Часовници Casio Модул 2782

 
Въведение
Буквено означение на бутоните на часовника: горе вляво – А, горе вдясно В, долу вдясно – D, долу в средата – L, долу вляво – С. Никога не натискайте бутоните на часовника докато сте под водата!
Във всеки режим можете да натискате бутон L за осветяване на дисплея на вашия часовник. От Основния режим (Timekeeping Mode) чрез натискане на бутон С преминавате през режими Измерване на дълбочина, Отброяване, Хронометър, Аларма, Настройване на стрелките. От Основния режим (Timekeeping Mode) чрез натискане на бутон В влизате в режим Барометър/Термометър. От него чрез натискане на бутон D влизате в режим Компас. От него чрез натискане на бутон D влизате в режим Алтиметър. От него чрез натискане на бутон С се връщате обратно в Основния режим.
 
Основен режим
Процедурите по настройване на аналоговото и дигиталното време на часовника са различни. Когато искате да настройвате и двете времена, първо трябва да настроите цифровото.
 
Цифрово време и дата
При настройване на цифрово време можете да избирате дали да се използва 12-часов или 24-часов формат за часа. Тук може също да настроите функцията за пестене на енергия. Настройване:

 1. В основния режим задръжте бутон А докато секундите започнат да мигат
 2. Натискайте бутон С, за да премествате мигането (да активирате) последователно секунди, час, минути, 12/24-часов формат, година, месец, ден от месеца, ден от седмицата
 3. Когато мига стойността за промяна използвайте бутони D и В, за да я променяте, както е показано в таблицата:
 
Показател На дисплея Действие с бутоните
Секунди 50 Натиснете бутон D, за да нулирате секундите
Час, минути 10:08 Използвайте бутони D и В, за да промените показанието
12/24-часов формат 12H Използвайте бутони D и В, за да превключвате от 12-часов на 24-часов формат
Година, месец, ден 03   6-30 Използвайте бутони D и В, за да промените показанието
 
 1. Натиснете бутон А за изход от екрана
 
Забележка! Ако настроите секундите на 00 докато са били в диапазона от 30 до 59, то при тяхното нулиране минутите ще се увеличат с 1. Ако секундите са били от 00 до 29, минутите не се променят. При избор на 12-часов формат се появява индикатор Р за часовете след обяд до 11:59 полунощ и няма индикатор през останалото време. Годината може да приема стойност от 2000 до 2039. В часовника е вграден пълен календар, който отчита различния брой дни в месеците и високосните години. При настройване на датата не би трябвало да се налага друга корекция освен при смяна на батерията.
 
Настройване на аналоговото време на часовника
Тази процедура трябва да се направи, когато аналоговото време не съответства на дигиталното.
 1. В Основния режим натиснете 5 пъти бутон С, за да влезете в съответния режим за настройка
 2. Задръжте бутон А докато текущото дигитално време започне да мига
 3. Натиснете бутон D, за да променяте аналоговото време с 20 секунди напред. Ако задържите натиснат бутон D стрелките ще се въртят бързо напред. Ако трябва да прехвърлите стрелките много напред, задръжте бутони D докато часа започне да се променя бързо и след това натиснете бутон В. Това заключва бързото въртене на стрелките и можете да отпуснете двата бутона. Бързото превъртане спира, ако натиснете който и да е бутон, ако стрелките се превъртят 12 часа или ако се включи аларма.
 4. Натиснете бутон А, за да излезете от екрана за настройка и бутон С за връщане в Основния режим
 
Барометър / Термометър
Този часовник използва сензор за налягане, за да измерва атмосферното налягане и температурен сензор за измерване на температурата. Можете да проверите (калибрирате) тези сензори, ако смятате, че данните им са неверни.
 
Определяне на атмосферното налягане и температурата
Натиснете бутон В докато сте в Основен режим или в режим Алтиметър, за да влезете в режим Барометър / Термометър, автоматично започва измерване на атмосферното налягане и температурата. На графиката първо изображение е за атмосферното налягане – стойност и графика на изминали измервания. Чрез натискане на бутон В се виждат измерената температура и стойността на атмосферното налягане. Може да са необходими около 4-5 секунди преди да се появи стойността за налягането. Атмосферното налягане се представя в единици от 1 hPa/mb (или 0,05 inHg). Температурата се представя в единици от 0.1 градус по Целзий (или 0.2 градус по Фаренхайт). Показаното атмосферно налягане се променя на - - - - - - hPa/mb (или inHg), когато измерваното атмосферно налягане е извън рамките от 260 hPa/mb до 1100 hPa/mb (7,65 inHg до 32,45 inHg). Стойността на атмосферното налягане се появява отново, когато измерваното налягане е в посочените граници. Показаната стойност на температурата се променя на - - - - - - - ̊ С (или ̊ F), когато измерваната температура е извън рамките от -10.0 ̊ С до 60.0 ̊ С (14.0 ̊ F до 140.0 ̊ F). Стойността на температурата се появява отново, когато е в посочените граници. В някои страни за измерване на атмосферното налягане се използва единицата хектопаскал (hPa) или милибари (mb). Между тях няма разлика, защото 1 hPa=1mb.
 
