Часовници Casio Модул 2767

 
Въведение
Буквено означение на бутоните на часовника: горе вляво – А, горе вдясно В, средата вдясно – С, долу вдясно – Е, долу в средата – L, долу вляво - D
Ако дисплея на часовника е черен и има индикатор Sleep, то функцията Пестене на енергия е изключила дисплея с цел запазване заряда на батерията. Часовникът изпада в този спящ режим, винаги когато го оставите за известно време на тъмно. Фабричната настройка за тази функция е включена. Часовникът излиза от този спящ режим, ако го преместите на добре осветено място, ако натиснете който и да е бутон или ако го насочите към лицето си. Във всеки режим можете да натискате бутон L за осветяване на дисплея на вашия часовник. От Основния режим (Timekeeping Mode) чрез натискане на бутон D преминавате през режими Аларма, Запис на данни, Настройване на стрелките, Хронометър. От Основния режим (Timekeeping Mode) чрез натискане на бутон В влизате в режим Барометър/Термометър. От него чрез натискане на бутон D влизате в режим Компас. От него чрез натискане на бутон Е влизате в режим Алтиметър. От него чрез натискане на бутон D се връщате обратно в Основния режим.
 
Основен режим
Процедурите по настройване на аналоговото и дигиталното време на часовника са различни. Когато искате да настройвате и двете времена, първо трябва да настроите цифровото.
 
Цифрово време и дата
При настройване на цифрово време можете да избирате дали да се използва 12-часов или 24-часов формат за часа. Тук може също да настроите функцията за пестене на енергия. Настройване:

 1. В основния режим задръжте бутон А докато секундите започнат да мигат
 2. Натискайте бутон D, за да премествате мигането (да активирате) последователно секунди, час, минути, 12/24-часов формат, година, месец, ден от месеца, ден от седмицата, включена или изключена функция за пестене на енергия.
 3. Когато мига стойността за промяна използвайте бутон Е да променяте съответната стойност, както е показано в таблицата:
 
Показател На дисплея Действие с бутоните
Секунди 35 Натиснете бутон Е, за да нулирате секундите
Час, минути 10:08 Използвайте бутон Е, за да промените показанието
12/24-часов формат 12H Използвайте бутон Е, за да превключвате от 12-часов на 24-часов формат
Година, месец, ден 03   6-30 Използвайте бутон Е, за да промените показанието
Ден от седмицата mo Използвайте бутон Е, за да промените показанието
Пестене на енергия on Използвайте бутон Е, за да включите или изключите функцията
 
 1. Натиснете бутон А за изход от екрана
Настройването само на секундите без да променяте часа или минутите води до автоматично настройване на аналоговата минутна стрелка. Ако настроите секундите на 00 докато са били в диапазона от 30 до 59, то при тяхното нулиране минутите ще се увеличат с 1. Ако секундите са били от 00 до 29, минутите не се променят. При избор на 12-часов формат се появява индикатор Р за часовете след обяд до 11:59 полунощ и няма индикатор през останалото време. Годината може да приема стойност от 2000 до 2039. В часовника е вграден пълен календар, който отчита различния брой дни в месеците и високосните години. При настройване на датата не би трябвало да се налага друга корекция освен при смяна на батерията или спадане на заряда на батерията до ниво 4.
 
Настройване на аналоговото време на часовника
Тази процедура трябва да се направи, когато аналоговото време не съответства на дигиталното.
 1. В Основния режим натиснете 4 пъти бутон D, за да влезете в съответния режим за настройка
 2. Задръжте бутон А докато текущото дигитално време започне да мига
 3. Натиснете бутон Е, за да променяте аналоговото време с 20 секунди напред. Ако задържите натиснат бутон Е стрелките ще се въртят бързо напред. Ако трябва да прехвърлите стрелките много напред, задръжте бутони Е докато часа започне да се променя бързо и след това натиснете бутон В. Това заключва бързото въртене на стрелките и можете да отпуснете двата бутона. Бързото превъртане спира, ако натиснете който и да е бутон, ако стрелките се превъртят 12 часа или ако се включи аларма.
 4. Натиснете бутон А, за да излезете от екрана за настройка и бутон D за връщане в Основния режим
 
Дигитален компас на часовника
Вградения в този часовник сензор намира магнитния север. Часовникът използва тази информация, за да покаже една стойност на ъгъл и четирите посоки на света. Ако смятате, че показанията не са верни, можете да калибрирате (настроите) сензора.
 
Влизане и излизане от режим Дигитален компас
 1. Ако сте в Основен режим, режим Барометър/Термометър или Алтиметър, натиснете бутон С, за да влезете в режим Дигитален компас. В този момент часовникът автоматично започва определяне на посоките. След първото отчитане часовникът продължава да определя посоките автоматично в през 1 секунда в продължение на 20 секунди
 2. Натиснете бутон D за връщане в Основния режим
 
Определяне посоките на света
 1. Влезте в режим Дигитален компас
 2. Поставете часовника на гладка повърхност или (ако е на ръката ви) го поставете в хоризонтално положение (спрямо хоризонта).
 3. Насочете мястото на 12 часа на дисплея на часовника в посоката, която искате да определите.
 4. Натиснете бутон С, за да започне измерването. След като приключи измерването,  на дисплея се появява стойност на ъгъл. Тя показва ъгъла по часовниковата стрелка, които образуват магнитния север (чиито ъгъл е 0 градуса) и търсената от вас посока (където е насочена позицията на 12 часа на часовника). Появяват се също 4 индикатора за четирите посоки: изток, запад, север, юг. ПО време на измерването часовникът показва ъгъла и четирите посоки според първото измерване, което се променя динамично, когато часовникът бъде преместен. След приключване на измерването ъгълът и четирите посоки са постоянни според последното измерване. Докато трае измерването на дисплея се появява мигащ индикатор >. Имайте предвид, че ако часовникът не е в хоризонтално положение по време на измерването, може да се получи голяма грешка в крайния резултат. Възможно е кратко забавяне на измерването, ако по време на това се включи аларма, ежечасов сигнал или светлина.
 
