. Можете също така да настройвате в този режим: включена или изключена функция за пестене на енергия на часовника, определяне на единица за температура, определяне на единица за дълбочина, определяне на единица за атмосферно налягане. Този часовник използва поредица от кодове на градове, всеки от който отговаря на часовата зона на определения град. При настройване на часа трябва правилно да зададете вашия Home City (града, неговия часови пояс), в който ще използвате часовника. Ако вашия град не е включен в основните кодове, изберете код на град, който е във вашата часова зона. Имайте предвид, че всички времена в режим Световно време, зависят от часа и датата, зададени в Основния режим. След като сте настроили коректно дата и час на вашия Home City, можете много лесно да зададете на часовника да показва часа в друг часови пояс – трябва само да промените кода на града в Основния режим.
 
Ръчно настройване на часа и датата
 1. В Основния режим задръжте бутон Е докато кода на града започне да мига, значи сте в екрана за настройка
 2. Натискайте бутон D, за да изберете последователно: кода на града, DST (лятно време), 12/24-часов формат, секунди, час, минути, година, месец, ден от месеца, пестене на енергия, единици за температура, единици за дълбочина, единици за атмосферно налягане
 3. Когато мига съответния показател, използвайте бутони С и А, за да го промените, както следва в таблицата:
 
Екран За да направите това Направете това
BER Промяна на кода на града Използвайте бутони С (на изток) и А (на запад)
АТ Превключване от автоматично DST (индикатор АТ), стандартно време (индикатор off) и лятно време DST (индикатор on) Натиснете бутон С
24H Превключване от 12-часов (12Н) на 24-часов (24Н) формат на часа Натиснете бутон С
:50 Нулиране на секундите Натиснете бутон С
10:58 Промяна на часове и минути Използвайте бутони С (+) и А (-)
2006 Промяна на годината Използвайте бутони С (+) и А (-)
ON PS Включва (on) и изключва (off) функцията за пестене на енергия Натиснете бутон С
 
 1. Натиснете бутон Е, за да излезете от екрана за настройка.
Автоматично DST може да бъде избрано само за Home City: LON, PAR, BER, ATH, NYC, CHI, DEN, LAX, ANC, HNL, TYO, SEL и HKG.
 
Забележка! Нулирането на секундите докато са в рамките от 30 до 59 води до увеличаване на минутите с 1. Ако секундите са в рамките от 00 до 29, минутите не се променят. Вграденият в часовника календар отчита продължителността на месеците и високосните години. След настройване на датата не би трябвало да се налага допълнителна настройка, освен при смяна на батерията или спадане на заряда й до ниво 5. При 12-часов няма индикатор за часовете от полунощ до 11:59 на обяд и индикатор Р за часовете от обяд до 11:59 през нощта. При 24-часов формат за показване на часа също няма индикатор. Формата, който сте избрали в основен режим, се прилага във всички останали режими. Годината може да бъде зададена от 2000 до 2099. Денят от седмицата се настройва автоматично спрямо зададената дата.
 
Лятно време (DST)
При включена такава функция часът се премества 1 час напред спрямо стандартното време. Не всички страни използват лятно време. Сигналът за калибриране на часовника, излъчван от Мейнфлинген, Ръгби или Форт Колинс, съдържа данни както за стандартно време, така и за DST. Когато е включено автоматично DST, часовникът автоматично преминава от стандартно на лятно време според получения сигнал. Сигналът за калибриране, излъчван от Фукушима или Фукуока /  Сага (Япония) не съдържа данни за лятно време. Когато изберете LON, PAR, BER, ATH, NYC, CHI, DEN, LAX, ANC, HNL или TYO за ваш Home City, настройката по подразбиране е автоматично DST (индикатор АТ). Ако предполагате, че във вашата област има проблем с получаването на радиосигнала за калибриране на часовника, вероятно е по-добре ръчно да преминавате от стандартно на лятно часово време. Превключване от DST на стандартно време:
 1. В основния режим задръжте бутон Е докато кода на града започне да мига
 2. Натиснете бутон D за да влезете в екрана на DST за настройка
 3. Натиснете бутон С, за да преминете през различните настройки: автоматично DST (индикатор АТ), изключено лятно време (използване на стандартно време, индикатор of), включено лятно време (индикатор on). Ако промените вашия Home City на някой, който е към същата излъчваща кула, текущата настройка на DST ще се запази. Ако го промените на такъв, който е извън областта на излъчващата кула, DST ще бъде изключено автоматично. Кодовете на градовете за различните излъчващи кули са групирани така:
HKG, SEL и TYO
LAX, DEN, CHI, NYC, ANC и HNL
LON, PAR, BER и ATH
Всички останали кодове
 1. Натиснете бутон Е за изход от екрана за настройка. Когато е включена функцията лятно време на дисплея на часовника се появява индикатор DST
 