Графика на атмосферното налягане
Посредством наблюдение на промените в атмосферното налягане може да бъде направената приблизително точна прогноза на времето. Графиката на атмосферното налягане показва с точки промените на налягането, установени от часовника през последните 18 часа. Спрямо тази графика може да се установи дали атмосферното налягане се покачва, спада или остава непроменено. Въпреки че можете да променяте единиците, в който да се представя налягането, трябва да имате предвид, че в графиката налягането се представя винаги в  hPa. Това означава, че между две съседни различни стойности от графиката е плюс минус 3 hPa. Ако няма стойности на графиката, това означава, че сензорът на часовника не е успял да направи измерване поради слаба батерия или други причини. Измерване на атосферно налягане не може да бъде направено, докато измервате дълбочина. Затова в графиката за атмосферното налягане ще липсват показания, ако измерването е съвпаднало с измерване на дълбочина. При повишаване на стойностите, показани в графиката, може да се очаква подобрение на времето, и обратно, при понижение – влошаване на времето.
 
Относно измерването на атмосферното налягане и температурата
Измерването на атмосферното налягане и температурата се осъществява като влезете в режим Барометър / Термометър на вашия часовник. След това измерванията на температурата през първите 3 минути се правят на всеки 5 секунди. Докато трае едно измерване на дисплея мига индикацията > върху надписа Barо. Барометърът на часовника прави измервания на всеки 3 часа, започвайки от полунощ, без значение в какъв режим сте. Резултатите от тези измервания се използват за графиката на атмосферното налягане. Можете по всяко време да измерите и видите атмосферното налягане и температурата чрез натискане на бутон В докато сте в режим Барометър / Термометър.
 
Предпазни мерки при използване на барометъра и термометъра на вашия часовник
Сензорът за налягане, вграден в този часовник, измерва промените в налягането на въздуха, които можете да използвате за ваша собствена прогноза за времето. Не може да бъде използван като прецизен инструмент в официални прогнози за времето. Неочаквани промени в температурата могат да влияят на стойностите, отчетени за атмосферното налягане и да доведат до неправилни стойности. Стойностите на температурата се влияят от вашата телесна температура (докато носите часовника), директната слънчева светлина и влажността. За да бъде измерването на температурата възможно най-точно, свалете часовника от ръката си, поставете го на добре проветрено място без пряка слънчева светлина и подсушете добре целия корпус. Необходими са от 20 до 30 минути, за да може корпусът на часовника да достигне температурата на околната среда. Можете да промените единиците за измерване на атмосферното налягане между хектопаскали / милибари (hPa/mb) и inHg, както и тези за температурата Целзий/Фаренхайт.
 
Алтиметър на часовника
Вградения в часовника алтиметър използва сензора за налягане, за да определи моментното атмосферно налягане, което след това се използва за изчисляване  на моментното надморско равнище. Часовникът е съобразен с въведените от ISA (International Standard Atmosphere) стойности, които се използват за преобразуване на стойностите на атмосферно налягане в стойности на надморска височина. Ако заложите някаква референтна (отправна ) височина, часовникът ще пресметне текущата относителна височина, базирайки се на сравнителната. Важно! Този часовник изчислява надморското равнище на базата на атмосферното налягане. Това означава, че стойностите за надморската височина на едно и също място могат да варират в зависимост от промените на атмосферното налягане. Сензорът на този часовник се влияе и от температурата. Необходимо е да не се променя температурата по време на измервания. За да избегнете ефекта на внезапна промяна в температурата, нека часовникът бъде в директен контакт с китката ви по време на измерването.
Не разчитайки на данните за атмосферното налягане, ако измерването е направено докато са налице резки промени във височината, например скок с парашут, делта- или парапланер, безмоторно летене или друг екстремен въздушен спорт, ски спускане, когато използвате каквото и да е въздушно средство. Не използвайте този часовник за измервания, които изискват професионална точност.
 
Как работи алтиметъра на часовника
Алтиметърът на часовника работи по два начина: без референтна височина и с референтна височина. Без референтна височина – часовникът измерва атмосферното налягане за вашето моментно положение и използва стойностите на ISA, за да го превърне в съответното надморско равнище. С референтна (относителна, изходна) височина – след като нагласите референтната височина, часовникът настройва изчисляването на разликата във височините според нейното атмосферно налягане. За да установите височината на дадена сграда, трябва да нагласите референтната височина на 0, когато сте на приземния етаж. Имайте предвид, че може да не получите правилни резултати, ако сградата е херметизирана или климатизирана. При изкачване на планини можете да нагласите референтната стойност според информация за височината, известна вече от карта. Така изчислените след това от часовника стойности ще бъдат възможно най-точни.
 
