Часовници Casio Модул 2790

 
General Guide
Натискайте бутон В, за да преминавате от един режим в друг: Timekeeping Mode (Режим час, Основен режим), Alarm Mode (Режим Аларма), Stopwatch Mode (Режим Хронометър), Dual Time Mode (Режим Двойно време), Hand Setting Mode (Настройване на стрелките). Натискането на бутон L в който и да е режим активира осветяването. Места на бутоните: бутон А – горе вляво, бутон В – долу вляво, бутон С – долу вдясно, бутон L – горе вдясно.
 
Timekeeping Mode (Режим час, Основен режим)
Този часовник показва часа аналогово и дигитално. При промяна на дигиталното време на часовника аналоговото се настройва автоматично спрямо него. Когато е необходимо настройване и на двете времена, първо трябва да настроите дигиталното. В Основния режим натиснете бутон А, за да преминете от екран с дата на екран с час. В Основния режим можете да видите и настройвате на дигиталния дисплей текущите час и дата. Когато настройвате дигиталния час, можете да укажете продължителността на осветяването.

 1. В Основния режим задръжте бутон А докато секундите започнат да мигат. Когато сте в екрана за настройка, минутната и секундната стрелка не се движат.
 2. Натискайте бутон В, за да изберете за промяна някой от следните показатели: секунди, продължителност на осветяването, час, минути, година, месец, ден
 3. Когато мига съответния показател, използвайте бутон С и L да го променяте. За секундите натискането на бутон С ги нулира. Ако настроите секундите на 00 докато показват стойност от 30 до 59, минутите се увеличават с 1. Ако секундите са в границата от 00 до 29, минутите не се променят. За осветяването – натискането на бутон L превключва продължителността на осветяването от 3 секунди (има индикатор 3) на 1 секунда (няма индикатори). За останалите показатели натискането на бутон С увеличава стойността им.
 4. Натиснете бутон А, за да излезете от екрана за настройка
 5. Денят от седмицата се настройва автоматично спрямо датата, която сте избрали. Годината може да бъде в рамките от 2000 до 2099. Часовникът отчита високосните години. Пренастройване на датата се налага само при смяна на батерията.
 
Избор на 12- часов или 24-часов формат
В Основния режим натиснете бутон С, за да преминете от 12-часов (индикатор А за часовете от полунощ до 11:59 на обяд и индикатор Р за часовете от обяд до 11:59 през нощта) или 24-часов формат за показване на часа. Избраният формат се използва във всички режими.
 
Аналогово време
Аналоговото време на часовника е синхронизирано с дигиталното. Когато промените дигиталното, аналоговото автоматично се настройва спрямо него. След ръчно настройване на дигиталното време, стрелките на аналоговото се преместват по часовниковата стрелка, за да се настроят спрямо дигиталното. Ако това не стане, направете описаната по-долу процедура за настройване на аналоговото време на часовника. По време на движението на аналоговите стрелки не са възможни алатми и ежечасов сигнал.
 
Настройване на аналоговото време на часовника
Тази процедура трябва да се направи, когато аналоговото време не съответства на дигиталното.
 1. В Основния режим натиснете 4 пъти бутон В, за да влезете в съответния режим за настройка Hand Setting Mode
 2. Задръжте бутон А докато текущото дигитално време започне да мига. Имайте предвид, че когато стрелките на аналоговото време се движат автоматично, няма да можете да влезете в този екран по време на това. Ако това се случи, изчакайте стрелките да спрат да се движат. Когато сте в екрана за настройка минутната и часовата стрелка не се движат.
 3. Натиснете бутон С, за да променяте аналоговото време с 20 секунди напред. Ако задържите натиснат бутон С стрелките ще се въртят бързо напред. Ако трябва да прехвърлите стрелките много напред, натиснете едновременно бутони С и L докато часа започне да се променя бързо. Това заключва бързото въртене на стрелките и можете да отпуснете двата бутона. Бързото превъртане спира, ако натиснете който и да е бутон, ако стрелките се превъртят 12 часа или ако се включи аларма.
 4. Натиснете бутон А, за да излезете от екрана за настройка и бутон В за връщане в Основния режим
 