Барометър / Термометър
Този часовник използва сензор за налягане, за да измерва атмосферното налягане и температурен сензор за измерване на температурата. Можете да проверите тези сензори, ако смятате, че данните им са неверни.
 
Определяне на атмосферното налягане и температурата
Натиснете бутон В докато сте в Основен режим или в някой от другите режими с използване на сензор, за да влезете в режим Барометър / Термометър, автоматично започва измерване на атмосферното налягане и температурата. На графиката първо изображение е за атмосферното налягане – стойност и графика на изминали измервания. Чрез натискане на бутон В се виждат измерената температура и стойността на атмосферното налягане. Може да са необходими около 4-5 секунди преди да се появи стойността за налягането. Атмосферното налягане се представя в единици от 1 hPa/mb (или 0,05 inHg). Температурата се представя в единици от 0.1 градус по Целзий (или 0.2 градус по Фаренхайт). Показаното атмосферно налягане се променя на - - - - - - hPa/mb (или inHg), когато измерваното атмосферно налягане е извън рамките от 260 hPa/mb до 1100 hPa/mb (7,65 inHg до 32,45 inHg). Стойността на атмосферното налягане се появява отново, когато измерваното налягане е в посочените граници. Показаната стойност на температурата се променя на - - - - - - - ̊ С (или ̊ F), когато измерваната температура е извън рамките от -10.0 ̊ С до 60.0 ̊ С (14.0 ̊ F до 140.0 ̊ F). Стойността на температурата се появява отново, когато е в посочените граници. В някои страни за измерване на атмосферното налягане се използва единицата хектопаскал (hPa) или милибари (mb). Между тях няма разлика, защото 1 hPa=1mb.
 
Графика на атмосферното налягане
Посредством наблюдение на промените в атмосферното налягане може да бъде направената приблизително точна прогноза на времето. Графиката на атмосферното налягане показва с точки промените на налягането, установени от часовника през последните 18 часа. Спрямо тази графика може да се установи дали атмосферното налягане се покачва, спада или остава непроменено. Въпреки че можете да променяте единиците, в който да се представя налягането, трябва да имате предвид, че в графиката налягането се представя винаги в  hPa. Това означава, че между две съседни различни стойности от графиката е плюс минус 3 hPa. Ако няма стойности на графиката, това означава, че сензорът на часовника не е успял да направи измерване поради слаба батерия или други причини. При повишаване на стойностите, показани в графиката, може да се очаква подобрение на времето, и обратно, при понижение – влошаване на времето.
 
Относно измерването на атмосферното налягане и температурата
Измерването на атмосферното налягане и температурата се осъществява като влезете в режим Барометър / Термометър на вашия часовник. След това измерванията на температурата през първите 3 минути се правят на всеки 5 секунди, а след това на всеки 5 минути. Докато трае едно измерване на дисплея мига индикацията >. Сензорът за атмосферно налягане автоматично прави измервания на всеки 3 часа, започвайки от полунощ, без значение в какъв режим сте. Резултатите от тези измервания се използват за графиката на атмосферното налягане. Можете по всяко време да измерите и видите атмосферното налягане и температурата чрез натискане на бутон В докато сте в режим Барометър / Термометър.
 
Предпазни мерки при използване на барометъра и термометъра на вашия часовник
Сензорът за налягане, вграден в този часовник, измерва промените в налягането на въздуха, които можете да използвате за ваша собствена прогноза за времето. Не може да бъде използван като прецизен инструмент в официални прогнози за времето. Неочаквани промени в температурата могат да влияят на стойностите, отчетени за атмосферното налягане и да доведат до неправилни стойности. Стойностите на температурата се влияят от вашата телесна температура (докато носите часовника), директната слънчева светлина и влажността. За да бъде измерването на температурата възможно най-точно, свалете часовника от ръката си, поставете го на добре проветрено място без пряка слънчева светлина и подсушете добре целия корпус. Необходими са от 20 до 30 минути, за да може корпусът на часовника да достигне температурата на околната среда. Можете да промените единиците за измерване на атмосферното налягане между хектопаскали / милибари (hPa/mb) и inHg.
 
Алтиметър на часовника
Вградения в часовника алтиметър използва сензора за налягане, за да определи моментното атмосферно налягане, което след това се използва за изчисляване  на моментното надморско равнище. Часовникът е съобразен с въведените от ISA (International Standard Atmosphere) стойности, които се използват за преобразуване на стойностите на атмосферно налягане в стойности на надморската височина. Важно! Този часовник изчислява надморското равнище на базата на атмосферното налягане. Това означава, че стойностите за надморската височина на едно и също място могат да варират в зависимост от промените на атмосферното налягане. Сензорът на този часовник се влияе и от температурата. Необходимо е да не се променя температурата по време на измервания. За да избегнете ефекта на внезапна промяна в температурата, нека часовникът бъде в директен контакт с китката ви по време на измерването.
Не разчитайки на данните за атмосферното налягане, ако измерването е направено докато са налице резки промени във височината, например скок с парашут, делта- или парапланер, безмоторно летене или друг екстремен въздушен спорт, ски спускане, когато използвате каквото и да е въздушно средство. Не използвайте този часовник за измервания, които изискват професионална точност.
 