Как се измерва височината
Натиснете бутон D докато сте в Основен режим или в режим Барометър/Термометър, за да влезете в режим Алтиметър и автоматично да започнете измерване. След влизане в режим Алтиметър е възможно данните да се появят след 4-5 секунди. В този режим на дисплея на часовника е показана и температурата.  През първите 2-3 минути след влизане в режим Алтиметър на дисплея мига индикатор > и измерванията на всеки 5 секунди. След като спре да мига индикатора, измерванията са на всеки 2 минути. За започване на измерване от начало, натиснете бутон D. Височината се представя в единици от 5 метра (20 фута). Границите за измерване на височина са от -700 до 4 000 метра (-2 300 до 13, 120фута). Границите за показана на дисплея височина (включително стойности, базирани на референтна височина) са от -4000 до 4000 метра (-13, 120 до 13, 120 фута). Измерената височина може да бъде отрицателна стойност в случаите, когато има въведена референтна стойност или поради определени атмосферни условия. Изобразената височина се променя на - - - - - - - метра (или фута), когато измерваната височина е извън посочените граници. Стойността на височината се появява отново, когато попадне в допустимите граници. Можете да промените единиците между метри (m) и футове (f).
 
Настройка на референтна височина
След като нагласите референтната височина, часовникът настройва изчисленията между атмосферното налягане и височина спрямо нея. Измерената от този часовник височина зависи от атмосферното налягане. Поради това се препоръчва да актуализирате референтната височина винаги, когато имате информация по време на вашето изкачване.
 1. Когато сте в режим Алтиметър, задръжте бутон А докато дисплея се изчисти или докато започне да мига надпис Off. Това е екрана за настройка. Изчакайте 4-5 секунди преди да направите стъпка 2, в противен случай може да се получат неверни данни. Ако след стъпка 1 дисплея се изчисти, то след като изчакате 4-5 секунди ще се появи референтната стойност (отново мигаща). Ако не се появи нищо натиснете отново бутон А, за да се върнете  в режим Алтиметър и направете отново стъпка 1.
 2. Натискайте бутони D(+) и В (-), за да променяте стойността с 5 метра (или 20 фута). Можете да задавате референтна височина в рамките от -4 000 до 4 000 метра. Натискането на бутони D и В едновременно връщат в положение Off, така че часовникът превръща атмосферното налягане във височина само на основата на предварително зададена стойност.
 3. Натиснете бутон А да излезете от този екран.
 
Режим Измерване на дълбочина – Depth Gauge
Сензорът за налягане на часовника може да бъде използван и за измерване на дълбочина по време на плитководно гмуркане. Дълбочината се измерва на всеки 3 секунди и се представя като стойност до 30 метра (98 фута). Можете да запишете данни от последното си гмуркане в log паметта на часовника, които включват общо време под вода, максимална дълбочина и температура на водата при достигане на максимална дълбочина. Преди всяко гмуркане можете да видите данните от последното си гмуркане. Важно! Не използвайте този часовник при леководолазно гмуркане. Този часовник започва да измерва и записва данни за дълбочина при дълбочина от 1 метър. За това в упътването се използва терминът „под вода”, което означава на дълбочина над 1 метър и „на повърхността”, т.е. на дълбочина по-малка от 1 метър. Оставянето на часовника в режим Измерване на дълбочина, ако не сте под вода, изтощава батерията. Излизайте от този режим, когато не използвате функцията. В режим Измерване на дълбочина се използва мерната единица, избрана в режим Алтиметър.
 
Какво е гмуркане
Гмуркането с часовника започва, когато минете дълбочина от 1 метър, докато сте в режим Измерване на дълбочина. Гмуркането приключва, когато сте на повърхността и когато излезете от режим Измерване на дълбочина. Гмуркането не приключва, ако излезете на повърхността, без да излезете от режим измерване на дълбочина. Под гмуркане в това упътване отнасящо се за този часовник, се има предвид гмуркане с шнорхел, без водолазен костюм, а не леководолазно гмуркане. Измерването на дълбочината започва винаги, когато се гмурнете на дълбочина над 1 метър. Измерването на дълбочината спира автоматично, когато сте на дълбочина по-малка от 1 метър и се възобновява, когато отново сте на дълбочина над 1 м. Всички данни, които са записани през времето от старта до края на гмуркането се разбират като част от самото гмуркане, независимо от това колко пъти сте били на повърхността по време на гмуркането.
 