 
Бележки относно функции на часовника
 
Функция автоматично връщане - Часовникът автоматично се връща в Основен режим, ако не натискате никакви бутони в продължение на 2-3 минути в режими Възпроизвеждане на данни за дълбочина, Аларма, Приемане на радиосигнал, Дигитален компас, Барометър/Термометър. Ако извършвате определяне на дълбочина докато сте в режим Измерване на дълбочина (в горната част на дисплея ще виждате изминалото време), часовникът се връща в Основен режим след 3 часа. Ако сте в режим Измерване на дълбочина и не извършвате измерване, то часовникът автоматично ще се върне в Основния режим след 1 час. Ако останете на екран с мигащ знак 2-3 минути без да натискате никакви бутони, то часовника автоматично излиза от екрана за настройка.
 
Звуков сигнал при натискане на бутоните
Този сигнал се чува при натискане на който и да е бутон на часовника. Сигналът може да бъде включван или изключван. Дори ако изключите сигнала, останалите звукови сигнали – аларма, ежечасов сигнал и звуков сигнал при отброяване, продължават да работят нормално. Включване и изключване на звука при натискане на бутоните: в който и да е режим (без екран за настройка) задръжте бутон D, за да включите (няма индикатор) или изключите (индикатор зачертана нота) звука на бутоните. Тъй като бутон D се използва също за смяна на режимите, трябва да имате предвид, че при задържането му с цел включване и изключване на сигнала на бутоните се сменя също така режима на часовника. Не можете да включите и изключите звука при натискане на бутоните докато се извършва измерване на дълбочина. Индикаторът зачертана нота е видим във всички режими на часовника.
 
Преминаване през данни и настройки – в екраните за настройка бутони С и А се използват в различните режими, за да преминавате през данните на дисплея. В повечето случаи задържането на тези бутони води до преминаване с бърза скорост.
 
Индикатор за неизправност на сензора
Ако има неизправност в сензора за налягане, на дисплея се появява надпис Err, което означава, че работата със сензора е невъзможна. Ако Err се появи по време на измерване с дигиталния компас или измерване на атмосферното налягане, то той ще изчезне, когато измерването бъде направено успешно. По време на измерване на дълбочина отчитането на изминалото време на гмуркане продължава дори ако на дисплея на часовника се вижда индикатора Err. След като изплувате на повърхността, задръжте бутон D за около 3 секунди, за да влезете в режим Измерване на дълбочина. Индикаторът Err би трябвало да изчезне сравнително бързо, когато влезете отново в същия режим. Ако Err се появи по време на определяне на посоките в режим Измерване на дълбочина, изчакайте 5-6 секунди (или натиснете бутон А) за връщане в екрана за измерване на дълбочина. Това би трябвало да изчисти Err от дисплея. Ако индикаторът продължава да се появява, вероятно има проблем със сензора и трябва да се обърнете към оторизиран сервиз на часовници Casio.
 
