Часовници Casio Модул 2271

 
Приемете нашите поздравления за избора, който сте направили при закупуване на този часовник Casio. За да използвайте в най-голяма степен възможностите на вашия часовник, моля прочетете внимателно това упътване и правете справки с него, винаги, когато е необходимо.
 
Приложения на часовника
Вградените в този часовник сензори измерват: посоките на света, надморското равнище, атмосферното налягане и температурата. Измерените стойности се представят на дисплея. Някои особености правят този часовник особено полезен при туризъм, изкачване на планини и други подобни дейности сред природата. Внимание! Измерваните с този часовник стойност нямат професионална точност. Посочваните от този часовник стойности трябва да се приемат като приблизително точни. При алпинизъм или други дейности, при които загубването на пътя може да доведе до опасни или застрашаващи живота ситуации, винаги използвайте допълнителен компас, който да потвърди посоките на света. Casio Computer Co. Ltd. не поема отговорност при загубване или претенции от трета страна, които могат да произлязат от използването на този часовник.
 
General Guide – Въведение

 1. Ако дигиталният дисплей на вашия часовник се променя непрекъснато, моля вижте Функция Автоматичен дисплей за информация как да бъде спрян
 2. Легендата за бутоните показва кои бутони трябва да натискате, за да се придвижвате между различните режими: бутон А – горе вляво, бутон В – горе вдясно, бутон D – долу вляво, бутон С – средата вдясно, бутон L – долу в средата, бутон Е – долу вдясно.
 3. Във всеки режим задържането на бутон D за 1 секунда ви връща в режим Час
 4. Може да използвате бутоните В, С и Е, за да влезете от режим Час (или някой режим за сензор) директно в режима за сензорите (или съответно в друг режим)
 
Timekeeping Mode – Настройване на часа
Използвайки тази функция, може да видите текущите време и дата. За да нагласите секундите на нула:
 1. В режим Час задръжте бутон А докато секундите започнат да мигат.
 2. Натиснете бутон Е, за да нагласите секундите на 00. Натискайки бутон Е докато секундите са между 30 и 59, нагласяте секундите на 00 и добавяте 1 към минутите. В областта между 00 и 29 минутите не се променят.
 3. Натиснете бутон А да излезете от този екран.
 
Настройване на час и дата
 1. В режим Час задръжте бутон А докато секундите започнат да мигат.
 2. Натискайки бутон D можете да се придвижвате и промените следните стойности: секунди, час, минути, 12-часов и 24-часов формат, година, месец, ден, секунди
 3. Докато определената от вас стойност мига, използвайте бутони Е (+) и В (-), за да я промените
 4. Натиснете бутон А да излезете от това меню
 
Дигитален компас на часовника
Вграден във вашия часовник сензор за ориентация определя посоката север и показва на дисплея една от 16-те посоки. Можете да проверите този сензор, ако смятате, че данните му са неверни.
 
Влизане и излизане от режим Дигитален компас
 1. Когато сте в режим Час, Барометър/Термометър или Алтиметър, натиснете бутон В и ще влезете в режим Дигитален компас. В този случай часовникът веднага започва да действа като дигитален компас. След около 2 секунди на дисплея се появяват букви, които определят посоката, отговаряща на мястото на 12 часа на дисплея на часовника.
 2. Натиснете бутон D, за да се върнете в режим Час.
 
Определяне посоките на света
 1. Влезте в режим Дигитален компас
 2. Поставете часовника на гладка повърхност или (ако е на ръката ви) го поставете в хоризонтално положение (спрямо хоризонта).
 3. Насочете мястото на 12 часа на дисплея на часовника в посоката, която искате да определите.
 4. Натиснете бутон В, за да започне измерването. След около 2 секунди на мястото на 12 часа на дисплея се появява посоката. Освен това се появяват 4 лъча, указващи посоките север, юг, изток и запад. След това първо измерване, в продължение на 30 секунди часовникът продължава да определя посоката автоматично всяка секунда. Докато трае измерването на дисплея на часовника се появява индикатор COMP. Стойността, която се появява на дисплея, показва ъгъла, образуван между север (който е 0 градуса) и указаната посока.
 