Как работи алтиметъра на часовника
Алтиметърът на часовника работи по два начина: без референтна височина и с референтна височина. Без референтна височина – часовникът измерва атмосферното налягане за вашето моментно положение и използва стойностите на ISA, за да го превърне в съответното надморско равнище. С референтна (относителна, изходна) височина – след като нагласите референтната височина, часовникът настройва изчисляването на разликата във височините според нейното атмосферно налягане. За да установите височината на дадена сграда, трябва да нагласите референтната височина на 0, когато сте на приземния етаж. Имайте предвид, че може да не получите правилни резултати, ако сградата е херметизирана или климатизирана. При изкачване на планини можете да нагласите референтната стойност според информация за височината, известна вече от карта. Така изчислените след това от часовника стойности ще бъдат възможно най-точни.
 
Измервания на височината
Натиснете бутон Е, за да влезете в режим Алтиметър и автоматично да започнете измерване. След влизане в режим Алтиметър е възможно данните да се появят след 4-5 секунди. В този режим на дисплея на часовника е показана и температурата.  През първите 3 минути след влизане в режим Алтиметър на дисплея мига индикатор > и измерванията на всеки 5 секунди. След като спре да мига индикатора, измерванията са на всеки 2 минути. За започване на измерване от начало, натиснете бутон Е. Височината се представя в единици от 5 метра (20 фута). Границите за измерване на височина са от -700 до 10 000 метра (-2 300 до 32 800 фута). Измерената височина може да бъде отрицателна стойност в случаите, когато има въведена референтна стойност или поради определени атмосферни условия. Изобразената височина се променя на - - - - - - - метра (или фута), когато измерваната височина е извън посочените граници. Стойността на височината се появява отново, когато попадне в допустимите граници. Можете да промените единиците между метри (m) и футове (f).
 
Настройка на референтна височина
След като нагласите референтната височина, часовникът настройва изчисленията между атмосферното налягане и височина спрямо нея. Измерената от този часовник височина зависи от атмосферното налягане. Поради това се препоръчва да актуализирате референтната височина винаги, когато имате информация по време на вашето изкачване.
 1. Когато сте в режим Алтиметър, задръжте бутон А докато дисплея се изчисти. След 4-5 секунди започва да мига надпис Off или текущата референтна стойност за височина (ако е нагласена такава), което означава, че в този екран се извършва настройката (избора). Индикаторът Off означава, че не е зададена референтна височина. Ако не се появи нищо натиснете отново бутон А в режим Алтиметър.
 2. Натиснете бутон Е, за да увеличавате стойността с 5 метра (или 20 фута) или бутон В, за да я намалявате. Можете да задавате референтна височина в рамките от -10 000 до 10 000 метра (-32 800 до 32 800 фута). Натискането на бутони Е и В едновременно връщат в положение Off, така че часовникът превръща атмосферното налягане във височина само на основата на предварително зададена стойност.
 3. Натиснете бутон А да излезете от този екран.
 
Стойности за височина
Ако някое показание е най-голямо от всички записани, се запаметява като максимално. Всеки запис съдържа дата на записа (година, месец, ден), час и височина. Максимално са възможни 41 записа. Записване на стойностите се извършва, като в режим Алтиметър задържите бутон Е за около 1 секунда докато часовникът издаде кратък звук. Това означава, че е запаметен запис за височина. Всички записи могат да бъдат повторно възпроизведени. Ако в паметта на часовника вече има максималните 41 записа, новият запис изтрива най-стария от вече съществуващите.
 
Възпроизвеждане на записи за височина
В режим Възпроизвеждане на данни (Data Recall) можете да влезете с натискане на бутон D. На дисплея се появява надпис recall за около 1 секунда, след което може да се види максималната измерена и записана височина. Първо се появява максималната височина, след което всички останали записи, като се започне от най-стария. Натискайте бутон Е, за да видите всички направени записи. За всеки запис в малката част на дисплея на часовника се появяват данни през 1 секунда за датата на записа и стойността на височината. Ако няма записани данни или ако има грешка или ако е имало грешка по време на измерването на дисплея на часовника се появява - - -.
 
Изтриване на максималната записана височина
Имайте предвид, че можете да изтриете само максималната височина, останалите записи не могат да бъдат изтрити. Използвайте процедурата за възпроизвеждане на запис, за да видите на дисплея максималната височина. При този запис се появява надпис Max. Задръжте бутон А за около 2 секунди, за да изтриете записа.
 
Аларма на часовника
С функцията аларма на този часовник можете да настройвате аларма, която звучи в продължение на 10 секунди (или докато не бъде спряна с натискането на който и да е бутон), както и да включите ежечасов сигнал, с който часовникът издава два пъти кратък сигнал на всеки кръгъл час. Всички операции в този раздел се извършват в режим Аларма, в който можете да влезете с бутон D. За да тествате как звъни алармата в режим Аларма задръжте бутон С.
 
Настройване на часа на алармата
 1. В режим Аларма задръжте бутон А докато започнат да мигат знаците за час на алармата, което означава, че сте в екран за настройка. Това автоматично включва алармата
 2. Натиснете бутон D, за да се придвижите от часовете на минутите.
 3. Докато мига съответната стойност, използвайте бутони Е и В да я променяте. Ако часовникът ви е на 12-часов формат, имайте предвид, че трябва да настроите правилно часа като a.m. няма индикация, а р.m. има индикация Р
 4. Натиснете бутон А за излизане от този прозорец
 
Включване и изключване на алармата и ежечасовия сигнал – в режим аларма натискайте бутон Е, за да преминавате последователно през опциите: изключена аларма и изключен сигнал (няма индикатори); включена аларма, изключен сигнал (индикация дъги); изключена аларма, включен сигнал (индикация камбанка); включена аларма и включен сигнал (индикация дъги и камбанка). Индикациите са видими във всички режими на часовника.
 