Функция за пестене на енергия (Power Saving) – при включена такава функция часовникът автоматично изпада в спящ режим, когато е оставен за дълго на тъмно, дисплея става черен. Има два вида спящ режим – за дисплея и за функциите. Ако само дисплея е заспал (60-70 минути на тъмно), той се изчиства и на него мига само индикатор PS, всички функции работят, само дисплея не е активен. При втория вариант (6-7 дни на тъмно) дисплея отново е черен и изчистен, но индикаторът PS не мига, всички функции са изключени, само часа продължава да е актуален, но той се поддържа вътрешно без да е видим на смия дисплей на часовника. Часовникът не изпада в спящ режим ако в момента е в режими Отброяване, Хронометър, Дигитален компас, Барометър/Термометър, Измерване на дълбочина, Приемане на радиосигнал. Когато часовникът е оставен в който и да е режим, с изключение на Отброяване и Хронометър, след известно време той автоматично ще се върне в Основния режим. След това, ако е оставен на тъмно за посоченото по-горе време, ще изпадне в спящ режим. Излизането от спящ режим може да стане с няколко операции: преместете часовника на добре осветено място (може да са необходими около 2 секунди да се активира дисплея), натиснете който и да е бутон; насочете часовника към лицето си (на повече от 40 градуса спрямо хоризонталното положение).
 
Включване и изключване на функцията за пестене на енергия
 1. В Основния режим задръжте натиснат бутон Е докато кода на града започне да мига
 2. Натискайте бутон D девет пъти докато се появи съответния екран за включване и изключване на тази функция
 3. Натиснете бутон С, за да включите (On) или изключите (Off) функцията. Когато функцията е включена на дисплея на часовника се вижда във всички режими индикатор PS.
 4. Натиснете бутон Е за изход от екрана.
 
Предпазни мерки при получаване на радиосигнал за коригиране
Електростатично напрежение може да доведе до неточно време. Дори ако часовникът е в обсега на предавателя, възможно е да не се получи сигнала, ако той е блокиран от планини или други геоложки формации, намиращи се между часовника и предавателя. Приемането на сигнала се влияе от времето, атмосферните условия и сезонните промени. Сигналът за коригиране на времето се отразява от йоносферата. Затова такива фактори като промени в отражателната способност и преместване на йоносферата на по-голяма височина поради сезонни атмосферни промени може да доведе до временна невъзможност за получаване на сигнал. Дори ако сигналът за коригиране на времето е получен правилно, определени условия могат да доведат до закъснение в настройването на часа до една секунда. Настройването на текущото време съобразно сигнала за коригиране на времето е с приоритет пред всички други ръчни настройки на времето, които правите. Часовникът е проектиран да актуализира автоматично датата и деня от седмицата за периода от 1 януари 2001 до 31 декември 2099 година. От 1 януари 2100 година настройването на датата чрез радиосигнала за коригиране ще бъде невъзможно. Този часовник може да получава сигнали, който различават високосните години. Въпреки че този часовник е проектиран да получава както данни за времето (час, минути, секунди), така и данни за датата (година, месец, ден), някои особености могат да ограничат получаването само до данни за времето. Ако се намирате в област, където не е възможно нормално приемане на сигнала, часовникът има допустимо отклонение +/- 20 секунди на месец при нормална температура. Ако имате проблем с коректното получаване на сигнал за коригиране или ако настройката на времето е невярна, след получаване на сигнала, проверете текущия код на града, DST (лятно време) и настройките за автоматично получаване на сигнал. Настройката на Home City се връща в първоначалното си показание BER винаги, когато батерията спадне до ниво 5 или когато сменяте презареждащата се батерия. Ако това се случи необходимо е отново да настроите Home City.
 