Аларма на часовника
С вашия часовник можете да настроите ежедневна аларма и/или ежечасов сигнал. Имайте предвид, че по време на настройване на аналоговите стрелки на часовника спрямо дигиталния час, аларми и ежечасов сигнал не са възможни. При включена аларма тя звучи в зададения час в продължение на 10 секунди или докато не бъде спряна от вас с натискане на който и да е бутон. За да тествате как звучи алармата, задръжте бутон С в режим Аларма. Можете също така да включите ежечасов сигнал на часовника, при който часовникът издава два кратки звука на всеки кръгъл час.
 
Настройване часа на алармата
 1. В режим Аларма използвайте бутон А докато часовете на алармата започнат да мигат, т.е сте в екран за настройка. Това автоматично активира алармата.
 2. Натиснете бутон В, за да преминете на часовете или на минутите
 3. Докато мига съответната стойност, използвайте бутон В да я променяте
 4. Натиснете бутон А за изход от екрана
 
Включване и изключване на аларма и ежечасов сигнал
В режим Аларма използвайте бутон С да изберете желаното от вас вариант: индикатор дъги означава включена аларма, индикатор камбанка – включен ежечасов сигнал, индикатори дъгички и камбанка – включена ежедневна аларма и ежечасов сигнал, без индикатори – няма включени аларми.  Ако са включени алармата и ежечасовия сигнал, индикаторите се виждат във всички режими. Когато звучи ежедневната аларма на дисплея на часовника мига нейния индикатор дъгички.
 
Хронометър на часовника – Stopwatch Mode
С хронометъра на този часовник можете да измервате изминало време. Границата на хронометъра е 59 минути 59.99 секунди, след което хронометърът продължава отново от 0 докато не бъде спрян. Измерването продължава дори след излизане от режим Хронометър. Измерване на време с хронометъра: бутон С старт – бутон С стоп – бутон С повторен старт – бутон С стоп – бутон А изчистване (нулиране).
 
Dual Time Mode – Функция двойно време на часовника
Функцията двойно време на вашия часовник ви дава възможност да следите часа в друг часови пояс. Настройване на двойното време:
 1. Натиснете бутон В, за да влезете в режим Двойно време
 2. В този режим натиснете бутон А докато часовете започнат да мигат
 3. Натиснете бутон В, за да изберете за промяна часовете или минутите
 4. Натискайте бутон С за увеличаване на показанието
 5. Натиснете бутон А за изход от екрана за настройка
 
Осветяване на дисплея на часовника
За осветяване на дисплея на този часовник се използва диод. Автоматичното осветяване се включва, когато насочите часовника към лицето си. В който и да е режим натиснете бутон L за осветяване на дисплея. Това е възможно независимо дали е включено автоматичното осветяване.
 
Определяне продължителността на осветяването
 1. В Основния режим задръжте бутон А докато секундите започнат да мигат
 2. Натиснете бутон L, за да превключите от 1 (няма индикатор) на 3 секунди (индикатор 3) продължителност
 3. Натиснете бутон А за изход от екрана
 
Относно автоматичното осветяване на този часовник – когато тази функция е включена, осветяването се включва, когато насочите часовника към лицето си на повече от 40 градуса спрямо хоризонталното положение. Имайте предвид, че това осветяване се включва, само ако на мястото, където се намирате, заобикалящата светлина не е достатъчна за виждане и разчитане на показанията на дисплея на часовника. През деня и на достатъчно осветено място автоматичното осветяване няма да се включи. Необходимо е също така да носите часовника от външната страна на китката си.
 
Включване и изключване на автоматичното осветяване
В Основния режим задръжте бутон L за около 2 секунди, за да включите (има индикатор, видим във всички режими) или изключите автоматичното осветление. Когато батерията на часовника падне до ниво 3, автоматичното осветяване се деактивира. Когато батерията достигне ниво 2, можете да направите отново процедурата по включване на автоматичното осветяване.
 