Забележка
Имайте предвид, че ако по време на измерването, часовникът не е в хоризонтално положение, резултатите могат да бъдат погрешни. Натискането на бутон В докато сте в режим Дигитален компас води до започване на ново измерване. Значенията на всички съкращения, които се появяват на дисплея са както следва: N – север, Е – изток, S – юг, W – запад, NNE – север-североизток, NE – североизток, ENE – изток-североизток, ESE – изток-югоизток, SE – югоизток, SSE – юг-югоизток, SSW – юг-югозапад, SW – югозапад, WSW – запад-югозапад, WNW – запад-северозапад, NW – северозапад, NNW – север-северозапад. Можете да нагласите въртящия се кръг така, че N да е ориентиран към север. По този начин всички обозначения върху този кръг ще бъдат на точните си места. Измерването се прекратява, когато се включи аларма (дневна аларма или ежечасов сигнал). Ако това се случи, започнете измерването от самото начало.
 
Барометър (атмосферно налягане) / Термометър
Този часовник използва сензор за налягане, за да измерва атмосферното налягане и температурен сензор за измерване на температурата. Можете да проверите тези сензори, ако смятате, че данните им са неверни.
 
Разчитане на екраните за налягане и температура
Натиснете бутон С, за да влезете в режим Барометър / Термометър. Атмосферното налягане се представя в единици от 1 hPa/mb (или 0,05 inHg). Температурата се представя в единици от 0.1 градус по Целзий (или 0.2 градус по Фаренхайт). Показаното атмосферно налягане се променя на - - - - - - hPa/mb (или inHg), когато измерваното атмосферно налягане е извън рамките от 260 hPa/mb до 1100 hPa/mb (7,65 inHg до 32,45 inHg). Стойността на атмосферното налягане се появява отново, когато измерваното налягане е в посочените граници. Показаната стойност на температурата се променя на - - - - - - - ̊ С (или ̊ F), когато измерваната температура е извън рамките от -10.0 ̊ С до 60.0 ̊ С (14.0 ̊ F до 140.0 ̊ F). Стойността на температурата се появява отново, когато е в посочените граници. В някои страни за измерване на атмосферното налягане се използва единицата хектопаскал (hPa) или милибари (mb). Между тях няма разлика, защото 1 hPa=1mb.
 
Графика на атмосферното налягане
Посредством наблюдение на промените в атмосферното налягане може да бъде направената приблизително точна прогноза на времето. Графиката на атмосферното налягане показва неговите стойности за последните 26 часа. Мигащата точка в дясната страна на дисплея на часовника е точката на последното измерване. Една точка над последно измерената стойност означава, плюс 1 hPa (mb) / 0.05 inHg, докато една точка под нея означава минус 1 hPa (mb) / 0.05 inHg. Възходяща графика обикновено означава подобряване на времето, а низходяща графика – влошаване на времето. Имайте предвид, че ако са налице внезапни промени във времето или температурата, графиката от минали измервания може да излезе извън горния или долния край на дисплея на часовника. Цялата графика може да се види едва, когато атмосферните условия се стабилизират. Следните условия могат да бъдат причина за пропуск в измерването на атмосферното налягане от вашия часовник (съответната точка в графиката остава празна): стойността в атмосферното налягане е извън допустимите граници (260 hPa/mb до 1100 hPa/mb (7,65 inHg до 32,45 inHg)), неизправност в сензора, изтощени батерии.
 
Относно измерването на атмосферното налягане и температурата
Измерването на атмосферното налягане и температурата се осъществява като влезете в режим Барометър / Термометър на вашия часовник. След това измерванията на температурата през първите 3 минути се правят на всеки 5 секунди, а след това на всеки 5 минути. Докато трае едно измерване на дисплея мига индикацията Baro. Сензорът за атмосферно налягане автоматично прави измервания на всеки 2 часа, започвайки от полунощ, без значение в какъв режим сте. Резултатите от тези измервания се използват за графиката на атмосферното налягане. Можете по всяко време да видите атмосферното налягане и температурата чрез натискане на бутон С докато сте в режим Барометър / Термометър.
 
Предпазни мерки при използване на барометъра и термометъра на вашия часовник
Сензорът за налягане, вграден в този часовник, измерва промените в налягането на въздуха, които можете да използвате за ваша собствена прогноза за времето. Не може да бъде използван като прецизен инструмент в официални прогнози за времето. Неочаквани промени в температурата могат да влияят на стойностите, отчетени за атмосферното налягане. Стойностите на температурата се влияят от вашата телесна температура докато носите часовника, директната слънчева светлина и влажността. За да бъде измерването на температурата възможно най-точно, свалете часовника от ръката си, поставете го на добре проветрено място без пряка слънчева светлина и подсушете добре целия корпус. Необходими са от 20 до 30 минути, за да може корпусът на часовника да достигне температурата на околната среда. Можете да промените единиците за измерване на атмосферното налягане между хектопаскали / милибари (hPa/mb) и inHg.
 
