Часовници Casio Модул 2568

 
Пояснение – ако дисплея на часовника е изчистен (няма показания), то на него мига индикатор за пестене на енергия S, което означава, че функцията Пестене на енергия е изключила дисплея с цел запазване заряда на батерията. Часовникът изпада в този спящ режим, винаги когато го оставите за известно време на тъмно. Фабричната настройка за тази функция е включена. Часовникът излиза от този спящ режим, ако го преместите на добре осветено място, ако натиснете който и да е бутон или ако го насочите към лицето си. По-подробна информация за това ще намерите по-надолу в упътването.
 
General Guide
Места на бутоните – бутон А горе вляво, бутон В горе вдясно, бутон С долу вляво, бутон D долу вдясно. Натискането на бутон В в който и да е режим (освен в екран за настройка) активира осветяването. Натискайте бутон С, за да преминавате от един режим в друг: Timekeeping Mode (Основен режим, Режим час), World Time Mode (Режим Световно време), Data Bank Mode (Режим Данни), Alarm Mode (Режим Аларма), Day Counter Mode (Отброяване на дни), Stopwatch Mode (Режим Хронометър), Countdown Timer Mode (Режим Отброяване, Таймер).
 
Timekeeping Mode – Режим час, Основен режим
В този режим можете да настройвате и виждате текущите час и дата. Часовникът може да показва деня от седмицата на 16 различни езика: английски (eng), португалски (por), испански (esp), френски (fra), холандски (ned), датски (dan), немски (deu), италиански (ita), шведски (swe), полски (pol), румънски (rom), турски (tür) и руски (рус), чешки (cez), гръцки (еλλ), японски (jpn).
 
Настройване на дигиталните час и дата

 1. В Основния режим задръжте бутон А докато секундите започнат да мигат
 2. Натискайте бутон С, за да изберете за промяна някой от следните показатели: секунди, включено или изключено DST, час, минути, година, месец, ден, език.
 3. Когато мига съответния показател, използвайте бутони В и D, за да го промените, както следва: за секундите – натискането на бутон D ги нулира. За DST – натискането на бутон D превключва от DST (лятно време, индикатор ON) на стандартно време (индикатор OF). За час, минути, година, месец, ден – натискането на бутон D увеличава стойността им, а бутон В я намалява. За езика – използвайте двата бутона да изберете желания език
 4. Натиснете бутон А, за да излезете от екрана за настройка. Денят от седмицата се настройва автоматично според датата (година, месец, ден), която сте избрали. Езикът, който сте избрали за изписване на деня от седмицата се използва също за въвеждане на имената в режим Съхраняване на данни и за текста в режим Отброяване на дни. Задържането на бутон А в Основния режим води до показване на индикатора за избрания език. Ако задържите натиснат бутон А за около 2 секунди ще влезете в екрана за настройка на Основния режим (секундите ще започнат да мигат). Ако това стане без да искате, натиснете отново бутон А за излизане от този екран.
 
Избор на 12-часов или 24-часов режим
В Основния режим натиснете бутон D, за да преминете от 12-часов (индикатор А за часовете от полунощ до 11:59 на обяд и индикатор Р за часовете от обяд до 11:59 през нощта) на 24-часов формат за показване на часа. Индикаторите се виждат във всички режими.
 
Лятно време (DST)
При включена такава функция часът се премества 1 час напред спрямо стандартното време. Не всички страни използват лятно време. Превключване от DST на стандартно време:
 1. В основния режим задръжте бутон А докато секундите започнат да мигат
 2. Натиснете бутон С за да влезете в екрана на DST
 3. Натиснете бутон D, за да включите (използване на лятно време, индикатор on) или изключите (използване на стандартно време, индикатор of) използването на лятно време.
 4. Натиснете бутон А за изход от екрана за настройка. Индикаторът за включен DST е видим в Основния режим, режим Аларма и режим Отброяване на дни.
 
