Часовници Casio Модул 2879

 
General Guide
Натискайте бутон В, за да преминавате от един режим в друг: Timekeeping Mode (Режим час, Основен режим), Alarm Mode (Режим Аларма), Stopwatch Mode (Режим Хронометър), Dual Time Mode (Режим Двойно време). Натискането на бутон L в който и да е режим активира осветяването. Места на бутоните: бутон А – горе вляво, бутон В – долу вляво, бутон С – долу вдясно, бутон L – горе вдясно.
 
Timekeeping Mode (Режим час, Основен режим)
В този режим можете да виждате и настройвате на дигиталния дисплей на часовника текущите час и дата:

 1. В Основния режим задръжте бутон А докато секундите започнат да мигат.
 2. Натискайте бутон В, за да изберете за промяна някой от следните показатели: секунди, час, минути, година, месец, ден от месеца, ден от седмицата
 3. Когато мига съответния показател, използвайте бутон С да го променяте. За секундите натискането на бутон С ги нулира. Ако настроите секундите на 00 докато показват стойност от 30 до 59, минутите се увеличават с 1. Ако секундите са в границата от 00 до 29, минутите не се променят. За останалите показатели натискането на бутон С увеличава стойността им.
 4. Натиснете бутон А, за да излезете от екрана за настройка
 5. Денят от седмицата се настройва автоматично спрямо датата, която сте избрали. Годината може да бъде в рамките от 2000 до 2099. Часовникът отчита високосните години. Пренастройване на датата се налага само при смяна на батерията.
 
Избор на 12- часов или 24-часов формат
В Основния режим натиснете бутон С, за да преминете от 12-часов (няма индикатор за часовете от полунощ до 11:59 на обяд и индикатор Р за часовете от обяд до 11:59 през нощта) или 24-часов формат за показване на часа. Индикаторите не се виждат в режим Аларма и режим Двойно време.
 
Аларма на часовника
С този часовник можете да конкретизирате час и ден на алармата. Можеда да включите и ежечасов сигнал, при който часовникът ще издава два кратки звука на всеки кръгъл час. Алармата звучи при достигане на зададения час в който и да е режим в продължение на 10 секунди. Можете да спрете алармата преди 10-те секунди с натискане на произволен бутон на часовника. За да тествате как звучи алармата, задръжте бутон С в режим Аларма.
 
Задаване час на алармата
 1. В режим Аларма използвайте бутон А докато часовете на алармата започнат да мигат, т.е сте в екран за настройка. Това автоматично активира алармата.
 2. Натиснете бутон В, за да изберете за промяна часовете или минутите
 3. Докато мига съответната стойност, използвайте бутон С да я увеличавате. Задържането на бутона води до промяна с бърза скорост.
 4. Натиснете бутон А за изход от екрана
 
Включване и изключване на аларма и ежечасов сигнал
В режим Аларма използвайте бутон С да изберете желаното от вас вариант: индикатор ALM означава включена аларма, индикатор SIG – включен ежечасов сигнал, индикатори ALM SIG – включена ежедневна аларма и ежечасов сигнал, без индикатори – няма включени аларми.  Ако са включени алармата и ежечасовия сигнал, индикаторите се виждат във всички режими. Когато звучи ежедневната аларма на дисплея на часовника мига нейния индикатор ALM.
 
Stopwatch Mode – Хронометър на часовника
С хронометъра на този часовник можете да измервате изминало време, отделни времена и два финала. Дисплея с индикаторите за минутите и секундите може да бъде включван и изключван. Границата на хронометъра е 23 часа 59 минути 59.99 секунди  и след достигане на този лимит хронометърът продължава отново от 0 докато не бъде спрян. Измерването продължава дори след излизане от режим Хронометър. Излизането от режим Хронометър докато на дисплея на часовника е някое от междинните времена води до изчистване на междинното време и ви връща в измерване на изминало време. Всички операции в този раздел са възможни в режим Хронометър, в който може да влезете с натискане на бутон В.
1. Измерване на изминало време: бутон С старт – бутон С стоп – бутон С повторен старт – бутон С стоп – бутон А изчистване
2. Измерване на отделни времена (split time): бутон С старт – бутон А временно прекъсване (индикатор SPL) – бутон А освобождаване – бутон С стоп – бутон А изчистване
3. Измерване на две финални времена: бутон С старт – бутон А временно прекъсване, първият бегач финишира, показва времето на първия бегач – бутон С стоп, втория бегач финишира – бутон А освобождаване, показва времето на втория бегач – бутон А изчистване
 
Dual Time Mode – Функция двойно време на часовника
Функцията двойно време на вашия часовник ви дава възможност да следите колко е часа в друг часови пояс. Настройване на двойното време:
 1. Натиснете бутон В, за да влезете в режим Двойно време
 2. В този режим натиснете бутон А докато часовете започнат да мигат
 3. Натиснете бутон В, за да изберете за промяна часовете или минутите
 4. Натискайте бутон С за увеличаване на показанието или го задръжте за по-бърза промяна
 5. Натиснете бутон А за изход от екрана за настройка
 
Осветяване на часовника
За осветяване дисплея на часовника се използва диод. Можете да зададете 1.5 секунди или 3 секунди продължителност на осветяването. Натиснете бутон L в който и да е режим, за да осветите дисплея на часовника. Определяне продължителността на осветяването – в Основния режим задръжте бутон С за около 2 секунди за промяна на продължителността на осветяване на 3 секунди (индикатор 3 сek видим във всички режими) или 1.5 секунди (няма индикатор). Освен това натискането на бутон С променя също формата на часа 12-часов или 24-часов. За да не се изтощава бързо батерията, часовникът автоматично превключва на 1,5 продължителност на осветяване 7 часа, след като сте избрали 3 секунди. Ако въпреки това желаете отново да ползвате 3 секунди, трябва да включите опцията отново.
 
Препоръки – Функция за автоматично връщане – ако останете на екран с мигаща стойност и не правите нищо в продължение на 2-3 минути, часовникът автоматично запомня направените промени и излиза от екрана на настройката. За осветяването – при директна слънчева светлина може осветлението на часовника да се забелязва трудно. Осветяването се преустановява, когато се включи аларма. Честото използване на осветяването изтощава бързо батерията.
www.chasovnik-bg.com