Алтиметър
Вградения в часовника алтиметър използва сензора за налягане, за да определи моментното атмосферно налягане, което след това се използва за изчисляване  на моментното надморско равнище. Часовникът е съобразен с въведените от ISA (International Standard Atmosphere) стойности, които се използват за преобразуване на стойностите на атмосферно налягане в стойности на надморската височина. Функциите на алтиметъра включват също запис на данни и аларма. Важно! Тези часовници изчисляват надморското равнище на базата на атмосферното налягане. Това означава, че стойностите за надморската височина на едно и също място могат да варират в зависимост от промените на атмосферното налягане. Този часовник използва полупроводников сензор за налягане, който се влияе от промените в температурата. Когато се правят измервания на надморската височина, трябва да сте сигурни, че часовникът не е изложен на температурни промени. Не разчитайки на данните за атмосферното налягане, ако измерването е направено докато са налице внезапни промени във височината, например скок с парашут, делта- или парапланер, безмоторно летене или друг екстремен въздушен спорт. Не използвайте този часовник за измервания, които изискват професионална точност.
 
Как работи алтиметъра на часовника
Алтиметърът на часовника работи по два начина: без референтна височина и с референтна височина. Без референтна височина – часовникът измерва атмосферното налягане за вашето моментно положение и използва стойностите на ISA, за да го превърне в съответното надморско равнище. С референтна (относителна, изходна) височина – след като нагласите референтната височина, часовникът настройва изчисляването на разликата във височините според нейното атмосферно налягане. За да установите височината на дадена сграда, трябва да нагласите референтната височина на 0, когато сте на приземния етаж. Имайте предвид, че може да не получите правилни резултати, ако сградата е херметизирана или климатизирана. При изкачване на планини можете да нагласите референтната стойност според информация за височината, известна вече от карта. Така изчислените след това от часовника стойности ще бъдат възможно най-точни. Следните условия могат да попречат за получаване на коректни стойности: промени в атмосферното налягане, причинени от промени във времето; нетипични промени в температурата; когато часовникът е подложен на силен удар.
 
Разчитане на екрана за алтиметър
Натиснете бутон Е, за да влезете в режим Алтиметър. Височината се представя в единици от 5 метра (20 фута). Границите за измерване на височина са от -700 до 10 000 метра (-2 300 до 32 800 фута). Измерената височина може да бъде отрицателна стойност в случаите, когато има въведена референтна стойност или поради определени атмосферни условия. Изобразената височина се променя на - - - - - - - метра (или фута), когато измерваната височина е извън посочените граници. Стойността на височината се появява отново, когато попадне в допустимите граници. Можете да промените единиците между метри (m) и футове (f).
 
Относно определяне на височината
Има два типа измервания на височина: такива, които се представят на дисплея (режим Определяне на височина) и такива, при които данните се запаметяват (Определяне със запомняне).
 
Режим Определяне на височина – този тип измерване се използва само, когато часовникът е в режим Алтиметър. Веднага след като влезете в този режим, часовникът започва да прави измервания на всеки 5 секунди за първите 3 минути, а след това на всеки 2 минути. Докато трае едно измерване на дисплея мига Alti.
 
Определяне със запомняне – измерването със запаметяване се извършва независимо от измерванията в режим Алтиметър и резултатите се записват директно в паметта на часовника заедно с дата и час на измерването, за да могат да бъдат използвани по-късно. Има два типа измерване със запаметяване: Автоматично измерване и Ръчно измерване.
 
Автоматично измерване
При автоматичното измерване часовникът определя моментна стойност винаги, когато минутите достигнат 00, 15, 30 или 45, докато не изключите автоматичното измерване. Часовникът прави тези измервания независимо дали ще промените режима на работа.
 
Ръчно измерване
Можете да използвате тази процедура винаги, когато искате да запаметите дадена стойност за височина. Измерване с ръчно запомняне може да бъде направено смао в режим Алтиметър.
 