World Time – функция Световно време на часовника
Световното време представя дигитално времето в 28 градове по света (29 часови зони). Настройките за час в Основния режим и режим Световно време са независими едни от други, затова трябва да бъдат направени по отделно в двата режима. Ако промените часа за който и да е град в режим Световно време, часът в останалите градове се коригира автоматично. Разликите между часовите зони се изчисляват на основата на официалните UTС стойности. Всички операции в този раздел се извършват в режим Световно време, в който се влиза с натискане на бутон С. Часът в друг град можете да видите, като в режим Световно време натиснете бутон D, за да минете през всички кодове на градове (часови зони).
 
Настройване на текущия час в режим Световно време
 1. В режим Световно време използвайте бутон D, за да изберете кода на града, който искате да настройвате
 2. След това задръжте бутон А докато започне да мига настройката на DST на Световното време – вече сте в екрана за настройка
 3. Използвайте бутон С, за да изберете за промяна: включено или изключено DST, минути, час.
 4. Когато изберете желания показател, използвайте бутони В и D, както следва: за DST използвайте бутон D, за да включите (индикатор on) или изключите (индикатор of) използването на лятно време. Избраният вариант се прилага за всички градове и всички часове зони в режим Световно време. За час и минути – натискането на бутон D увеличава стойността, а бутон В я намалява. Ако при мигащ показател натиснете едновременно бутони В и D, то съответния показател ще стане като зададения в Основния режим.
 5. Натиснете бутон А, за да излезете от екрана за настройка.
 
Data Bank Mode – Режим Съхраняване на данни
В този режим можете да правите до 30 записа, съдържащи име и телефонен номер. Записите автоматично се подреждат според първия символ за името. Можете да разгледате конкретен запис, като го изберете от листа с всички записи. Символите за записване на имената зависят от езика, който сте избрали в Основния режим. Промяната на езика в Основния режим не променя по никакъв начин вече направени записи. Всички действия в този раздел се извършват в режим Съхраняване на данни, в който се влиза с натискане на бутон С. За да видите записите в този режим натискайте бутон С, за да видите последователно въведените данни.
 
Създаване на запис
 1. В режим Съхраняване на данни натиснете бутон D, за да видите екрана за въвеждане на нов запис. За да влезете директно в този екран натиснете бутони В и D. Ако не се появи такъв екран, значи паметта на часовника е запълнена. За да запаметите данни в този случай, първо трябва да изтриете някой.
 2. Задръжте бутон А, за да се появи мигащ курсор _ в полето за име
 3. Докато сте в тази област за името използвайте бутони В и D, за да изберете какъв вид символи искате да виждате: интервал, букви от A до Z, символи от @ до -, цифри от 0 до 9.
 4. Когато желаният символ е на мястото на курсора, натиснете бутон С, за да преместите курсора на следващата позиция вдясно.
 5. Повтаряйте стъпки 3 и 4 докато изпишете цялото име. Името може да бъде изписано най-много с 8 символа.
 6. След като изпишете името натискайте бутон С колкото пъти е необходимо, за да преместите курсора в областта за изписване на номера. Когато курсорът е на 8мия символ от името, преместването му надясно го прехвърля на първия символ от името. Когато курсорът е на 16тия символ от номера, преместването му надясно (с бутон С) води до първия символ на името.
 7. В областта за номера използвайте бутон В и D, за да изберете желания символ: тире, от 0 до 9, (,), интервал.
 8. Когато желаният символ е на мястото на курсора, натиснете бутон С, за да преместите курсора на следваща позиция вдясно.
 9. Повтаряйте стъпки 7 и 8 докато изпишете целия номер. Той може да бъде съставен от най-много 16 цифри. Първоначално номерът е съставен само от тирета. Можете да оставите където е необходимо тире или да го замените с други символи.
 10. Натиснете бутон А за запис на въведените данни и връщане в режим Съхранение на данни. При това действие името и номера мигат за около 1 секунда, през която се сортира записа. На екрана могат да бъдат видими само 3 символа, затова по-дългите имена се предвиждат на екрана от дясно наляво, за да могат да бъдат прочетени. След последния символ се появява индикатор <.
 