Как се измерва дълбочина с часовника
 1. Преди започване на гмуркането влезте в Основния режим и натиснете бутон С за влизане в режим Измерване на дълбочина. Необходими са около 4-5 секунди преди да се появи 0.0 (или само 0) на дисплея.
 2. Влезте във водата и се потопете на дълбочина над 1 метър, за да започне гмуркането
 3. Когато искате да приключи гмуркането, върнете се на повърхността и тогава натиснете бутон С за излизане от режим Измерване на дълбочина. При излизане от този режим данните от гмуркането – време, максимална дълбочина, температура на водата, се запомнят в log паметта. Часовникът няма да излезе от режим Измерване на дълбочина, ако при натискане на бутон С на дисплея е показана стойност на дълбочина, различна от 0.0. Ако дори след излизане на повърхността, стойността не е 0.0, необходимо е да направите процедурата Ръчно настройване на референтна дълбочина на 0м.
 
Как да видите максимално достигнатата дълбочина и температура на водата
Това става с натискането на бутон D в режим Измерване на дълбочина. Така ще виждате последователно екрана за изминало време на гмуркането / текуща дълбочина и екрана за температура на водата / максимална дълбочина. Ако не натискайте който и да е бутон в продължение на 5-6 секунди докато на дисплея виждате екрана за температура на водата / максимална дълбочина, часовникът автоматично се връща в екрана изминало време на гмуркането / текуща дълбочина. Никога не натискайте бутоните на часовника докато сте под водата.
 
Важно! Имайте предвид следните предпазни мерки при използване режим Измерване на дълбочина. Преди гмуркане – преди започване на гмуркане уверете се, че на дисплея не се вижда нито един от следните индикатори: Battery – слаба батерия, Recovery – слаба батерия, Err – грешка в сензора. Уверете се, че в този момент стойността на дълбочината, показвана от часовника е 0.0 м. Уверете се, че часа е настроен правилно. Проверете дали няма драскотини или люспи по стъклото, корпуса и верижката. Уверете се, че каишката е достатъчно добре захваната за ръката ви. По време на гмуркане – уверете се, че отчитането на времето и дълбочината са верни. Ако сте в близост до скали или корали, внимавайте да не одраскате стъклото. След гмуркане – за да избегнете корозия е необходимо да почистите вашия часовник с чиста вода след използването му в солена вода, при замърсяване и др. При възможност оставете часовника потопен в сладка вода цяла нощ. Ако имате модела часовник с метална верижка, почиствайте я между прешлените от вътрешната страна с помощта на мека четка за зъби и сапунена вода. В противен случай е възможно да се появи корозия, замърсяване на дрехите или алергична реакция на кожата.
 
Предпазни мерки при режим Измерване на дълбочина
След влизане в режим Измерване на дълбочина часовникът автоматично референтна стойност и я настройва на 0 м. Това означава, че трябва да сте в режим измерване на дълбочина преди да започнете гмуркането и никога след като сте се потопили във водата. Големи промени в температурата и други нетипични промени могат да са причина часовникът да показва стойност различна от 0 м преди гмуркането. Ако това се случи, необходимо е да настроите ръчно референтната дълбочина на 0 м. Стойностите за дълбочина се представят в единици от 0.1 м (или 1 фут). Когато дълбочината е под 1 м, на дисплея се показва 0.0 м (0 фута). На дисплея на часовника се появява Deep, ако дълбочината е повече от 30 м. Ако продължите да се гмуркате на още по-голяма дълбочина, Deep се замества с - - - -. Ако този символ е все още на дисплея след като изплувате, задръжте бутон С за около 3 секунди, за да излезете от режим Измерване на дълбочина. Ако - - - - - продължава да се появява вместо стойност за дълбочина, вероятно има проблем в сензора. Обърнете се към официалния представител на часовници Casio. Ако времето на измерване е над 3 часа, часовникът автоматично преминава в Основен режим и запомня в log паметта данните от текущото гмуркане. Когато часовникът е в режим измерване на дълбочина, не можете да използвате звуковия сигнал и алармата на таймера с автоматично подновяване. При голяма разлика между температурата на въздуха и водата или при внезапна промяна на температурата на водата, може да са необходими около 5 минути, докато часовника покаже реалната температура на водата.
 
Log данни на часовника
При излизане от режим Измерване на дълбочина след гмуркане, измерените показатели се записват автоматично в log паметта. Те остават там до повторно гмуркане, когато новите данни се записват на мястото на старите. Записът включва: общо време под вода – часове, минути и секунди, максимална дълбочина – максимално достигнатата дълбочина, температура на водата – при достигане на максималната дълбочина.
 