Избиране на ръчно и автоматично измерване
Използвайте следната процедура, за да превключвате от автоматично на ръчно измерване. Имайте предвид, че това не може да стане, ако вече сте стартирали автоматично измерване.
 1. Когато сте в режим Алтиметър, задръжте бутон А докато дисплеят на часовника се изчисти. След 4-5 секунди започва да мига надпис Off или текущата референтна стойност за височина, ако е нагласена такава, което означава, че в този екран се извършва настройката (избора).
 2. Натиснете бутон D два пъти, за да започне да мига настройката за памет Auto или Manual. Натиснете бутон D, за да започнат да мигат последователно: референтна височина, аларма за височина, измерване със запомняне, мерни единици на височината.
 3. Когато мига измерване със запомняне, натиснете бутони В и Е, за да изберете Auto (автоматично измерване) или Manual (ръчно измерване).
 4. Натиснете бутон А да излезете от този екран. На дисплея на вашия часовник се появява индикатор Auto или Manual, който показва вашия избор.
 
Използване на автоматичното измерване на часовника
 1. Уверете се, че на дисплея е показан индикатора Auto. Ако не е, използвайте горната процедура за избор на ръчно или автоматично измерване.
 2. В режим Алтиметър задръжте бутон Е докато чуете кратък сигнал, който показва, че измерването е започнало.
 3. За да преустановите измерването по всяко време в режим Алтиметър, задръжте отново бутон Е докато не чуете кратък сигнал.
 4. Общи положения: Първият измерен резултат при стартиране на автоматичното измерване също се запомня в паметта. Когато започнете автоматично измерване, индикаторът Auto започва да мига. Той продължава да мига дори, когато смените режима на работа (индикатор, че измерването продължава да тече). Измерването спира автоматично, когато в паметта на часовника има запомнени 49 записа. 50-тото измерване също се запомня, ако спрете измерването на стъпка 3. Последното измерване се прави, когато изключвате автоматичното измерване, като стойността също се запомня в паметта. Такава стойност се обозначава с Fin при възпроизвеждането на данните.
 
Използване на ръчно измерване
 1. Уверете се, че на дисплея на часовника е показан индикаторът Manual. Ако не е, използвайте горната процедура за избор на ръчно или автоматично измерване.
 2. В режим Алтиметър задръжте бутон Е докато не чуете кратък сигнал, който показва, че измерването е започнало. Повторете стъпка 2, когато искате да правите измерване. Не може да боравите с бутоните по време на 4-та и 5-та секунди, защото тогава се извършва измерването.
 
Настройка на референтна височина
След като нагласите референтната височина, часовникът настройва изчисленията между атмосферното налягане и височина спрямо нея. Измерената от този часовник височина зависи от атмосферното налягане. Поради това се препоръчва да актуализирате референтната височина винаги, когато имате информация по време на вашето изкачване.
 1. Когато сте в режим Алтиметър, задръжте бутон А докато дисплея се изчисти. След 4-5 секунди започва да мига надпис Off или текущата референтна стойност за височина (ако е нагласена такава), което означава, че в този екран се извършва настройката (избора). Индикаторът Off означава, че не е зададена референтна височина.
 2. Натиснете бутон Е, за да увеличавате стойността с 5 метра (или 20 фута) или бутон В, за да я намалявате. Можете да задавате референтна височина в рамките от -10 000 до 10 000 метра (-32 800 до 32 800 фута). Натискането на бутони Е и В едновременно връщат в положение Off, така че часовникът превръща атмосферното налягане във височина само на основата на предварително зададена стойност.
 3. Натиснете бутон А да излезете от този екран.
 
Относно алармата за височина
Алармата за височина звучи около 5 секунди, когато бъде достигната предварително зададена височина. Можете да натискате който и да е бутон за спирането й, след като тя се е включила. Например, ако нагласите алармата за височина на 130 метра, то тя се включва, когато минете 130-тия метър при изкачване и при слизане.
 