Възпроизвеждане на записи:
В режим Съхраняване на данни използвайте бутон С, за да видите последователно въведените данни. За извеждане на запис, направете следното:
 1. В режим Съхраняване на данни, използвайте бутон D, за да видите въведените данни и да останете на този запис, който искате да видите или промените.
 2. Задръжте бутон А докато на дисплея на часовника се появи мигащ курсор
 3. Използвайте бутон С, за да преместите мигането на символа за промяна
 4. Използвайте бутон D (напред) и бутон В (назад), за да промените символа
 5. Натиснете бутон А за запомняне на данните и връщане в режим Съхраняване на данни
 
Изтриване на запис
 1. В режим Съхраняване на данни, използвайте бутон D, за да видите въведените данни и да останете на този запис, който искате да изтриете.
 2. Задръжте бутон А докато на дисплея на часовника се появи мигащ курсор
 3. Натиснете едновременно бутони D и В, за да изтриете записа. На дисплея на часовника се появява индикатор CRL. След това отново се появява курсора и можете на направите нов запис
 4. Въведете нов запис или натиснете бутон А за връщане в екрана Съхраняване на данни
 
Alarms – Аларми на часовника
С вашия часовник можете да настроите 5 независими аларми (номерирани от 1 до 5) с конкретни час, минути, месец и ден. При включена аларма тя звучи в зададения час. Една от тези аларми (аларма 1) може да бъде зададена и като snooze (дрямка) аларма. Аларми от 2 до 5 могат да бъдат само еднократни аларми. Можете също така да включите ежечасов сигнал на часовника, при който часовникът издава два кратки звука на всеки кръгъл час. Всички операции по настройване на алармите и ежечасовия сигнал се извършват в режим Аларма, в който се влиза с натискане на бутон С.
 
Видове аларми
Видът на алармата зависи от направените настройки и може да бъде: 1. Ежедневна аларма – задайте час и минути и тя ще се включва всеки ден в указаното време. 2. Аларма за определена дата – задайте месец, ден, час и минути на алармата и тя ще се включи само в конкретния ден и час. 3. Аларма за определен месец – задайте месец, час и минути на алармата и тя ще се включва всеки ден само през зададения месец. 4. Ежемесечна аларма – задайте ден, час и минути на алармата и тя ще се включва всеки месец в определения ден и зададения час.
 
Настройване на алармата
 1. В режим Аларма използвайте бутон D, за да минете през екраните на алармите и да изберете тази, която искате да настроите: аларма 1, аларма 2, аларма 3, аларма 4, аларма 5, ежечасов сигнал. Всяка от алармите има пореден номер. Ежечасовият сигнал няма номер
 2. След като изберете аларма задръжте бутон А докато часовете започнат да мигат. Това автоматично включва алармата на часовника
 3. Използвайте бутони С, за да изберете за промяна: час, минути, месец, ден.
 4. Когато мига съответния показател, използвайте бутони D (+) и В (-) да я увеличавате или намаляте. Ако настройвате аларма, която не включва месец, въведете – за месеца. Докато мига месеца натискайте бутон D докато се появи символа – (между 12 и 1). Ако настройвате аларма, която не включва ден, въведете - - за деня. Докато мига месеца натискайте бутон D, за да се появи символа – (между последния ден от месеца и 1).
 5. Натиснете бутон А за изход от екрана за настройка.
 
Действие на алармата
Алармата на часовника започва да звучи в зададеното време в продължение на 10 секунди, независимо в какъв режим е часовника. Ако алармата е snooze, то тя се включва общо 7 пъти през интервали от 5 минути, освен ако не я изключите или не я промените на еднократна аларма. Натискането на който и да е бутон спира звученето на алармите. Snooze алармата може да бъде отменена, ако по време на 5-минутния интервал направите някое от следните действия: ако влезете в екрана за настройка на Основния режим или ако влезете в екрана за настройка на аларма 1. За да тествате как звъни алармата на часовника в режим Аларма задръжте бутон D.
 