Как да видите записани данни
 1. В Основния режим натиснете бутон С, за да влезете в режим измерване на дълбочина
 2. Натискайте бутон В, за да влезете последователно в следните екрани: режим измерване на дълбочина, общо време под вода, температура на водата при максимална дълбочина. Последните два екрана се наричат общо екрани с log данни.
 3. Ако 5-6 секунди след показване на екраните с log данни не натиснете който и да е бутон, часовникът автоматично се връща в режим Измерване на дълбочина. Докато се извършва измерване на височина, не можете да видите вече записани данни.
 4. За да излезете от режим Измерване на дълбочина, натиснете бутон С
 
Как да изтриете записани данни
 1. В Основния режим натиснете бутон С, за да влезете в режим измерване на дълбочина
 2. Натиснете бутон В, за да видите записаните данни
 3. Задръжте бутон А за около 2 секунди докато изтриете записаните данни и часовникът се върне в режим Измерване на дълбочина
 4. За да излезете от режим Измерване на дълбочина, натиснете бутон С
 
Отброяване (Таймер) на часовника
Отброяването може да бъде зададено в рамките от 1 минута до 24 часа. При достигане на 0 се чува аларма. След приключване на отброяването, часовника автоматично  започва ново отброяване. Функциите, свързани с отброяването са достъпни в режим Отброяване, в който се влиза чрез натискане на бутон С.
 
Конфигуриране на отброяването
Необходимо е преди да започнете отброяване да конфигурирате следните показатели: начално време, автоматично подновяване на отброяването – включено или изключено, звуков сигнал при отброяване – включен или изключен. Начално време – може да бъде в рамките от 1 минута до 24 часа. Автоматично подновяване – при достигане на стойност 0, часовникът издава кратък звук и отброяването започва отново от предварително зададеното начално време. При изключена функция за автоматично подновяване отброяването спира при достигане на 0 и на дисплея на часовника се вижда началното време.  Звуков сигнал – когато е включен часовникът издава кратък звук на 10, 5, 4, 3, 2 и 1 минути и на 50, 40, 30, 20, 10, 5, 4, 3, 2, 1 секунда до края на отброяването.
 
Настройване на началното време и автоматичното подновяване
 1. В режим Отброяване задръжте бутон А докато часовете не започнат да мигат. Това е екрана за настройка
 2. Натиснете бутон С, за да изберете за промяна последователно: часовете, минутите или автоматичното подновяване
 3. Направете следните процедури според това коя настройка ще промените. Когато мигат часовете или минутите, използвайте бутони D (+) и В (-), за да ги променяте. За 24 часа настройка на отброяване показанието трябва да бъде настроено на 0:00. За автоматичното подновяване натиснете бутон D, за да превключите между включено (on) и изключено (off). На дисплея на часовника се появява индикатор (в долния десен ъгъл, две стрелки една след друга) ако функцията на автоматично подновяване е включена
 4. Натиснете бутон А за изход от екрана за настройка
 
Включване и изключване на звуковия сигнал – можете да го направите като натиснете бутон В докато на дисплея се вижда началното време на отброяването или докато сте в режим Отброяване и в момента върви отброяване. При включено отброяване в долния десен ъгъл на дисплея на часовника се вижда индикатор нота.
 
Използване на отброяването на този часовник
В режим Отброяване натиснете бутон D, за да започне отброяване. Когато достигне 0 се чува аларма за около 10 секунди или докато не я спрете с натискането на който и да е бутон. По време на отброяването можете да натиснете бутон D, за да го спрете временно (пауза) и отново бутон D за възобновяване. Отброяването продължава дори ако излезете от режим Отброяване. За да спрете окончателно отброяването трябва да натиснете бутон D и след това бутон В. Времето за отброяване ще се върне към своята първоначална стойност. Ако влезете в режим измерване на дълбочина докато в момента върви отброяване, то алармата за край на отброяването ще се включи. Не се чува звуковия сигнал, който отброява последните секунди или минути и алармата за подновяване на отброяването. Честото използване на автоматичното подновяване и алармата водят до бързо изтощаване на батерията.
 
Хронометър на часовника
С хронометъра на този часовник можете да измервате изминало време (elapsed time), времена на отделни етапи (split times) и два финала (finish). Максималното измервано време е 23 часа 59 минути 59.99 секунди. След достигане на максималната си стойност хронометърът продължава отброяването от 0, докато не бъде спрян от вас. Измерването продължава дори като излезете от режим Хронометър. Ако излезете от режим Хронометър, докато на дисплея е замразено времето на даден етап, то това време се изчиства и измерването се връща към обикновено измерване на изминало време. Всички действия в този раздел се извършват в режим Хронометър, в който се влиза чрез натискане на бутон С. Измерване на времена с хронометъра:
1. Изминало време: бутон D старт – бутон D стоп – бутон D повторен старт – бутон D стоп – бутон В изчистване
2. Отделни времена: бутон D старт – бутон В първо време –  бутон В освобождаване – бутон D стоп – бутон В изчистване
3. Два финала: бутон D старт – бутон В първия бегач финишира, показва времето на първия бегач – бутон D стоп, втория бегач финишира – бутон В освобождаване, показва времето на втория бегач – бутон В изчистване
 
Alarms – Аларми на часовника
С вашия часовник можете да настроите 5 независими аларми (номерирани от 1 до 5). При включена аларма тя звучи в зададения час в продължение на 10 секунди или докато не бъде спряна от вас с натискане на който и да е бутон. За да тествате как звучи алармата, задръжте бутон D в режим Аларма. Можете също така да включите ежечасов сигнал на часовника, при който часовникът издава два кратки звука на всеки кръгъл час. Всички операции по настройване на алармите и ежечасовия сигнал се извършват в режим Аларма, в който се влиза с натискане на бутон С.
 