Батерия на часовника
Този часовник има вградена соларна клетка и презареждаща се батерия, която се зарежда от соларната клетка. За пълноценно зареждане часовникът трябва да бъде поставен така, че дисплея да е насочен към светлината. Зареждането не е пълно, ако дори част от дисплея е покрита с дреха или др. Ако часовникът е държан дълго време на тъмно място или ако се носи под ръкава на дреха, батерията бързо се изтощава. Винаги когато можете излагайте часовника на ярка светлина. Батерията се сменя след дълги години употреба и само в оторизиран сервиз на часовници Casio. Батерията трябва да бъде сменяна само с оригинална такава. Всички настройки и данни се загубват, ако батерията на часовника спадне до ниво 4 или при смяна на батерията. За да удължите живота на батерията включете функцията Пестене на батерията и излагайте часовника при всяка възможност на ярка светлина.
 
Индикатори за заряда на батерията
Ниво 1 ( индикатор HI) - възможни са всички функции
Ниво 2 (индикатор MID) - възможни са всички функции
Ниво 3 (индикатор LO S – напомняне че батерията трябва да се зареди) – не са възможни звукови сигнали и осветяване на дисплея, дисплея и бутоните не са активни, въпреки че стрелките не се движат часа продължава да бъде поддържан вътрешно.
Ниво 4 – всички функции са недостъпни, дори поддържането на час.
Ако няколко минути след осветяване на дисплея или след звуков сигнал се включи индикация MID, това означава, че батерията съвсем скоро ще падне от ниво 2 на ниво 3. Ако това стане не трябва да използвате осветяване или звукови сигнали и да се заредите възможно най-скоро батерията на часовника. Индикатор LO C показва, че батерията е на ниво 3 -  вече доста изтощена. При ниво 3 всички функции са недостъпни и се връщат на фабричните си настройки. След зареждане на батерията можете отново да използвате вашия часовник, но трябва да настоите дигиталните час и дата. Това може да стане, когато батерията достигне ниво 3. Останалите настройки могат да бъдат направени едва когато, заряда на батерията на часовника достигне ниво 2. Когато батерията достигне ниво 2, аналоговите стрелки се настройват спрямо дигиталния час. Ако изложите часовника на директна и много силна слънчева светлина или друг източник, е възможност показанието на заряда да е по-високо от действителното. След няколко минути показанието се стабилизира и показва реална стойност. Ако използвате осветяването или алармата много пъти за кратко време, на дисплея на часовника се появява индикатор R (възстановяване) и следните операции не са достъпни до презареждането на батерията: осветяване, звукови сигнали и ръчно настройване на аналоговите стрелки. Всички операции са отново достъпни, когато изчезне индикатора R.
 
Зареждане на батерията на часовника
Зареждане при определени условия може да доведе до прекомерно загряване на часовника. Избягвайте да оставяте часовника върху кола, паркирана на слънце, твърде близо до лампа с нажежаема жичка, на директна слънчева светлина. Вследствие на това е възможно дисплея от течен кристал да почернее. Когато температурата се нормализира, дисплея се връща в нормално състояние.
 
Упътване за зареждането
След пълно зареждане на батерията функцията Показване на час се поддържа в продължение на 11 месеца. По-долу е посочено необходимото време за ежедневно зареждане, за да може часовникът да работи нормално: 1. Слънчева светлина на открито (50 000 лукса) – 5 минути на ден, 2. слънчева светлина през прозорец (10 000 лукса) – 24 минути на ден, 3.  дневна светлина през прозорец или облачен ден (5 000 лукса) – 48 минути на ден, 4. Флуоресцентна светлина на закрито (500 лукса) – 8 часа на ден. За безпроблемна работа на часовника и използване на всички функции е необходимо редовно зареждане.
 