Трансмитери / Излъчващи кули
Сигналът за коригиране на времето от часовника зависи от текущо избрания за Home City код. Когато е избрана времева зона от САЩ, часовникът получава сигнал  за коригиране на часа от Форт Колинс (САЩ). Когато е избрана японска времева зона, часовникът получава сигнал от Фукушима и Фукуока / Сага (Япония). КОгато е избрана европейска часова зона, часовникът получава сигнал за коригиране на часа от Германия (Мейнфлинген) и Англия (Ръгби). По долу са посочени приоритетите при получаване на сигнал в Европа:
Когато е избран PAR, BER и ATH за Home City:
В този случай: Часовникът прави това:
Първо автоматично приемане на сигнал след промяна на кода на града
 1. Първо проверява сигнала от Мейнфлинген
 2. Ако сигнала от Мейнфлинген не може да бъде получен, часовникът проверява сигнала от Ръгби
Второ и всяко следващо приемане на сигнал
 1. Проверява сигнала на кулата от първото получаване на сигнал (Мейнфлинген или Ръгби)
 2. Ако този сигнал не може да бъде получен отново, часовникът проверява другия сигнал
 
Когато LON е избран за Home City:
 
В този случай: Часовникът прави това:
Първо автоматично приемане на сигнал след промяна на кода на града
 1. Първо проверява сигнала от Ръгби
 2. Ако сигнала от Ръгби не може да бъде получен, часовникът проверява сигнала от Мейнфлинген
Второ и всяко следващо приемане на сигнал
 1. Проверява сигнала на кулата от първото получаване на сигнал (Мейнфлинген или Ръгби)
 2. Ако този сигнал не може да бъде получен отново, часовникът проверява другия сигнал
 
Час – Вграденият в часовника календар отчита продължителността на месеците и високосните години. След настройване на датата не би трябвало да се налага допълнителна настройка, освен при смяна на батерията или спадане на заряда й до ниво 5. Текущият час за различните градове в Основния режим е настроен според GMT (Гринуич) и настройката за Home City. Разликата в часа прямо Гринуич е на базата на UTC (Universal Time Coordinated) - световен стандарт за час, основаващ се на прецизни измервания с атомни часовници, които отчитат времето до микросекунди.
 
Предпази мерки при осветяване – електро-луминисцентния панел на часовника губи своята сила след много продължителна употреба. Осветяването може да се забелязва трудно при директна слънчева светлина. Осветяването се изключва автоматично, когато се включи аларма. При осветяване на дисплея на часовника е възможно да се чува много слаб звук от вибрациите на El панела, което не означава повреда във вашия часовник. Честото използване на осветлението изтощава батерията на часовника. Осветяването не е възможно докато часовникът извършва измерване на дълбочина (на всеки три секунди).
 
Предпазни мерки при автоматичното осветяване – автоматичното осветяване се изключва автоматично, когато заряда на батерията падне до ниво 4. Не носете часовника от вътрешната страна на китката. В този случай автоматичното осветяване ще се включва, когато не е необходимо и ще изтощава батерията. Изключвайте тази функция, когато се занимавате с физически активни дейности, при които осветяването може да се включва без да е необходимо. За да се включи автоматичното осветяване при насочване часовника към лицето ви, ръката ви трябва да бъде успоредна на земята. Ако осветяването не се включи, върнете ръката си обратно в изходно положение (хоризонтално на земята) или я спуснете до тялото си и след това я насочете отново към лицето. Осветяването се изключва, когато настройвате неговата продължителност. Понякога часовника се включва 1 секунда след като го насочите към лицето си – това не означава проблем. Възможно е да чуете много слаб звук, когато движите бързо часовника, който се дължи на механичното действие на автоматичното осветяване – това не означава проблем.
 
Предпазни мерки при използване на дигиталния компас на часовника – в този часовник е вграден сензор, който отчита земния магнетизъм. Това означава, че като север се отчита магнитния север, който се различава от полярния север. Магнитният северен полюс се намира в Северна Канада, а магнитния южен полюс - в  Южна Австралия. Разликата между магнитния север и истинския север е толкова по-голяма, колкото сте по-близо до магнитите полюси. В някои карти е отбелязан истинския север вместо магнитния.
 