Настройване часа на алармата
 1. В режим Аларма използвайте бутон D, за да преминавате през различи екрани на алармите, докато изберете желаната за промяна: аларма 1, аларма 2, аларма 3, аларма 4, аларма 5, ежечасов сигнал
 2. Задръжте бутон А докато започнат да мигат знаците за час на алармата, което означава, че сте в прозореца за настройка. Това автоматично активира алармата
 3. Натиснете бутон С, за да се придвижите от часовете на минутите
 4. Докато мига съответната стойност (час или минути), използвайте бутони D (+) и В (-), за да я променяте.
 5. Ако настройвате аларма за час, когато сте в 12-часов формат, имайте предвид да настроите правилно часа, като за а.m. няма индикация, а за p.m. има индикация Р.
 6. Натиснете бутон А за изход от екрана
 
Включване и изключване на аларма и ежечасов сигнал
 1. В режим Аларма използвайте бутон D да изберете аларма или ежечасов сигнал
 2. Когато сте избрали желаното за промяна, натиснете бутон В да го включите или изключите. Индикатор дъги означава включена аларма, а индикатор камбанка – включен ежечасов сигнал. Ако са включени алармата и ежечасовия сигнал, индикаторите се виждат във всички режими.
 
Осветяване на часовника
За осветяване на часовника се използва електро-луминисцентен панел (EL). При включено автоматично осветяване на дисплея (на дисплея има индикатор) светлината се включва, когато насочите часовника към лицето си. За ръчно осветяване на дисплея натиснете бутон L в който и да е режим, за да осветите дисплея за около 2 секунди. При тази операция светлината се включва независимо дали е включено автоматичното осветяване или не. При включване на автоматичното осветяване дисплея се осветява за около 2 секунди, в който и да е режим, ако насочите часовника към лицето си. За да осветите автоматично дисплея – първо поставете ръката си успоредно на земята и след това я насочете към лицето си на повече от 40 градуса. Необходимо е да носите часовника от външната страна на китката. Използвайте функцията автоматично осветяване на часовника, само когато сте на безопасно място. Бъдете особено внимателни, ако извършвайте дейности, при които е възможно да възникне инцидент при отвличане на вниманието. Трябва да се уверите също, че включването на осветяването няма да обезпокои или изненада хората около вас. За включване и изключване на автоматичното осветяване в Основния режим задръжте бутон L за около 2 секунди, за да включите (има индикатор видим във всички режими) или изключите автоматичното осветяване. Автоматичното осветяване на часовника ще бъде активно максимум 6 часа, след което ще се изключи автоматично за съхраняване на батерията. Автоматично осветяване не е възможно, когато сте в режим за настройване на стрелките. Осветяването може да не се включи веднага, ако насочите часовника към лицето си по време на определяне на атмосферно налягане или височина.
 
Препоръки
Този раздел съдържа по-подробна и техническа информация относно работата с този часовник. Съдържа също така важни предпазни мерки и забележки относно някои функции на часовника.
 
Възможности за връщане в изходно положение
Часовникът автоматично се връща в Основен режим, ако не натискате никакви бутони в продължение на 2-3 минути в режим Барометър/Термометър. Ако не натиснете никакви бутони докато сте в режим Алтиметър, часовникът се връща в Основен режим след 9-10 часа. Часовникът също така се връща в Основен режим, ако измерването на дълбочина в съответния режим продължи повече от 3 часа. Ако не се извърши измерване на дълбочина и ако не натискате който и да е бутон в режим Измерване на дълбочина в продължение на 1 час, то часовникът се връща в Основния режим. Ако останете на екран с мигащ знак 2-3 минути без да натискате никакви бутони, то часовника автоматично излиза от екрана за настройка.
 
Преминаване през данни и настройки – бутони В и D се използват в различните режими, за да преминавате през данните на дисплея. В повечето случаи задържането на тези бутони води до преминаване с бърза скорост.
 
Индикатор за неизправност на сензора
Ако има неизправност в сензора за налягане, на дисплея се появява надпис Err, което означава, че работата със сензора е невъзможна. Ако проблемът се появи по време на измерване на дълбочина, на дисплея на часовника се появява индикатор Еrr за 2-3 секунди, който след това се заменя с - - - . Ако Err се появи при измерване в режим Барометър/Термометър, Алтиметър или измерване на дълбочина, започнете измерването отново. Ако Err се появи отново, това може да означава, че има повреда в сензора.
 