Включване и изключване на алармата и ежечасовия сигнал
 1. В режим Аларма използвайте бутон D, за да изберете номера на желаната аларма или ежечасовия сигнал
 2. Натиснете бутон А, за да я включите или изключите. Индикаторите за статуса на алармите се виждат в долната част на дисплея на часовника. Индикаторите за включени аларми са видими във всички режими. Когато дадена аларма звучи, нейният индикатор мига.
 
Избор на вид Аларма 1
 1. В режим Аларма използвайте бутон D, за да изберете Аларма 1
 2. Натискайте бутон А, за да изберете за промяна: включена еднократна аларма (индикатор ALM 1), включена snooze аларма (индикатори SNZ и ALM 1 видими във всички режими), изключена аларма (няма индикатори). Индикаторът за snooze алармата се активира и нейният индикатор мига по време на 5-минутния интервал. Индикаторът за аларма ALM 1 мига по време на звучене на алармата.
 
Day Counter – Отброяване на дни
В този режим на вашия часовник можете да отброявате дни от текущата дата в Основния режим до определена крайна дата. Има 5 записа за отброяване, всеки от които може да бъде настроен със собствен текст и дата (година, месец, ден). Ако зададената дата (целта на отброяването) е зададена преди текущата дата в Основния режим, броя дни се представя като отрицателна стойност. Винаги, когато датата, зададена в който и да е запис за отброяване, съвпадне с датата от Основния режим (независимо от настройката за година при отброяването), индикаторът Days мига в Основния режим и в режим Отброяване на дни. Фабричната крайна дата на отброяването (при закупуване на часовника, при смяна на батерията, при спадане на батерията до ниво 5) е 01.01.2001 г. Символите, които може да въведете за текст зависят от езика, който сте избрали в Основния режим. Последваща промяна на езика не оказва влияние върху вече направени записи. Всички операции в този раздел се извършва в режим Отброяване на дни, в който се влиза чрез натискане на бутон С.
 
Създаване на нов запис за отброяване
 1. В режим Отброяване използвайте бутон D, за да минете през всички записи на отброяване. Позиционирайте се на този, който искате да видите.
 2. Задръжте бутон А докато в текстовата област на дисплея се появи мигащ курсор. Това означава, че сте в екрана за настройка.
 3. Натискайте бутон С, за да избирате последователно: текстова част: символ 1, символ 2 . . . символ 8; целева дата: година, месец, ден.
 4. Когато курсора е в текстовата част, използвайте бутони D и В, за да изберете символ от следната последователност: интервал, букви (от А до Z), символи (от @ до -), цифри (от 0 до 9). Тази последователност е за въвеждане на английски.
 5. Когато изберете желания символ, натиснете бутон С за преместване на курсора надясно
 6. Повторете стъпки 4 и 5 докато изпишете целия текст. Можете да въведете до 8 символа за текст
 7. След като въведете текста, натиснете бутон С колкото пъти е необходимо, за да преместите курсора в полето за дата. Когато курсорът е на осмата позиция от текстовата част, преместването на курсора надясно води до прехвърляне в настройката за годината. Когато курсорът е в настройката за дата, преместването му надясно чрез натискане на бутон С води до прехвърляне на първия символ от текста.
 8.  Когато мога годината, месеца или деня, използвайте бутони D (+) и В (-) за промяна на показанието. Целевата дата може да бъде зададена в рамките от 01.01.1940 г. до 31.12.2039 г.
 9. След като настроите всички показатели, натиснете бутон А за изход от екрана за настройка. От текста могат да бъдат показани само 3 символа едновременно. Затова по-дългите записи преминават на дисплея на часовника от дясно на ляво, за да могат да бъдат прочетени.
 10. Описаната процедура може да бъде използвана също така за влизане в някой от записите на дни
 