Хронометър на часовника
С хронометъра на този часовник можете да измервате изминало време (elapsed time), времена на отделни етапи (split times) и два финала (finish). Максималното измервано време е 23 часа 59 минути 59.99 секунди. След достигане на максималната си стойност хронометърът продължава отброяването от 0, докато не бъде спрян от вас. Измерването продължава дори като излезете от режим Хронометър. Ако излезете от режим Хронометър, докато на дисплея е замразено времето на даден етап, то това време се изчиства и измерването се връща към обикновено измерване на изминало време. Всички действия в този раздел се извършват в режим Хронометър, в който се влиза чрез натискане на бутон D. Измерване на времена с хронометъра:
1. Изминало време: бутон Е старт – бутон Е стоп – бутон Е повторен старт – бутон Е стоп – бутон В изчистване
2. Отделни времена: бутон Е старт – бутон В първо време –  бутон В освобождаване – бутон Е стоп – бутон В изчистване
3. Два финала: бутон Е старт – бутон В първия бегач финишира, показва времето на първия бегач – бутон Е стоп, втория бегач финишира – бутон В освобождаване, показва времето на втория бегач – бутон В изчистване
 
Осветяване дисплея на часовника
Осветяването дисплея на часовника става посредством EL (електро-луминисцентен) панел, благодарение на който се осветява целия дисплей за по-добро разчитане, когато е тъмно. Автоматичното осветяване се включва, когато обърнете часовника към лицето под определен ъгъл. За тази цел трябва да бъде включена функцията Автоматично осветление (има специална индикация за това).
 
Ръчно включване на светлината
Във всеки режим натиснете бутон L, за да осветите целия дисплей на вашия часовник за около 1 секунда. Тази операция включва светлината без значение дали е включено автоматичното й активиране. Светлината не може да бъде използвана по време на калибриране на сензора на часовника.
 
Автоматично активиране на светлината
При включена опция автоматично активиране, светлината се включва за около 2 секунди, винаги, когато насочите часовника към лицето си. Имайте предвид, че тази опция се включва само когато околната светлина е под определено ниво. Когато часовника е на ръката ви, поставете го хоризонтално, след което рязко го насочете към лицето под ъгъл поне 40 градуса. По този начин се включва автоматичното осветяване (когато е активирана предварително тази опция). Носете часовника от външната страна на лявата си китка, в противен случай светлината ще се включва, когато не е необходимо.
 
Внимание
Използвайте функцията Автоматично осветяване на вашия часовник само, когато сте на безопасно място. Бъдете особено внимателни особено, когато тичате или извършвате друга дейност,  при която може да възникне инцидент. Освен това трябва да се уверите, че светлината при автоматичното осветяване няма да обезпокои или изненада хора около вас. Трябва да се уверите, че автоматичното осветяване на часовника е изключено докато карате велосипед, мотоциклет или друго моторно превозно средство. Ненадейното включване на светлината може да отвлече вниманието на вас или околните, което да доведе до ПТП или друг инцидент.
 
Включване и изключване на автоматичното осветяване
В Основния режим задръжте бутон В за около 2 секунди, за да включите (има индикатор) или изключите (няма индикатор) автоматичното осветяване. Когато сте в Основен режим и натиснете бутон В, часовникът автоматично влиза в режим барометър/Термометър. Затова трябва да задържите бутон В, докато видите, че автоматичното осветяване се активира или деактивира. След това можете да се върнете отново в Основния режим с натискане на бутон D. Индикаторът за включено осветление се вижда на дисплея на часовника във всички режими. Автоматичното осветяване не е активно при следните условия: когато в режим Дигитален компас определяте посоките на света; когато в режим Дигитален компас се извършва калибриране на сензора; когато сте в режима за настройване на дигиталните стрелки. Автоматичното осветяване може да не се включи веднага след като насочите часовника към лицето си по време на определяне на атмосферно налягане или височина.
 
 
Въпроси и отговори
Въпрос: Кое може да доведе до неправилни данни за посоката?
Отговор: Ако сте близо до източници на силно магнитно поле – домакински уреди, метални мостове, метални греди, тролейни жици и други; или ако се опитвате да определите посоките докато сте във влак, лодка и други. Отдалечете се от големите метални обекти и опитайте отново. Имайте предвид, че дигиталният компас на часовника не може да бъде използван докато сте във влак, лодка и др.
 
Въпрос: Защо на едно и също място могат да се получат различни резултати за посоките?
Отговор: Магнитното поле на намиращи се наблизо далекопроводи за високо напрежение влияе върху определянето на земното магнитно поле. Отдалечете се от далекопроводите за високо напрежение и опитайте отново.
 
Въпрос: Защо имам проблеми, когато определям посоката в помещение (къща, сграда и др.)?
Отговор: Телевизорът, компютърът, предавателите или други уреди влияят на данните за земното магнитно поле. Отдалечете се от такива обекти или извършете определянето навън. Имайте предвид, че не можете да определяте посоката докато сте във влак, самолет и други.
 
Въпрос: Как работи алтиметъра на часовника?
Отговор: Като правило атмосферното налягане и температурата спадат при увеличаване на височината. Този часовник използва стойностите на ISA за определяне на надморското равнище. Тези стойности определят съотношението между височина, атмосферно налягане и температура. Има два стандартни метода за представяне на надморското равнище: абсолютно надморско равнище и относително надморско равнище. Абсолютното представлява височина спрямо нивото на морето, а относителното представлява разликата между две височини. Някое от следните условия може да попречи на правилното измерване: когато въздушното налягане се променя поради промени във времето, необикновени промени във времето, когато часовникът е подложен на силно въздействие – удар и др.
 
Въпрос: Как работи барометъра на часовника?
Отговор: Барометърът отчита промените в атмосферата. Следейки тези промените, можете да направите приблизителна прогноза за времето. Нарастващото атмосферно налягане означава хубаво време, а понижаващото – влошаване на времето. Атмосферното налягане, за което разбирате от вестници и телевизия, е измерено при 0м надморска височина.
 