Нагласяне на алармата за височина
 1. В режим Алтиметър задръжте бутон А, докато дисплея се изчисти. лед 4-5 секунди започва да мига надпис Off или текущата референтна стойност за височина (ако е нагласена, което означава, че в този екран се извършва настройката (избора).
 2. Натиснете бутон D веднъж, за да започне да мига Аларма за височина. Натиснете бутон D, за да започнат да мигат последователно: референтна височина, аларма за височина, измерване със запомняне, мерни единици за височината.
 3. Докато мига Аларма за височина, натиснете бутон Е, за да увеличавате с 5 метра (20 фута) стойността на височината, при която да се включи алармата, или бутон В, за да я намалите. Алармата за височина може да бъде нагласена в рамките от -10 000 до 10 000 метра (-32 800 до 32 800 фута). Натискайте бутони В и Е едновременно, за да нулирате стойността на алармата.
 4. Натиснете бутон А да излезете от този екран
 
Включване и изключване на алармата за височина
 1. В режим Алтиметър задръжте бутон А, докато дисплея се изчисти. лед 4-5 секунди започва да мига надпис Off или текущата референтна стойност за височина (ако е нагласена), което означава, че в този екран се извършва настройката (избора).
 2. Натиснете бутон D веднъж, за да започне да мига Аларма за височина
 3. Натиснете бутон С, за да включите (On) или изключите (Off) алармата
 4. Натиснете бутон А за излизане от този екран. Ако алармата е включена на дисплея на часовника остава индикатор, когато преминете в друг режим.
 
Разчитане на записите в паметта на часовника
Всеки запис съдържа стойност за височина, месец, ден, час и минути на измерването. Записите се представят в реда, в който са били запомнени. Паметта на часовници Casio от този модул може да съдържа 50 записа. Можете да запомните 50 автоматично направени измервания, 50 ръчно направени измервания или комбинация от двата вида. Освен това има 2 допълнителни записа, които показват най-високата (max) и най-ниската (min) измерени височини. Следващият пример илюстрира кака се подреждат данните в паметта на часовника, ако сте направили едно автоматично измерване (Auto 1), две ръчни измервания (Manual 1, Manual 2) и след това още едно автоматично измерване (Auto 2). Подреждането е: Auto 1 / Manual 1 / Manual 2 / Auto 2 / Max / Min. Най-високата (max) и най-ниската (min) стойности се представят последни.
 
Записи при автоматично и ръчно измерване
При автоматичното измерване се съставят записи при всички измервания. При това измерване се правят 4 записа на височината в рамките на 1 час ( в 00, 15, 30, 45 минута на часа). Затова, ако автоматичното измерване остане включено за 2 часа, то ще бъде създадена съвкупност от 8 записа. Графиката на височината отделя максималната и минималната стойности с 9 точки. Другите стойности се представят спрямо минимума и максимума. Записите от автоматичното измерване винаги се приемат като една съвкупност. Това означава, че изтриването на един запис, изтрива и цялата съвкупност. При ръчно измерване се съставя един запис
 
Min и Max записи
Min записът показва най-ниската стойност на височина, избрана от съдържащите се в паметта на часовника автоматични и ръчни, само измерени в режим Алтиметър. Съответно Max записът показва най-високата стойност. Когато на дисплея на вашия часовник е представен Max записът, надпис max се редува на всяка секунда с датата в горната час на дисплея. Съответно при минимална стойност редуващият се надпис е min. Min и Max записите се променят автоматично, когато бъде измерена височина по-ниска или по-висока от тях.
 
Забележка
50 записа са достатъчни за автоматични измервания в продължение на 12 часа и 15 минути, ако през това време не правите ръчни измервания. По-нататъшни ръчни или автоматични измервания са невъзможни, ако паметта на часовника е пълна. В този случай на дисплея се появява индикация Full. Преди да започнете измерване със запомняне винаги проверявайте до колко е пълна паметта и изтрийте някои запис, ако е необходимо.
 
Възпроизвеждане на записи за височина
В режим Възпроизвеждане можете да влезете с натискане на бутон D. Записите и измерванията се запомнят в паметта на часовника, дори ако стане някаква грешка по време на измерването. В режим Възпроизвеждане натиснете бутон Е, за да преминавате напред през направените записи или бутон В за преминаване назад.
 
Изтриване на запис за височина
Използвайте режим Възпроизвеждане, за да изтриете запис. В режима можете да влезете с натискане на бутон D. Процедурата, която трябва да следвате зависи дали записът е от автоматично или ръчно измерване. Изтриването на запис от автоматично измерване изтрива цялата съвкупност от първия до последния запис. Не може да изтриете запис, който е част от продължаващо в момента автоматично измерване (на дисплея мига надписът Auto). Може да изтриете запис само от вече извършено измерване. 
 1. В режим Възпроизвеждане покажете записа, който искате да изтриете. Ако искате да изтриете съвкупност от автоматично направени записи, покажете първия запис от тази съвкупност.
 2. За да изтриете данните, задръжте бутон А, докато часовникът издаде дълъг звуков сигнал (и докато на дисплея спре да мига CLR).
 
