Часовници Casio Модул 2672

 
Натискайте бутон В, за да влизате последователно в следните режими: Timekeeping Mode (Основен режим, Режим час), Alarm Mode (Режим Аларма), Stopwatch Mode (Режим Хронометър), Dual Time Mode (режим Двойно време), обратно в Основния режим. Бутони: бутон А – горе вляво, бутон В – долу вляво, бутон С – долу вдясно, бутон L – долу в средата. Натискането на бутон L в който и да е режим активира осветяването.
 
Timekeeping Mode (Основен режим, Режим час)
В този режим можете да виждате и настройвате на дигиталния дисплей на часовника текущите час и дата. Годината може да бъде настроена в рамките от 2000 до 2099. Часовникът отчита високосни години. Смяна на датата ще се наложи единствено при смяна на батерията. Настройване на час и дата:

 1. В Основния режим задръжте бутон А докато секундите започнат да мигат
 2. Натискайте бутон В, за да изберете за промяна някой от следните показатели: секунди, час, минути, година, месец, ден от месеца и ден от седмицата.
 3. Когато мига показател използвайте бутон С да го променяте. За секундите натискането на бутон С ги нулира, като ако са били в границата от 30 то 59, минутите се увеличават с 1, а при граници от 00 до 29, при промяната им на 00, минутите не се променят. За останалите показатели натискането на бутон С ги увеличава, ако задържането му води до промяна с бърза скорост
 4. Натиснете бутон А за излизане от екрана за настройка
 
Избор на 12-часов или 24-часов формат – в Основния режим натиснете бутон С, за да преминете от 12-часов (няма индикатори за часовете от полунощ до 11:59 на обяд и индикатор Р за часовете от обяд до 11:59 през нощта) на 24-часов формат за показване на часа. Индикаторите не се виждат в режим Аларма и режим Двойно време.
 
 
Аларма на часовника – Alarm
Aлармата звучи в определеното време в продължение на 10 секунди, независимо в кой режим се намирате. Когато ежечасовият сигнал е включен, часовникът издава два пъти кратък сигнал на кръгъл час. Алармата може да тествате и чуете как звъни, като натиснете и задържите бутон С. Алармата на часовника се спира с натискане на който и да е бутон. Задаване час на алармата:
 1. В режим Аларма задръжте бутон А, докато часовете започнат да мигат, което означава, че сте в екран на настройка. Това автоматично включва, активира ежедневната аларма
 2. Използвайте бутон В, за да изберете: часове за промяна и минутите за промяна
 3. Докато мига съответната стойност, използвайте бутон С, за да я увеличавате. Задържането на този бутон води до промяна с бърза скорост.
 4. Натиснете бутон А за изход от екрана за настройка
 
Включване и изключване на ежедневната аларма и ежечасовия сигнал
В режим Аларма натиснете бутон С, за да изберете желания от вас вариант: двете аларми са включени (индикатор ALM SIG), двете аларми са изключени (няма индикатори), само ежедневната аларма е включена (индикатор ALM), само ежечасовия сигнал е включен (индикатор SIG). Индикаторът ALM мига по време на звучене на ежедневната аларма. Индикаторите за включени аларми са видими във всички режими.
 
 
Stopwatch Mode – Хронометър на часовника
С хронометъра на този часовник можете да измервате изминало време, отделни времена и два финала. Границата на хронометъра е 23 часа 59 минути 59.99 секунди  и след достигане на този лимит хронометърът продължава отново от 0 докато не бъде спрян. Измерването продължава дори след излизане от режим Хронометър. Излизането от режим Хронометър докато на дисплея на часовника е някое от междинните времена води до изчистване на междинното време и ви връща в измерване на изминало време. Всички операции в този раздел са възможни в режим Хронометър, в който може да влезете с натискане на бутон В.
1. Измерване на изминало време: бутон С старт – бутон С стоп – бутон С повторен старт – бутон С стоп – бутон А изчистване
2. Измерване на отделни времена (split time): бутон С старт – бутон А временно прекъсване (индикатор SPL) – бутон А освобождаване – бутон С стоп – бутон А изчистване
3. Измерване на две финални времена: бутон С старт – бутон А временно прекъсване, първият бегач финишира, показва времето на първия бегач – бутон С стоп, втория бегач финишира – бутон А освобождаване, показва времето на втория бегач – бутон А изчистване
 
Dual Time Mode – Функция двойно време на часовника
Функцията двойно време на вашия часовник ви дава възможност да следите часа в друг часови пояс. Настройване на двойното време:
 1. Натиснете бутон В, за да влезете в режим Двойно време
 2. В този режим натиснете бутон А докато часовете започнат да мигат
 3. Натиснете бутон В, за да изберете за промяна часовете или минутите
 4. Натискайте бутон С за увеличаване на стойността или го задръжте за увеличаване с бърза скорост
 5. Натиснете бутон А за изход от екрана за настройка
 
Осветяване на часовника
За осветяването на часовника се използва диод. В който ида е режим натиснете бутон L за осветяване дисплея на вашия часовник. Можете да зададете различна продължителност на осветяването от 1 до 3 секунди. За определяне продължителността на осветяването в Основния режим задръжте бутон С за около 2 секунди, за да промените продължителността на 3 секунди (индикатор 3 видим във всички режими) или 1 секунда (няма индикатор). Освен това имайте предвид, че натискането на бутон С променя и формата на часа на 12-часов или 24-часов. За да не се изтощава бързо батерията, часовникът автоматично превключва на 1 секунда продължителност на осветяването 7 часа след като сте избрали продължителност 3 секунди. Ако въпреки това желаете да продължите използването на 3 секунди осветяване, трябва отново да включите тази опция.
 
Забележки – Функция за автоматично връщане - ако останете на екран с мигаща стойност и не правите нищо в продължение на 1-2 минути, часовникът автоматично запомня направените до момента промени и излиза от екрана за настройка. Осветяване – при директна слънчева светлина е възможно трудно да се забелязва осветяването. Осветяването се преустановява, когато се включи аларма на часовника. Честото използване на осветлението изтощава батерията.