Изтриване на записи на дни
 1. В режим Отброяване на дни преминете през записите и се спрете на този, който желаете да изтриете
 2. Задръжте бутон А докато на дисплея се появи мигащ курсор
 3. Натиснете едновременно бутони D и В за да изтриете запис. На дисплея на часовника се появява индикатор CLR. След това отново се появява курсора и можете да направите нов запис.
 4. Въведете данни или натиснете бутон А за изход от екрана
 
Stopwatch Mode – Хронометър на часовника
С хронометъра на този часовник можете да измервате изминало време, отделни времена и два финала. Границата на хронометъра е 23 часа 59 минути 59.99 секунди  и след достигане на този лимит хронометърът продължава отново от 0 докато не бъде спрян. Измерването продължава дори след излизане от режим Хронометър. Излизането от режим Хронометър докато на дисплея на часовника е някое от междинните времена води до изчистване на междинното време и ви връща в измерване на изминало време. Всички операции в този раздел са възможни в режим Хронометър, в който може да влезете с натискане на бутон С.
1. Измерване на изминало време: бутон D старт – бутон D стоп – бутон D повторен старт – бутон D стоп – бутон А изчистване
2. Измерване на отделни времена (split time): бутон D старт – бутон А временно прекъсване (индикатор SPL) – бутон А освобождаване – бутон D стоп – бутон А изчистване
3. Измерване на две финални времена: бутон D старт – бутон А временно прекъсване, първият бегач финишира, показва времето на първия бегач – бутон D стоп, втория бегач финишира – бутон А освобождаване, показва времето на втория бегач – бутон А изчистване
 
Отброяване (Таймер) на часовника
Отброяването може да бъде зададено в рамките от 1 минута до 24 часа. При достигане на 0 се чува звуков сигнал. Всички опции в този раздел се извършват в режим Отброяване, в който се влиза с бутон С. В режим Отброяване натиснете бутон D, за да започне процесът на отброяване. При достигане края на отброяването се чува аларма, която звучи в продължение на 10 секунди или докато не бъде спряна от вас чрез натискане на който и да е бутон. След спирането на алармата времето на отброяване се връща на неговата първоначална стойност. Когато се извършва самото отброяване, можете да натиснете бутон D за пауза. Натиснете отново същия бутон за продължаване. За напълно спиране на отброяването първо трябва да натиснете бутон D за пауза и след това бутон A. Отброяването продължава дори ако излезете от този режим.
 
Настройване на началното време на отброяване
 1. В режим Отброяване задръжте бутон А докато часовете започнат да мигат
 2. Натиснете бутони С и D, за да изберете за промяна часовете или минутите (избраният показател мига)
 3. Докато мига съответната стойност използвайте бутон В (-) и D (+), за да я промените. Ако искате да зададете начално време 24 часа, трябва да зададете стойност 0:00
 4. Натиснете бутон А за изход от екрана за настройка
 
Осветяване на часовника
За осветяване на часовника се използва електро-луминисцентен панел. При включено автоматично осветяване на дисплея (на дисплея има индикатор) светлината се включва, когато насочите часовника към лицето си. За ръчно осветяване на дисплея натиснете бутон В в който и да е режим, за да осветите дисплея за 1 секунда. При тази операция светлината се включва независимо дали е включено автоматичното осветяване или не. При включване на автоматичното осветяване дисплея се осветява в който и да е режим, ако насочите часовника към лицето си. За да осветите автоматично дисплея – първо поставете ръката си успоредно на земята и след това я насочете към лицето си на повече от 40 градуса. Необходимо е да носите часовника от външната страна на китката. За включване и изключване на автоматичното осветяване в Основния режим задръжте бутон В за около 2 секунди, за да включите (има индикатор видим във всички режими) или изключите автоматичното осветяване.
 