Аларма на часовника
Можете да настроите 5 независими ежедневни аларми. Когато има включена аларма, се чува звуков сигнал при достигане на избраното време. Можете също така да включите ежечасов звуков сигнал, при който часовникът издава два пъти кратък звуков сигнал на всеки кръгъл час. Броят на алармите се обозначава с 1 до 5 – това означава, че сте в прозореца с аларми. Sig се появява на мястото на Al, когато сте в прозореца на ежечасов сигнал. Всички операции в този раздел се извършват в режим Аларма, в който можете да влезете чрез натискане на бутон D. Алармата звучи в продължение на 20 секунди в зададения час или докато не натиснете някой бутон. Ако искате да направите тест как звъни алармата, в режим Аларма задръжте бутон С.
 
Настройване на алармата
 1. В режим Аларма използвайте бутони Е и В, за да изберете алармата, която искате да настроите.
 2. Задръжте бутон А докато започнат да мигат знаците за час на алармата, което означава, че сте в прозореца за настройка.
 3. Натиснете бутон D, за да се придвижите от часовете на минутите
 4. Докато мига съответната стойност (час или минути), използвайте бутони Е и В, за да я променяте. Ако настройвате алармата за час докато сте в 12-часов формат, имайте предвид, че трябва да нагласите правилно часа като a.m. няма индикация, а p.m. има индикатор Р.
 5.  Натиснете бутон А да излезете от този прозорец.
 
Включване и изключване на алармата и ежечасовия сигнал
 1. В режим Аларма използвайте бутони Е и В, за да изберете аларма или ежечасов сигнал
 2. Когато сте избрали съответната аларма или ежечасов сигнал, натиснете бутон С, за да я/го включите или изключите. Индикатор дъгички означава, че е включена алармата, а камбанка – ежечасовия сигнал. Индикаторите за аларма и ежечасов сигнал се появяват на дисплея на всички модели часовници, когато тези функции са включени.
 
Хронометър на часовника
Посредством хронометъра можете да измервате изминало време, отделни времена и две финални времена. Границата на хронометъра на вашия часовник е 23 часа 59 минути и 59.99 секунди. Хронометърът продължава от 0, когато стигне своя максимум, докато не бъде спрян от вас. Измерването с хронометър продължава дори ако излезете от режим Хронометър. Всички операции в този раздел са възможни в режим Хронометър, в който можете да влезете с натискане на бутон D.
 
Измерване на времена с хронометъра
 1. Изминало време: бутон Е старт – бутон Е стоп – бутон Е повторен старт – бутон Е стоп – бутон В изчистване
 2. Отделни времена: бутон Е старт – бутон В първо време – бутон В освобождаване – бутон Е стоп – бутон В изчистване
 3. Две финални времена: бутон Е старт – бутон В първо време (първият бегач финишира) – бутон Е стоп (вторият бегач финишира, запис на времето на първия) – бутон В освобождаване (запис на времето на втория) – бутон В изчистване
 
Осветяване дисплея на часовника
Осветяването дисплея на часовника става посредством EL (електро-луминисцентен) панел, благодарение на който се осветява целия дисплей за по-добро разчитане, когато е тъмно. Автоматичното осветяване се включва, когато обърнете часовника към лицето под определен ъгъл. За тази цел трябва да бъде включена функцията Автоматично осветление (има специална индикация за това).
 
Ръчно включване на светлината
Във всеки режим натиснете бутон L, за да осветите целия дисплей на вашия часовник за около 1 секунда. Тази операция включва светлината без значение дали е включено автоматичното й активиране. При включено автоматично активиране светлината се включва за около 1 секунда винаги, когато насочите китката си към лицето под определен  ъгъл. Докато използвате тази функция винаги трябва да носите часовника от външната страна на лявата си китка.
 
Внимание
Използвайте функцията Автоматично осветяване на вашия часовник само, когато сте на безопасно място. Бъдете особено внимателни особено, когато тичате или извършвате друга дейност,  при която може да възникне инцидент. Осввен това трябва да се уверите, че светлината при автоматичното осветяване няма да обезпокои или изненада хора около вас. Трябва да се уверите, че автоматичното осветяване на часовника е изключено докато карате велосипед, мотоциклет или друго моторно превозно средство. Ненадейното включване на светлината може да отвлече вниманието на вас или околните, което да доведе до ПТП или друг инцидент.
 