Предпазни мерки при едновременното използване на височина и температура
Въпреки че можете едновременно да измервате височина и температура, трябва да помните, че всяко от тези измервания изисква различи условия за получаване на най-добър резултат. При измерване на температурата е най-добре да свалите часовника от ръката си, за да не се влияе измерването от телесната температура. От друга страна, при измерване на височината е по-добре часовникът да остане на ръката ви, защото по този начин неговата температура не се променя и измерването ще бъде по-точно. Следва да обясним какво трябва да направите, ако искате да дадете приоритет на височината или температурата. За да дадете приоритет за измерването на височината, оставете часовника на ръката си или на друго място с постоянна температура. За да дадете приоритет на измерването на температурата, свалете часовника от ръката си и го поставете на място, където не е изложен на пряка слънчева светлина. Важно е да се знае, че свалянето на часовника от ръката ви веднага ще повлияе на резултатите от сензора за налягане.
 
Батерия на часовника
Този часовник има вградена соларна клетка и презареждаща се батерия, която се зарежда с електричество от соларната клетка. За пълноценно зареждане часовникът трябва да бъде поставен така, че дисплея да е насочен към светлината. Зареждането не е пълно, ако дори част от дисплея е покрита с дреха или др. Ако часовникът е държан дълго време на тъмно място или ако се носи под ръкава на дреха, това води до падане заряда на батерията. Винаги когато можете излагайте часовника на ярка светлина. Соларната клетка превръща светлината в електричество и с него се зарежда батерията. След дълга употреба (години) тази батерия може да не достигне пълно зареждане. Ако забележите такъв проблем, се обърнете към оторизиран сервиз на часовници Casio. Батерията трябва да бъде сменяна само с оригинална такава – CTL1616. Всички настройки и данни се загубват, a настройките на часовника стават фабричните такива,  ако батерията на часовника спадне до ниво 4 или при смяна на батерията. За да удължите живота на батерията, включете функцията Пестене на батерията (power Saving Function) и излагайте часовника при всяка възможност на ярка светлина.
 
Индикатори за заряда на батерията
Ниво 1 – възможни са всички функции
Ниво 2 – възможни са всички функции
Ниво 3 – възможни са само показване на часа и индикатора на батерията. Всички останали функции и индикатори не са възможни. Необходимо е да заредите възможно най-бързо батерията. На екрана се появява мигащ индикатор Charge.
Ниво 4 – всички функции са недостъпни. Настройките стават като фабрично заложените. Можете да използвате функциите веднага щом заредите батерията на часовника, но датата и часа можете да настроите едва когато заряда достигне ниво 2 (индикатор М). Всички останали настройки можете да направите, когато за ряда на батерията достигне ниво 1 (индикатор Н). Индикаторът за заряда на батерията се появява веднага след достигане на ниво 3. Излагането на часовника на директна слънчева светлина или друг силен източник на светлина може да е причина индикаторът да показва по-високо ниво на заряд от реалното. Няколко минути след това можете да видите действителния заряд. Дори когато батерията е на ниво 1 или 2 е възможно да няма достатъчно енергия за работа на компаса, барометъра, термометъра и алтиметъра. Тогава на дисплея се появяват следните индикации.
 
Режим Индикатор при влизане в режима и недостатъчен заряд Показвана стойност при опит за измерване и недостатъчен заряд
Дигитален компас - - - Последно измерения ъгъл
Барометър/термометър - - - - Последно измереното налягане
Алтиметър няма индикатор Последно измерената височина
 
Ако използвате светлината и алармата много пъти за кратко време, на дисплея се появява индикатор Recov, при което осветяването, алармата, ежечасовия сигнал и сензора не могат да бъдат използвани докато не се възстанови батерията. След известно време индикаторът Recov изчезва и отново можете да използвате всички функции. Ако влезете в някой от режимите докато на дисплея има индикатор Recov, възможно е да видите последно измерения показател. Ако индикаторът Recov се появява често, това означава, че заряда на батерията е малък. Необходимо е да оставите часовника на добре осветено място да се зареди.
 
Предпазни мерки при зареждане на часовника
Зареждане при определени условия може да доведе до прекомерно загряване на часовника. Избягвайте да оставяте часовника върху кола, паркирана на слънце, твърде близо до лампа с нажежаема жичка, на директна слънчева светлина. Имайте предвид, че поради прекомерното затопляне на часовника, дисплея може да стане черен. Когато температурата стане нормална, той се връща в нормално състояние.
 
Съвети при зареждане
След пълно зареждане можете да използвате часовника 6 месеца в Основен режим при следните условия: часовникът не се излага на светлина, активен дисплея по 18 часа на ден, спящ режим 6 часа на ден, 1 включване на осветяване дневно, 10 секунди аларма дневно, 10 измервания с дигитален компас седмично, 10 часа измерване на височина месечно.
 
Време за зареждане
За нормална работа с часовника ежедневната нужда от светлина е както следва: 1. Слънчева светлина на открито (50 000 лукса) – 5 минути на ден, 2. слънчева светлина през прозорец (10 000 лукса) – 24 минути на ден, 3.  дневна светлина през прозорец или облачен ден (5 000 лукса) – 48 минути на ден, 4. Флуоресцентна светлина на закрито (500 лукса) – 8 часа на ден. За безпроблемна работа на часовника е необходимо редовно зареждане.
 
Време за възстановяване – в таблицата е показано необходимото време за преминаване от едно ниво в друго. Посочените стойности са ориентировъчни и зависят от светлината в дадения момент.
 