Батерия на часовника
Този часовник има вградена соларна клетка и презареждаща се батерия, която се зарежда от соларната клетка. За пълноценно зареждане часовникът трябва да бъде поставен така, че дисплея да е насочен към светлината. Зареждането не е пълно, ако дори част от дисплея е покрита с дреха или др. Ако часовникът е държан дълго време на тъмно място или ако се носи под ръкава на дреха, батерията бързо се изтощава. Винаги когато можете излагайте часовника на ярка светлина. Соларната клетка превръща светлината в електричество и с него се зарежда батерията. След дълга употреба (години) тази батерия може да не достигне пълно зареждане. Ако забележите такъв проблем, се обърнете към оторизиран сервиз на часовници Casio. Батерията трябва да бъде сменяна само с оригинална такава – ML2016. Всички настройки и данни се загубват, ако батерията на часовника спадне до ниво 5 или при смяна на батерията. За да удължите живота на батерията включете функцията Пестене на батерията и излагайте часовника при всяка възможност на ярка светлина.
 
Индикатор за заряда на батерията
Ниво 1 – индикатор три сегмента – всички функции са възможни
Ниво 2 – индикатор два сегмента – всички функции са възможни
Ниво 3 – индикатор един сегмент – всички функции са възможни
Ниво 4 – индикатор С (предупреждение за зареждане) – не са възможни звукови сигнали и осветяване, дисплея и бутоните не са активни. Показва, че нивото на батерията е много ниско и трябва да бъде заредена при първа възможност. Въпреки че на дисплея се вижда часа, не можете да променяте часа, датата и други настройки на часовника, докато батерията не достигне поне ниво 3.
Ниво 5 – няма индикатор – не са възможни функции. Настройките на часовника с връщат в техните първоначални стойности. Функциите могат да се използват след зареждане на батерията, но часа, датата и другите настройки могат да бъдат направени след като батерията достигне ниво 3.
Ако часовникът е изложен на директна слънчева светлина или друг силен източник на светлина, индикаторът за батерията може временно да показва по-високо ниво от реалното. След няколко минути ще можете да видите реалното ниво на заряд. Ако използвате осветяване или аларма много пъти за кратко време, на дисплея на часовника се появява индикатор R (възстановяване) и не са възможни осветяване и звукови сигнали до възстановяването на батерията. Когато батерията се възстанови, индикаторът R изчезва и можете отново да използвате всички функции на часовника.
 
Зареждане на батерията на часовника
Зареждане при определени условия може да доведе до прекомерно загряване на часовника. Избягвайте да оставяте часовника върху кола, паркирана на слънце, твърде близо до лампа с нажежаема жичка, на директна слънчева светлина. При пълно зареждане и използване на часовника при описаните по-долу условия, основната функция на часовника показване на час може да бъде използвана през следващите 6 месеца: часовникът не се излага на светлина, активен дисплея по 18 часа на ден, спящ режим 6 часа на ден, 1 осветяване дневно, 10 секунди аларма дневно.
 
Време за зареждане
За нормална работа с часовника ежедневната нужда от светлина е както следва: 1. Слънчева светлина на открито (50 000 лукса) – 5 минути на ден, 2. слънчева светлина през прозорец (10 000 лукса) – 24 минути на ден, 3.  дневна светлина през прозорец или облачен ден (5 000 лукса) – 48 минути на ден, 4. Флуоресцентна светлина на закрито (500 лукса) – 8 часа на ден. За безпроблемна работа на часовника е необходимо редовно зареждане.
 
Време за възстановяване
По-долу можете да видите колко време и при какви условия е необходимо за покачване заряда на батерията на часовника от едно ниво в друго:
- Слънчева светлина на открито (50 000 лукса) – 33 часа за нива 5 и 4; 3 часа за ниво 3; 16 часа за ниво 2; 3 часа за ниво 1
- Слънчева светлина през прозорец (10 000 лукса) – 171 часа за нива 5 и 4; 16 часа за ниво 3; 83 часа за ниво 2; 14 часа за ниво 1
- Дневна светлина през прозорец или облачен ден (5 000 лукса) – 33 часа за ниво 3; 165 часа за ниво 2; 28 часа за ниво 1.
Посочените стойности са ориентировъчни и зависят от светлината в дадения момент.
 