Включване и изключване на автоматичното осветяване на часовника
В режим Час, Дигитален компас, Барометър / Термометър или Алтиметър задръжте бутон С за около 1 секунда, за да включите или изключите автоматичното осветяване. Натискайки бутон С докато сте в режим Час, Дигитален компас или Алтиметър първоначално превключва на режим Барометър / Термометър. Задържането на бутон С включва или изключва автоматичното осветяване. За да не изтощят бързо батериите, автоматичното осветление на часовника се изключва автоматично около 6 часа след като е било активирано. Повторете отново горната процедура, ако желаете да го включите отново.
 
Въпроси и отговори
Въпрос: Кое може да доведе до неправилни данни за посоката?
Отговор: Ако сте близо до източници на силно магнитно поле – домакински уреди, метални мостове, метални греди, тролейни жици и други; или ако се опитвате да определите посоките докато сте във влак, лодка и други. Отдалечете се от големите метални обекти и опитайте отново. Имайте предвид, че дигиталният компас на часовника не може да бъде използван докато сте във влак, лодка и др.
 
Въпрос: Защо на едно и също място могат да се получат различни резултати за посоките?
Отговор: Магнитното поле на намиращи се наблизо далекопроводи за високо напрежение влияе върху определянето на земното магнитно поле. Отдалечете се от далекопроводите за високо напрежение и опитайте отново.
 
Въпрос: Какво означава, когато на дисплея на часовника се появи - - - - - - - вместо посоката?
Отговор: Това е индикатор на ненормално магнитно поле. Това означава, че наблизо има източник със силно магнитно поле. Отдалечете се от него и опитайте пак.
 
Въпрос: Защо имам проблеми, когато определям посоката в помещение (къща, сграда и др.)?
Отговор: Телевизорът, компютърът, предавателите или други уреди влияят на данните за земното магнитно поле. Отдалечете се от такива обекти или извършете определянето навън. Имайте предвид, че не можете да определяте посоката докато сте във влак, самолет и други.
 
Въпрос: Какво означават числата по горната страна на часовника?
Отговор: На горната страна на часовника са изписани стойности, които се увеличават по посока на часовниковата стрелка. Тези стойности означават градуси. Когато определяте посоката, можете да използвате тези числа, за да определите с колко градуса се отклонява посоката, отговаряща на 12 часа, от магнитния Север. Например, ако лъчът, бележещ Север, сочи 90, това означава, че посоката на 12 часа е 90 градуса от Север (което означава, че посоката на 12 часа е на изток)
 
Въпрос: Как работи алтиметъра на часовника?
Отговор: Като правило атмосферното налягане и температурата спадат при увеличаване на височината. Този часовник използва стойностите на ISA за определяне на надморското равнище. Тези стойности определят съотношението между височина, атмосферно налягане и температура. Има два стандартни метода за представяне на надморското равнище: абсолютно надморско равнище и относително надморско равнище. Абсолютното представлява височина спрямо нивото на морето, а относителното представлява разликата между две височини.
 
Предпазни мерки при едновременното използване на височина и температура
Въпреки че можете едновременно да измервате височина и температура, трябва да помните, че всяко от тези измервания изисква различи условия за получаване на най-добър резултат. При измерване на температурата е най-добре да свалите часовника от ръката си, за да не се влияе измерването от телесната температура. От друга страна, при измерване на височината е по-добре часовникът да остане на ръката ви, защото по този начин неговата температура не се променя и измерването ще бъде по-точно. Следва да обясним какво трябва да направите, ако искате да дадете приоритет на височината или температурата. За да дадете приоритет за измерването на височината, оставете часовника на ръката си или на друго място с постоянна температура. За да дадете приоритет на измерването на температурата, свалете часовника от ръката си и го поставете на място, където не е изложен на пряка слънчева светлина. Важно е да се знае, че свалянето на часовника от ръката ви веднага ще повлияе на резултатите от сензора за налягане.
Въпрос: Какво да направя, ако забравя в какъв режим се намирам или се объркам докато правя настройки?
Отговор: Задръжте бутон D за около 1 секунда, за да се върнете в режим Час. След това опитайте отново.
 
Забележки
Този раздел съдържа по-подробна и техническа информация относно работата с часовника. Съдържа също така важни предпазни мерки и забележки относно някои функции на този часовник.
 
