Часовници Casio Модул 2328

 
Настройване на часа - издърпайте коронката до второто положение – секундната стрелка спира да се движи, настройте стрелките като въртите коронката, натиснете навътре коронката до нормално положение. Забележка! Някои водоустойчиви модели часовници имат коронка със завинтване. За тези модели първо трябва да развиете коронката в посока към вас ин след това да я издърпате. При тези модели часовници не трябва да се дърпа силно. Имайте предвид, че часовниците не са водоустойчиви, докато коронката в развъртяна. Затова веднага след настройване, трябва да завинтите коронката.
 
Настройване на деня – издърпайте коронката до първо положение, настройте деня чрез завъртане на коронката към вас, натиснете навътре коронката до нормалното й положение. Не трябва да настройвате деня в часовете от 10:00 вечерта до 6:30 сутринта, тъй като показанието може да не се смени на следващия ден.
 
Използване на хронометъра на часовника – с хронометъра на вашия часовник можете да измервате изминало време до 11 часа 59 минути и 59 секунди. Можете също така да коригирате точността на секундната стрелка на хронометъра, когато е необходимо. Не бива да опитвате да използвате хронометъра, докато коронката е издърпана, независимо на кое положение.
 
Измерване на изминало време

  1. Натиснете бутон А за старт на измерването
  2. Натиснете бутон А за край на измерването. Можете да подновявате измерването чрез следващо натискане на бутон А
  3. Натиснете бутон В за нулиране на хронометъра
 
Коригиране на секундната стрелка на хронометъра
В следствие използването на хронометъра на часовника секундната му стрелка може да се отклони от нулево положение (позицията от 12 часа на дисплея). Ако това се случи, направете следната процедура:
1. Натиснете бутон В,з а да сте сигурни, че хронометърът на вашия часовник е нулиран. След това издърпайте коронката до второто положение
2. Натискайте бутон А – секундната стрелка на хронометъра ще се премества напред. Спрете я на позицията на 12 часа чрез отпускане на бутона
3. Натиснете навътре коронката до нормално положение. Имайте предвид, че издърпването на коронката спира също така секундната стрелка на самия час. Ако оставите коронката издърпана дълго време при тази процедура, след това трябва да проверите дали часът е верен и ако е необходимо да сверите часа.