Забележки
Тук можете да намерите детайлна и техническа информация за някои операции
 
Функция за пестене на енергия – при включена такава функция часовникът автоматично изпада в спящ режим, когато е оставен за дълго време при недостатъчно осветяване – часовникът остава в Основен режим или Автоматичен дисплей. При спящ режим дисплея е изчистен с мигащ S на него. В този режим всички функции се поддържат само не е активен дисплея на часовника. Ако носите вашия часовник под ръкава на дрехата, той може да влезе в спящ режим. Часовникът няма да влезе в спящ режим в часовете от 6 сутринта до 9:59 вечерта. Ако все пак е в такъв режим, при настъпването на 6:00 сутринта, той остава в това състояние. Излизането от спящ режим може да стане с няколко операции: преместете часовника на добре осветено място и след около 5 секунди дисплеят ще се включи; натиснете който и да е бутон; насочете часовника към лицето си (на повече от 40 градуса спрямо хоризонталното положение). За включване и изключване на функцията за пестене на енергия – в Основния режим задръжте натиснат бутон D за около 2 секунди, за да включите (индикатор S) и изключите (няма индикатор) тази функция. Имайте предвид, че натискането на бутон D променя също така формата на часа – 12-часов или 24-часов.
 
Автоматичен дисплей на часовника – в това състояние информацията на дисплея се сменя непрекъснато. За изключване на автоматичния дисплей, натиснете който и да е бутон без бутон В. Това ви връща в Основния режим. За включване на автоматичния дисплей, в Основния режим задръжте бутон С за около 3 секунди, докато часовникът не издаде кратък звук. Това не може да бъде направено докато сте в екран за настройка.
 
Автоматично връщане – след работа с бутоните (освен с бутона за осветяване), в който и да е режим натиснете бутон С за връщане в Основния режим. Ако оставите часовника в режим Съхраняване на данни, Аларма и Отброяване на дни за 2-3 минути без да правите нищо, той автоматично се връща в Основния режим. Ако оставите часовника с мигащ символ на дисплея за 2-3 минути без да правите нищо, той запомня въведеното до момента и автоматично излиза от екрана за настройка.
 
Преминаване през данни и настройки – бутони В, С и D се използват в различните режими, за да преминавате през данните на дисплея. В повечето случаи задържането на тези бутони води до преминаване с бърза скорост.
 
Първоначални екрани – при влизане в режим Съхраняване на данни, Аларма и Отброяване на дни ще видите първо данните, които сте видели последно в съответния режим.
 
Час – нулирането на секундите докато са в рамките от 30 до 59 води до увеличаване на минутите с 1. Ако секундите са в рамките от 00 до 29, минутите не се променят. Годината може да бъде зададена от 2000 до 2039. Вграденият в часовника календар отчита високосните години. След настройване на датата не би трябвало да се налага допълнителна настройка, освен при смяна на батерията или спадане на заряда й до ниво 5.
 
UTC – съкращението означава Universal Time Coordinated и представлява световен стандарт за час. Той се основава на прецизни измервания с атомни часовници, които отчитат времето до микросекунди.
 
Предпази мерки при осветяване – осветяването може да се забелязва трудно при директна слънчева светлина. Осветяването се изключва автоматично, когато се включи аларма. Честото използване на осветлението изтощава батерията на часовника.
 
Предпазни мерки при автоматичното осветяване – не носете часовника от вътрешната страна на китката. В този случай автоматичното осветяване ще се включва, когато не е необходимо и ще изтощава батерията. Изключвайте тази функция, ако спортувате или се занимавате с други дейности, при които осветяването може да се включва без да е необходимо. Автоматичното осветяване няма да се включи, ако в първоначалното си положение ръката ви е отклонена на повече от 15 градуса спрямо хоризонталното положение. Автоматичното осветяване се изключва след 1 секунда дори ако задържите ръката си към лицето. Статичното електричество или магнитна сила може да влияят на автоматичното осветяване на часовника. Ако осветяването не се включи, върнете ръката си обратно в изходно положение (хоризонтално на земята) или я спуснете до тялото си и след това я насочете отново към лицето.
www.chasovnik-bg.com