Индикатори Battery (батерия) и Recovery (възстановяване)
Индикаторът Battery мога на дисплея, винаги когато заряда на батерията спадне под определено ниво. Описаните операции не са възможни докато мига този индикатор: всички операции със сензора, осветяване, всички звукови аларми, настройване на аналоговите стрелки. Докато мига индикатора Battery могат да бъдат показвани само последно измерените (преди спадането на батерията) стойности за атмосферно налягане и температура. Ако се гмуркате често, за да избегнете евентуални проблеми, се препоръчва да се сменя батерията по-често преди да се появи индикатора Battery. Имайте предвид, че по принцип при по-ниски температури показанието на заряд на батерията е също по-ниско. Честото използване на осветлението при ниски температури може да бъде причина за появяване на индикатор Battery, a в същото време батерията да е достатъчно силна. Нормалното показване за батерията ще се възстанови при нормализиране на температурата. Ако се налага да използвате често осветяването на часовника при ниски температури, необходимо е да носите часовника на ръката си, за да бъде затоплян от тялото ви. Индикаторът Recovery ще се появи на дисплея на часовника, ако използвате често за кратък период от време осветлението или алармите. Следните операции с часовника не са възможни докато мига индикатор Recovery: всички операции със сензора, осветяване, всички звукови аларми, настройване на аналоговите стрелки. След известно време батерията ще се възстанови и индикаторът Recover ще изчезне – това означава, че всички функции на часовника са отново възможни.  Докато мига индикатора Recover могат да бъдат показвани само последно измерените (преди спадането на батерията) стойности за атмосферно налягане и температура. Ако този индикатор започне да мига по време на измерване в режим измерване на дълбочина, измерването ще продължи. В log паметта на часовника ще бъдат запаметени само изминало време, няма да бъдат запаметени максималната дълбочина и температурата. На тяхно място ще се появи индикатор - - - .
 
Предпазни мерки при използване светлината на часовника
Електро-лунимисцентният панел, който осигурява осветяването, изгубва своята сила след много продължителна употреба. Осветяването може да бъде видяно трудно при директна слънчева светлина. Часовникът може да издава много слаб звук, когато се включи осветяването. Това не означава неизправност на часовника. Осветяването автоматично изключва, когато се включи аларма. Честото използване на светлината на часовника, съкращава живота на батерията. Осветяването не е възможно по време на измерване на дълбочината.
 
Предпазни мерки при автоматичното осветяване
Избягвайте носенето на часовника от вътрешната страна на ръката. В противен случай автоматичното осветяване ще се включва без да е необходимо, което съкращава живота на батерията. За да избегнете ненужно осветяване, изключете функцията, когато дейността ви предполага самоволно включване.  Осветяването на часовника може да не се включи, яко циферблатът на часовника се наклони повече или по-малко от 15 градуса спрямо хоризонталната линия. Необходимо е опакото на ръката ви ( не дланта) да е в хоризонтално положение спрямо земята. Осветяването се изключва след около 2 секунди, дори ако задържите часовника насочен към лицето си. Статично електричество или магнитна сила могат да влияят неблагоприятно върху автоматичното осветяване. Ако светлината не се включва, върнете часовника в първоначалното му положение (успоредно на земята) и след това го наклонете отново към вас. Ако нищо не се получи, изпънете ръката си надолу покрай тялото и след това отново я сгънете. В някои случаи светлината може да не се включи до първата секунда след насочване на часовника към вас. Това не винаги означава неизправност в светлината. Може да чуете много тих звук при разклащане на часовника. Той се получава в следствие активирането на автоматичното осветление и не означава, че има проблем с вашия часовник.
 
Промяна на единиците за налягане и температура
 1. Натиснете бутон В, за да влезете в режим Барометър / Термометър
 2. Задръжте бутон А докато не започне да мига съобщение OFF или - - - в горната част на дисплея, което означава, че сте в прозореца за настройка. Ако предварително сте калибрирали сензора за температура, вместо - - -  се появява стойност за температура. Изчакайте около 4-5 секунди преди да преминете на стъпка 3. Ако се задава стойност за температура, след няколко секунди вместо - - - се появява стойност за температура.  Долната част на дисплея ще покаже индикация Off или стойност на атмосферното налягане (ако е настроена). Ако е зададена стойност за атмосферно налягане, дисплея на часовника ще се изчисти за около 4-5 секунди и ще се появи след това зададената в момента стойност за атмосферно налягане.Ако в горната или долната част на дисплея не се появява индикатор Off или стойност, натиснете отново бутон А за излизане от екрана за настройка и повторете отново стъпка 2.
 3. Натискайте бутон С, за да изберете единиците, които искате да промените
 4. Натиснете бутон D, за да изберете единицата, която желаете.
 5. Натиснете бутон А да се върнете в режим Барометър / Термометър
 
Калибриране на сензора за температура
Сензорът за температура на този часовник е калибриран предварително във фабриката преди експедицията и по принцип не е необходимо друга настройка. Ако забележите големи грешки в отчитаната от часовника температура, можете да калибрирате сензора. Важно! Неправилната калибрация на сензора може да доведе до неверни данни за температурата. Внимателно прочетете долната инструкция, преди да правите каквото и да е. Сравнете данните от часовника с тези от друг надежден и точен термометър. Ако е необходима настройка, свалете часовника от ръката си и изчакайте 20-30 минути докато температурата на вашия часовник се стабилизира.
 