Осветеност Приблизително време за зареждане
Ниво 4 Ниво 3 Ниво 2 Ниво 1
На открито, естествена (слънчева) светлина 1 час 15 часа 4 часа
Слънчева светлина през прозорец 4 часа 76 часа 21 часа
Дневна светлина през прозорец при облачно време 6 часа 124 часа 34 часа
На закрито, изкуствена флуоресцентна светлина 56 часа - - - - - - - -
 
 
Препоръки
Този раздел съдържа по-подробна и техническа информация относно работата с този часовник. Съдържа също така и важни препоръки и забележки относно някои функции на този часовник.
 
Индикатор за неизправност на сензора
Ако има неизправност в индикатора на сензора за налягане или определяне на посоките, на дисплея се появява за около 2 секунди надпис Err, работата със сензорите е невъзможна. Ако Err се появи по време на измерване, започнете измерването отново. Ако се появи отново, това може да значи, че има повреда в сензора. Необходимо е да занесете часовника в оторизиран сервиз на Casio. Дори когато батерията е на ниво 1 или 2, сензорите за компас, барометър, термометър, алтиметър може да не работят в случай, че батерията не е достатъчно силна. В този случай на дисплея се появява Err при преминаване в Основния режим. Това не означава повреда в сензора. Направете отново измерването, когато батерията се зареди достатъчно. Когато сте в Основен режим и батерията е на ниво 1 или 2, има вероятност да се появи надпис Err, в случай че батерията не е достатъчно силна, за да измери атмосферното налягане. Това не означава повреда в сензора. Можете да направите измерването, когато часовника се зареди достатъчно. Съобщението Err може да се появи за кратко, ако преминете от някой друг режим с използване на сензор в Основен режим по време на измерване. Това означава, че е било отказано започнатото измерване.
 
Възможности за връщане в изходно положение
Часовникът автоматично се връща в Основния режим, ако не натискате никакви бутони в продължение на 2-3 във всички режими с изключение на режим Хронометър и Алтиметър. Ако не натискате никакви бутони докато сте в режим Алтиметър, часовникът се връща в Основен режим след 9-10 часа. Ако останете на екран с мигащ знак и не правите нищо в продължение на 2-3 минути, часовникът автоматично запомня направените промени и излиза от екрана за настройка.
 
Бърз достъп до Основния режим – Задържането на бутон D докато сте в режим Възпроизвеждане на данни, Аларма или Хронометър води до влизане в Основен режим. Това няма да може да се случи, ако сте в екран за настройка (с мигащ символ).
 
Преминаване от един показател на друг – това става чрез използване на бутони Е и В в различните режими и екрани за настройка. В повечето случаи задържането на някой от тези бутони води до преминаване през различни данни с по-бърза скорост.
 
Функция за пестене на енергия на часовника – когато е включена тази функция, часовникът влиза в спящ режим в случай, че е оставен за известно време на тъмно място. Таблицата показва как останалите функции на часовника се влияят от функцията за пестене на енергия.
 
Време на тъмно Дисплей Действие
60-70 минути Черен мигащ индикатор Sleep Дисплеят е изключен ,но всички функции са възможни
6-7 дни Черен немигащ индикатор Sleep Не са възможни функциите, но дигиталният и аналоговият часовници работят
 
Носенето на часовника под ръкава може да доведе до влизането му в спящ режим. Часовникът няма да влезе в спящ режим докато дигиталното време е между 6:00 сутринта и 9:59 вечерта. Ако часовникът вече е в спящ режим , когато стане 6:00, той остава в този режим. Часовникът няма да влезе в спящ режим докато е в режим Дигитален компас, Барометър/Термометър, Алтиметър или Хронометър. Ако часовникът бъде оставен в който и да е режим, с изключение на режим Хронометър, той ще се върне автоматично в Основен режим след известно време. След това, ако бъде оставен на тъмно за времето, посочено в таблицата по-горе, той ще влезе в спящ режим. Часовникът излиза от този спящ режим, ако го преместите на добре осветено място (може да са необходимо 2 секунди докато се включи дисплея), ако натиснете който и да е бутон или ако го насочите към лицето си.
 
Включване и изключване на функцията пестене на енергия
 1. В Основния режим задръжте бутон А докато секундите започнат да мигат, което означава, че сте в екран за настройка
 2. Натиснете 8 пъти бутон D, за да влезете в съответния екран за настройка
 3. Натиснете бутон Е, за да включите (on) или изключите (of) функцията. Индикаторът за включена функция Save се вижда на дисплея във всички режими
 4. Натиснете бутон А за изход от екрана
 
Предпазни мерки при използване светлината на часовника
Електро-лунимисцентният панел, който осигурява осветяването, изгубва своята сила след много продължителна употреба. Осветяването може да бъде видяно трудно при директна слънчева светлина. Часовникът може да издава много слаб звук, когато се включи осветяването. Това не означава неизправност на часовника. Осветяването автоматично изключва, когато се включи аларма. Честото използване на светлината на часовника, съкращава живота на батерията.
 
Предпазни мерки при автоматичното осветяване
Избягвайте носенето на часовника от вътрешната страна на ръката. В противен случай автоматичното осветяване ще се включва без да е необходимо, което съкращава живота на батерията. За да избегнете ненужно осветяване, изключете функцията, когато дейността ви предполага самоволно включване.  Ако искате да носите часовника от вътрешната страна на ръката си, изключете функцията за автоматично осветление. Имайте предвид, че носенето на часовника под ръкава на дреха, също включва автоматичното осветяване и изтощава батерията. Осветяването на часовника може да не се включи, яко циферблатът на часовника се наклони повече или по-малко от 15 градуса спрямо хоризонталната линия. необходимо е опакото на ръката ви ( не дланта) да е в хоризонтално положение спрямо земята. Осветяването се изключва след около 2 секунди, дори ако задържите часовника насочен към лицето си. Статично електричество или магнитна сила могат да влияят неблагоприятно върху автоматичното осветяване. Ако светлината не се включва, върнете часовника в първоначалното му положение (успоредно на земята) и след това го наклонете отново към вас. Ако нищо не се получи, изпънете ръката си надолу покрай тялото и след това отново я сгънете. В някои случаи светлината може да не се включи до първата секунда след насочване на часовника към вас. Това не винаги означава неизправност в светлината.
 