Време за зареждане
Време за възстановяване
По-долу можете да видите колко време и при какви условия е необходимо за покачване заряда на батерията на часовника от едно ниво в друго:
- Слънчева светлина на открито (50 000 лукса) – 46 часа за нива 4 и 3; 20 часа за ниво 2; 19 часа за ниво 1
- Слънчева светлина през прозорец (10 000 лукса) – 230 часа за нива 4 и 3; 100 часа за ниво 2; 93 часа за ниво 1
- Дневна светлина през прозорец или облачен ден (5 000 лукса) – - - - за нива 4 и 3, 202 часа за ниво 2; 189 часа за ниво 1.
Посочените стойности са ориентировъчни и зависят от светлината в дадения момент.
 
Функция за пестене на енергия – при включена такава функция часовникът автоматично изпада в спящ режим, когато е оставен за дълго време при недостатъчно осветяване в Основен режим или режим Двойно време. Часовникът не влиза в такъв режим, ако се използва режим Хронометър, режим Аларма и режим Настройване на стрелките. Ако все пак оставите часовника в тези режими без да правите нищо, той ще се върне в Основен режим и след това от Основния режим ще влезе в спящ режим. В такъв спящ режим дигиталният дисплей се изключва след 1 час, но могат да се използват всички функции и аналоговия циферблат. В този случай на дисплея се вижда мигащ индикатор РS. След 6-7 дни дисплея се изключва, не са възможни звукови сигнали, аналоговия циферблат не може да се използва, стрелките се позиционират на 12 часа, дигиталното време се поддържа. Ако носите вашия часовник под ръкава на дрехата, той може да влезе в спящ режим. Часовникът няма да влезе в спящ режим в часовете от 6 сутринта до 10 вечерта. Ако все пак е в такъв режим, при настъпването на 6:00 сутринта, той остава в това състояние. Излизането от спящ режим може да стане с няколко операции: преместете часовника на добре осветено място, натиснете който и да е бутон; насочете часовника към лицето си (на повече от 40 градуса спрямо хоризонталното положение). За включване и изключване на функцията за пестене на енергия – в Основния режим задръжте натиснат бутон С за около 2 секунди, за да включите (индикатор PS) и изключите (няма индикатор) тази функция. Имайте предвид, че натискането на бутон С променя също така формата на часа – 12-часов или 24-часов.
 
Автоматично връщане – Ако оставите часовника в режим Аларма и Настройване на стрелките за 2-3 минути без да правите нищо, той автоматично се връща в Основния режим. Ако оставите часовника с мигащ символ на дисплея за 2-3 минути без да правите нищо, той запомня въведеното до момента и автоматично излиза от екрана за настройка.
 
Преминаване през данни и настройки – бутон С се използва в различните режими, за да преминавате през данните на дисплея. В повечето случаи задържането на този бутон води до преминаване с бърза скорост.
 
Предпази мерки при осветяване – осветяването може да се забелязва трудно при директна слънчева светлина. Осветяването се изключва автоматично, когато се включи аларма. Честото използване на осветлението изтощава батерията на часовника. Осветяването не е възможно по време, когато аналоговите стрелки се настройват по дигиталния час.
 
Предпазни мерки при автоматичното осветяване – автоматичното осветяване е изключено, когато батерията спадне до ниво 3. Не носете часовника от вътрешната страна на китката. В този случай автоматичното осветяване ще се включва, когато не е необходимо и ще изтощава батерията. Автоматичното осветяване няма да се включи, ако в първоначалното си положение ръката ви е отклонена на повече от 15 градуса спрямо хоризонталното положение. Автоматичното осветяване се изключва след 1 и 3 секунди, дори ако задържите ръката си към лицето. Статичното електричество или магнитна сила може да влияят на автоматичното осветяване на часовника. Ако осветяването не се включи, върнете ръката си обратно в изходно положение (хоризонтално на земята) или я спуснете до тялото си и след това я насочете отново към лицето.
 
 www.chasovnik-bg.com