Местоположение
Определянето на посоката, когато сте в близост до източник на силно магнитно поле може да доведе до големи грешки в резултатите. Затова трябва да избягвате определяне на посоката, когато сте в близост до следните видове обекти: постоянни магнити (магнитно колие, гривна и др.), концентрация на метал (метални врати, шкафове и др.), кабели с високо напрежение, въздушни кабели (над земята), домакински уреди (телевизори, компютри миялни машини, фризери и др.). Точното определяне на посоките е невъзможно, докато се намирате във влак, на лодка, в самолет и др. Точно определяне също така е невъзможно, когато се намирате в сграда, особено когато конструкцията е от железобетон. Прецизността на сензора може да бъде нарушена, ако веднъж часовникът е бил излаган на силно магнитно поле. Ако това се случи, трябва да калибрирате сензора.
 
Калибриране  на сензора за посоки
Когато считате, че посоките, определени от часовника, не са верни, трябва да калибрирате часовника (да го подложите на проверка, тест). Можете да използвате която и да е от двете процедури двупосочна калибрация или северна калибрация. Използвайте двупосочна калибрация, когато искате да правите измервания в област, подложена на действието на магнитен източник. Този вид калибрация трябва да се използва, когато часовникът е изложен на магнитно поле поради каквато и да е причина (т.е е бил намагнетизиран). Чрез северната калибрация вие показвате на часовника къде е Север (който сте определили посредством друг компас или по друг начин). Можете да използвате тази процедура например да нагласите вашия часовник да показва истинския север вместо магнитния север. Ако искате да направите и двете калибрации, първо трябва да бъде направена двупосочната, поради факта, че тази калибрация отменя всички предишни настройки на този сензор. Ако използвате часовника на съвсем различно място (околна среда) отново е препоръчителна двупосочната калибрация.
 
Предпазни мерки при двупосочна калибрация
При двупосочната калибрация можете да използвате които и да са две противоположни посоки. Трябва единствено да сте сигурни, че те са 180 градуса една от друга. Запомнете, че ако направите тази процедура неправилно, данните от сензора за ориентация също ще бъдат погрешни. Важно е да не местите часовника по време на калибрацията на която и да е посока. Двупосочната калибрация трябва да се провежда в среда, еднаква със средата, в която смятате да използвате компаса. Например, ако смятате да определяте посоките на открито поле, извършете калибрацията също на открито поле.
 
Как да направите двупосочна калибрация на часовника
 1. Влезете в режим Дигитален компас
 2. Задръжте бутон Е на дисплея се покаже индикатор  | , което означава, че сте в прозореца за настройка. В този момент показалецът за магнитния север сочи 12 часа, което означава, че часовникът е готов за калибрация на първата посока.
 3. Поставете часовника на равна повърхност в каквато и да е ориентация и натиснете бутон А, за да калибрирате първата посока. По време на калибрацията на дисплея се вижда индикатор ОК и 2  и показалецът на магния север започва да сочи позицията на 6 часа, което означава, че часовникът е готов за калибрация на втората посока.
 4. Завъртете часовника на 180 градуса.
 5. Натиснете отново бутон А, за да калибрирате втората посока. По време на калибрацията на дисплея се вижда индикатор - - - . Когато завърши калибрацията се появява индикатор ОК и екрана на режим Дигитален компас (показва ъглова стойност). Ако на екрана за калибрация след индикатора - - -  се появи Err, това означава, че има проблем със сензора. След около 1 секунда Err изчезва. Започнете отново процедурата. Ако отново се появи Err се свържете с оторизиран сервиз на часовници Casio.
 