Как се калибрира сензора за температурата
 1. Натиснете бутон В, за да влезете в режим Барометър / Термометър
 2. Задръжте бутон А докато се появи и започне да мига надпис OFF или - - - в горната част на дисплея, което означава, че сте в прозореца за настройка. Ако предварително сте калибрирали сензора за температура, вместо - - -  се появява стойност за температура. Изчакайте около 4-5 секунди преди да преминете на стъпка 3. Ако се задава стойност за температура, след няколко секунди вместо - - - се появява стойност за температура.  Ако е зададена стойност за атмосферно налягане, дисплея на часовника ще се изчисти за около 4-5 секунди и ще се появи след това зададената в момента стойност за атмосферно налягане. Ако в горната или долната част на дисплея не се появява индикатор Off или стойност, натиснете отново бутон А за излизане от екрана за настройка и повторете отново стъпка 2.
 3. След като изчакате 4-5 секунди натискайте бутони D (+) и В (-), за да променяте стойността за температура с 0.1 градус по Целзий (0.2 градуса по Фаренхайт). Натискането едновременно на бутони D и В връща отново фабричната калибрация (OFF).
 4. Натиснете бутон А, за да се върнете в екрана на режим Барометър / Термометър
 
Kалибриране на сензора за атмосферно налягане
Сензорът за атмосферно налягане на този часовник е калибриран предварително във фабриката преди експедицията и по принцип не е необходима друга настройка. Ако забележите големи грешки в отчитаното от часовника атмосферно налягане, можете да калибрирате сензора. Важно! Неправилната калибрация на сензора може да доведе до неверни данни за атмосферното налягане. Преди да извършите калибрация сравнете данните от часовника с тези от друг надежден и точен барометър.
 
Как се калибрира сензора за атмосферно налягане
 1. Натиснете бутон В, за да влезете в режим Барометър / Термометър
 2. Задръжте бутон А докато се появи и започне да мига OFF или - - - в горната част на дисплея, което означава, че сте в прозореца за настройка. Изчакайте около 4-5 секунди преди да преминете на стъпка 3. Ако се задава стойност за температура, след няколко секунди вместо - - - се появява стойност за температура.  Ако е зададена стойност за атмосферно налягане, дисплея на часовника ще се изчисти за около 4-5 секунди и ще се появи след това зададената в момента стойност за атмосферно налягане. Ако в горната или долната част на дисплея не се появява индикатор Off или стойност, натиснете отново бутон А за излизане от екрана за настройка и повторете отново стъпка 2.
 3. След 4-5 секунди натискайте бутон С докато започне да мига настройката за калибрация на сензора за атмосферното налягане. В същото време на дисплея на вашия часовник трябва да мига OFF или стойността на атмосферното налягане. Ако това не стане, натиснете бутон А, за да се върнете в Основния екран за режим Барометър/термометър и отново започнете стъпка 2
 4. Натискайте бутони D (+) и В (-), за да променяте стойността на атмосферното налягане с 1 hPa (0.05 inHg). Натискането едновременно на бутони D и В връща отново фабричната калибрация (OFF).
 5. Натиснете бутон А, за да се върнете в екрана на режим Барометър / Термометър
 
Промяна на единиците за налягане
 1. Натиснете бутон D, за да влезете в режим Алтиметър
 2. Задръжте бутон А докато се появи и започне да мига OFF или докато се изчисти дисплея на часовника. Изчакайте около 4-5 секунди преди да преминете на стъпка 3. Ако при стъпка 2 екрана се изчисти, текущата референтна стойност ще се появи и започне да мига. Ако това не стане, натиснете бутон А, за да се върнете в Основния екран на режим Алтиметър и започнете отново стъпка 2.
 3. Натиснете бутон С, за да започнат да мигат единиците за налягане.
 4. Използвайте бутон D, за да изберете, които желаете (mb или ft)
 5. Натиснете бутон А, за да се върнете в екрана на режим Алтиметър. Единицата за височина, избрана в режим Алтиметър, се използва също така и в режим измерване на дълбочина.
 
Ръчно задаване на референтна дълбочина 0 м (0 фута)
В режим Измерване на дълбочина натиснете едновременно бутони С и D. Това задава референтна дълбочина 0 м. Тази стойност се вижда на дисплея на часовника. Никога не извършвайте тази процедура докато сте под вода.
http://www.chasovnici-bg.com/часовници-1-11-Мъжки_часовници_Casio_Classic.html