Предпазни мерки при използване на дигиталния компас
В този часовник е вграден сензор на магнитна основа, който отчита земното магнитно поле. Това означава, че определения от този часовник север е всъщност магнитния север, който до известна степен е различен от полярния север. Магнитният северен плюс се намира в Северна Канада, а магнитният южен полюс се намира в Южна Австралия. Имайте предвид, че разликата между магнитния и истинския север, определени с всеки магнитен компас, има тенденцията да бъде все по-голяма с доближаването до някой от магнитните полюси. Трябва също така да помните, че някои карти показват истинския север (вместо магнитния север), което трябва да бъде взето под внимание, ако използвате такива карти с този часовник.
 
Местоположение
Определянето на посоката, когато сте в близост до източник на силно магнитно поле може да доведе до големи грешки в резултатите. Затова трябва да избягвате определяне на посоката, когато сте в близост до следните видове обекти: постоянни магнити (магнитно колие и др.), концентрация на метал (метални врати, шкафове и др.), кабели с високо напрежение, въздушни кабели (над земята), домакински уреди (телевизори, компютри миялни машини, фризери и др.). Точното определяне на посоките е невъзможно, докато се намирате във влак, на лодка, в самолет и др. Точно определяне също така е невъзможно, когато се намирате в сграда, особено когато конструкцията е от железобетон.
 
Съхраняване на сензора на часовника
Точността на сензора за ориентация може да се влоши, ако часовникът се изложи на магнитно поле. Затова дръжте часовника далеч от източници на силно магнитно поле, каквито са : постоянни магнити (магнитно колие и др.) и домакински уреди (телевизори, компютри миялни машини, фризери и др.). Винаги, когато очаквате часовникът да се окаже изложен на магнитно поле, прилагайте една от посочените по-долу процедури за проверка (калибрация) на сензора за ориентация.
 
Проверка (калибрация) на сензора за ориентация
Когато считате, че посоките, определени от часовника, не са верни, трябва да калибрирате часовника (да го подложите на проверка, тест). Можете да използвате която и да е от двете процедури двупосочна калибрация или северна калибрация. Използвайте двупосочна калибрация, когато искате да правите измервания в област, подложена на действието на магнитен източник. Този вид калибрация трябва да се използва, когато часовникът е изложен на магнитно поле поради каквато и да е причина. Чрез северната калибрация вие показвате на часовника къде е Север (който сте определили посредством друг компас или по друг начин). Можете да използвате тази процедура например да нагласите вашия часовник да показва истинския север вместо магнитния север.
 
Важно
Ако искате да приложите и двата вида калибрация, първо направете двупосочна, а след това северна. Това се налага поради факта, че двупосочната калибрация отменя всички настройки, направени предварително от северната калибрация. Колкото по-правилно е изпълнена двупосочната калибрация, толкова по-точни са данните от сензора за ориентация. Трябва да прилагате двупосочната калибрация, когато променяте средата, в която използвате сензора за ориентация и когато смятате, че сензорът дава погршни данни.
 
Двупосочна калибрация на часовника
 1. Натиснете бутон С, за да влезете в режим Дигитален компас
 2. Задръжте бутон А докато горната част на дисплея се промени и започне да показва индикатор  – I - - , което означава, че сте в прозореца за настройка. Едновременно с това показалецът за магнитния север мига на позицията на 12 часа, което означава, че часовникът е готов за калибрация на първата посока.
 3. Поставете часовника хоризонтално на земята с лице, към която посока желаете и натиснете бутон С, за да калибрирате първата посока. По време на калибрацията на дисплея се вижда индикатор - - - . Малко след това той се променя на – 2 –  и показалецът на магния север започва да мига на позицията на 6 часа, което означава, че часовникът е готов за калибрация на втората посока.
 4. Завъртете часовника на 180 градуса.
 5. Натиснете отново бутон С, за да калибрирате втората посока. По време на калибрацията на дисплея се вижда индикатор - - - . Малко след това часовникът автоматично се връща в екрана на режим Дигитален компас. Имайте предвид, че калибрацията няма да започне при натискането на бутон С, ако секундите на час в Основен режим са близо до 00, 20 или 40. Ако при натискането на бутон С, се появи - - - , изчакайте няколко секунди и опитайте пак.
 
Предпазни мерки при двупосочна калибрация
При двупосочната калибрация можете да използвате които и да са две противоположни посоки. Трябва единствено да сте сигурни, че те са 180 градуса една от друга. Запомнете, че ако направите тази процедура неправилно, данните от сензора за ориентация също ще бъдат погрешни. Важно е да не местите часовника по време на калибрацията на която и да е посока. Двупосочната калибрация трябва да се провежда в среда, еднаква със средата, в която смятате да използвате функцията за определяне на посоките. Например, ако смятате да определяте посоките на открито поле, извършете калибрацията също на открито поле.
 