Северна калибрация на часовника
 1. Докато сте в режим Дигитален компас, задръжте бутон Е, докато на дисплея се появи  | , което означава, че сте в прозореца за настройка.
 2. Натиснете бутон D, за да започне процедурата северна калибрация. На екрана на часовника се появява индикатор N  (посока N север).
 3. Поставете часовника на равна повърхност така, че позицията на 12 часа да сочи Север (определен с друг компас).
 4. Натиснете бутон А, за да започнете калибрацията.
 5. По време на калибрацията на дисплея се вижда индикатор - - - . Когато калибрацията приключи на дисплея се показва индикатор ОК и екрана на режим Дигитален компас, с 0 градуса стойност на ъгъла. Ако на екрана за калибрация след - - - , се появи Err, това означава, че има проблем със сензора. Стартирате отново калибрацията. Ако Err се появи отново, свържете се с оторизиран сервиз на часовници Casio.
 
Предпазни мерки при използване на барометъра и термометъра на вашия часовник
Сензорът за налягане, вграден в този часовник, измерва промените в налягането на въздуха, които можете да използвате за ваша собствена прогноза за времето. Не може да бъде използван като прецизен инструмент в официални прогнози за времето. Неочаквани промени в температурата могат да влияят на стойностите, отчетени за атмосферното налягане. Стойностите на температурата се влияят от вашата телесна температура (докато носите часовника), директната слънчева светлина и влажността. За да бъде измерването на температурата възможно най-точно, свалете часовника от ръката си, поставете го на добре проветрено място без пряка слънчева светлина и подсушете добре целия корпус. Необходими са от 20 до 30 минути, за да може корпусът на часовника да достигне температурата на околната среда.
 
Калибриране на сензорите на часовника за атмосферно налягане и температура
Тези сензори са фабрично калибрирани и не би трябвало да е необходима допълнителна калибрация. Ако все пак установите сериозни грешки в отчитането, можете да ги калибрирате, както е указано по-долу. Неправилното калибриране може да доведе до неправилни резултати. Винаги, когато можете, сравнявайте часовника с друг точен термометър и барометър. Ако се налага настройка, свалете часовника от ръката си и изчакайте 20-30 минути, за да се стабилизира температурата на часовника.
 
Как се калибрират сензорите за атмосферно налягане и температура
 1. Натиснете бутон В за влизане в режим Барометър/термометър
 2. Задръжте бутон Е докато в горната част на дисплея се появи SET
 3. Отпуснете бутон Е и изчакайте 4-5 секунди докато започне да мига Off или текущата референтна температура (ако е зададена). Това  е екрана за настройка. Ако искате да калибрирате сензора за налягане, натиснете бутон D, за да преместите мигането на средната част на дисплея на часовника. Това е екрана за калибрация на сензора за налягане. В това време на екрана трябва да мига Off или стойността за атмосферно налягане
 4. Използвайте бутони С (+) и А (-), за да настроите стойностите за калибрация, в единиците, които искате. Едновременното натискане на бутони С и А връща отново фабричната калибрация (Off).
 5. Натиснете бутон Е за връщане в режим Барометър/Термометър
 
Промяна на единиците за температура, атмосферно налягане и височина
 1. Влезте в Основния режим
 2. Задръжте бутон Е докато кода на града започне да мига – това е екрана за настройка
 3. Използвайте бутон D, за да изберете желания показател за настройка
 4. Натиснете бутон С за промяна на единиците, както следва: температура C или F, атмосферно налягане hPa или inHg, височина m или ft
 5. Натиснете бутон Е за изход от екрана за настройка
 
Ръчно задаване на референтна дълбочина 0 м (0 фута)
В режим Измерване на дълбочина натиснете едновременно бутони С и D. Това задава референтна дълбочина 0 м. Тази стойност се вижда на дисплея на часовника. Никога не извършвайте тази процедура докато сте под вода.
 
Промяна на единиците за дълбочина
 1. Влезте в Основния режим
 2. Задръжте бутон Е докато кода на града започне да мига – това е екрана за настройка
 3. Натиснете 11 пъти бутон D, за да изберете настройка на единиците за дълбочина
 4. Натиснете бутон С за промяна на единиците от метри (m) или футове (ft)
 5. Натиснете бутон Е за изход от екрана за настройка
www.chasovnik-bg.com