Северна калибрация на часовника
 1. Докато сте в режим Дигитален компас, задръжте бутон А, докато горната част на дисплея се промени и започне да показва – I - - , което означава, че сте в прозореца за настройка.
 2. Натиснете бутон D, за да започне процедурата северна калибрация. В същото време в горната част на дисплея се появява индикатор – n - - (посока N север).
 3. Поставете часовника хоризонтално на земята и го позиционирайте така, че позицията на 12 часа да сочи Север (определен с друг компас).
 4. Натиснете бутон С, за да започнете калибрацията.
 5. По време на калибрацията на дисплея се вижда индикатор - - - . Когато калибрацията приключи на дисплея се вижда екрана на режим Дигитален компас, като стойност на ъгъла е изписано 0 градуса. Имайте предвид, че калибрацията няма да започне при натискането на бутон С, ако секундите на час в Основен режим са близо до 00, 20 или 40. Ако при натискането на бутон С, се появи - - - , изчакайте няколко секунди и опитайте пак. Ако на екрана за калибрация се появи - - - , което се промени на Err, това означава, че има проблем със сензора. Натиснете бутон А, за да се върнете отново в основния екран на режим Дигитален компас и опитайте да стартирате отново калибрацията. Ако Err се появи отново, свържете се с оторизиран сервиз на Casio.
 
Промяна на единиците за налягане и температура
Промяната на единиците за налягане и температура автоматично рестартира графичното представяне на атмосферното налягане.
 1. Натиснете бутон В, за да влезете в режим Барометър / Термометър
 2. Задръжте бутон А докато не започне да мига съобщение OFF или - - - в горната част на дисплея, което означава, че сте в прозореца за настройка. Ако предварително сте калибрирали сензора за температура, вместо - - -  се появява стойност за температура. След около 4-5 секунди по-малката част на дисплея ще покаже индикация Off или стойност на атмосферното налягане (ако е настроена)
 3. Натиснете бутон D, за да изберете единиците, които искате да промените
 4. Натиснете бутон Е, за да изберете единицата, която желаете.
 5. Натиснете бутон А да се върнете в режим Барометър / Термометър
 
Проверка (калибриране) на сензора за температура
Сензорът за температура на този часовник е калибриран предварително във фабриката преди експедицията и по принцип не е необходимо друга настройка. Ако забележите големи грешки в отчитаната от часовника температура, можете да калибрирате сензора. Важно! Неправилната калибрация на сензора може да доведе до неверни данни за температурата. Внимателно прочетете долната инструкция, преди да правите каквото и да е. Сравнете данните от часовника с тези от друг надежден и точен термометър. Ако е необходима настройка, свалете часовника от ръката си и изчакайте 20-30 минути докато температурата на вашия часовник се стабилизира.
 
Калибрация на сензора за температурата
 1. Натиснете бутон В, за да влезете в режим Барометър / Термометър
 2. Задръжте бутон А докато се появи и започне да мига надпис OFF или - - - в горната част на дисплея, което означава, че сте в прозореца за настройка. Ако предварително сте калибрирали сензора за температура, вместо - - -  се появява стойност за температура. След около 4-5 секунди по-малката част на дисплея ще покаже индикация Off или стойност на атмосферното налягане (ако е настроена
 3. Натискайте бутони Е (+) и В (-), за да променяте стойността за температура с 0.1 градус по Целзий (0.2 градуса по Фаренхайт). Натискането едновременно на бутони Е и В връща отново фабричната калибрация (OFF).
 4. Натиснете бутон А, за да се върнете в екрана на режим Барометър / Термометър
 
Проверка (калибриране) на сензора за атмосферно налягане
Сензорът за атмосферно налягане на този часовник е калибриран предварително във фабриката преди експедицията и по принцип не е необходима друга настройка. Ако забележите големи грешки в отчитаното от часовника атмосферно налягане, можете да калибрирате сензора. Важно! Неправилната калибрация на сензора може да доведе до неверни данни за атмосферното налягане. Преди да извършите калибрация сравнете данните от часовника с тези от друг надежден и точен барометър.
 
Калибрация на сензора за атмосферно налягане
 1. Натиснете бутон В, за да влезете в режим Барометър / Термометър
 2. Задръжте бутон А докато се появи и започне да мига OFF или - - - в горната част на дисплея, което означава, че сте в прозореца за настройка. Ако предварително сте калибрирали сензора за температура, вместо - - -  се появява стойност за температура. След около 4-5 секунди по-малката част на дисплея ще покаже индикация Off или стойност на атмосферното налягане (ако е настроена
 3. Натискайте бутон D докато започне да мига Калибрация на сензора за атмосферното налягане. В същото време на дисплея на вашия часовник трябва да мига OFF или стойността на атмосферното налягане. Ако това не стане, натиснете бутон А, за да се върнете в Основния екран за режим Барометър/термометър и отново започнете стъпка 2
 4. Натискайте бутони Е (+) и В (-), за да променяте стойността на атмосферното налягане с 1 hPa (0.05 inHg). Натискането едновременно на бутони Е и В връща отново фабричната калибрация (OFF).
 5. Натиснете бутон А, за да се върнете в екрана на режим Барометър / Термометър
 
Промяна на единиците за налягане
 1. Натиснете бутон Е, за да влезете в режим Алтиметър
 2. Натиснете бутон А за около 2 секунди докато се изчисти дисплея на часовника. След 4-5 секунди започва да мига OFF или стойността на текущата референтна височина (ако е настроена). Ако това не стане, натиснете бутон А, за да се върнете в Основния екран на режим Алтиметър и започнете отново стъпка 2.
 3. Натиснете бутон D, за да започнат да мигат единиците за налягане.
 4. Използвайте бутон Е, за да изберете, които желаете (mb или ft)
 5. Натиснете бутон А, за да се върнете в екрана на режим Алтиметър. Промяната на единиците за височина автоматично изключва алармата за височина. Промяната на единиците за височина автоматично рестартира графичното представяне за височината. При извършването на горната процедура стойностите за височина, запомнени в паметта също се преобразуват според избраната единица.
 6. http://www.chasovnik-bg.com/mc-162-chasovnitsi-casio.html