Функция Автоматичен дисплей
Тази функция сменя постоянно изображението на дигиталния дисплей на часовника. Имайте предвид, че не можете да използвате друга функция на часовника, докато е включена функцията Автоматичен дисплей. За да изключите функцията Автоматичен дисплей, задръжте бутон D за около 3 секунди, докато не чуете звуков сигнал. За включване на функцията Автоматичен дисплей е необходимо в режим Час да задържите бутон D за около 3 секунди докато чуете три пъти звуков сигнал. Функцията Автоматичен дисплей на часовника не може да се използва докато правите настройки.
 
Индикатори за внимание
Индикаторите за внимание се появяват, когато е налице някое от описаните по-долу условия. Появяването на такъв индикатор води до преустановяване на измерването, което се провежда в момента. Индикаторите за внимание се появяват в горната част на дисплея на часовника и в този случай - - - - - - - замества стойностите за посока, температура, атмосферно налягане или височина.
 
Индикатор за ненормално магнитно поле
Този индикатор се появява, когато часовникът има проблем с правилното определяне на посоките. Това може да се получи, ако часовникът е изложен на много силно магнитно поле, затова се опитайте да промените местоположението си.
 
Индикатор за спадане на батерията
Това съобщение означава, че батерията е твърде изтощена, за да се направи измерването. Появява се винаги, когато нивото на заряда на батерията спадне под определено ниво или когато искате да направите измерване при много ниски температури (под около -10 градуса по Целзий / 14 градуса по Фаренхайт). Ако причината за появяване на този индикатор е ниската температура, то нормалната работа ще се възстанови, когато часовникът бъде поставен при нормална температура. Ако причината за поява на индикатора е изтощена батерия (съобщението Reco се появява при нормална температура), то трябва да смените батериите на часовника възможно най-бързо. При смяна на батериите се изтрива всичко от паметта на вашия часовник.
 
Индикатор за неизправност на сензора
Това съобщение се появява на дисплея на часовника, за да покаже, че има неизправност в сензора за налягане. Имайте предвид, че при подлагане на проверка (коригиране със специален уред) на дигиталния компас също е възможно да се появи надписът Err. В този случай съобщението не означава неизправност в сензора, а трябва отново да проверите (коригирате) дигиталния компас.
 
Важно
При неизправност в сензора или изтощена батерия по време на измерване измерената стойност се изобразява като  - - - - - - - на дисплея на часовника. Когато измервате атмосферно налягане съответната точка от графиката е празна. Възможни са случаи, в които съобщенията Err (неизправност в сензора) или  Reco (изтощена батерия) изчезват от екрана при преминаване в друг режим. В този случай можете да продължите нормалната употреба на часовника докато индикаторът не се появи отново. Винаги, когато се появи неизправност в сензора, занесете часовника възможно най-бързо на оторизирания дистрибутор или сервизен център на Casio.
 
Възможности за връщане в изходно положение
След извършване на някаква операция е режимите Възпроизвеждане, Аларма и Хронометър натиснете бутон D, за да се върнете в режим Час. Ако оставите часовникът в режимите Дигитален компас, Барометър / Термометър или Алтиметър в продължение на 10 или 11 часа без да извършвате някакви операции, часовникът издава звуков сигнал и се връща в режим Час. Ако на дисплея оставите екран без мигащи числа за 2 или 3 минути без да извършвате някакви операции, часовникът автоматично запомня всичко, което сте въвели до момента, и излиза от този екран.
 
Избор на данни за настройка
Бутоните В и Е се използват в различни режими и екрани за настройка, за да се избират данните, изобразени на дисплея. В повечето случаи задържането на тези бутони по време на избора води до преглеждане (прехвърляне) на данните с по-висока скорост.
 
Час
Денят от седмицата се появява автоматично според настроената дата (година, месец, дата). Годината може да бъде настройвана от 2000 до 2039. Вграденият в часовника автоматичен календар взема под внимание различната продължителност на месеците и високосните години. След като веднъж сте нагласили датата не би трябвало да има причина да го правите отново, освен при смяна на батериите. 12-часов или 24-часов формат, който сте избрали в режим Час, се използва във всички режими. При 12-часов формат от лявата страна на знаците за часа се появява индикатор Р (РМ) през времето от обяд до 11:59 р.м. (полунощ) и не се появява такъв индикатор през времето от полунощ до 11:59 а.м. (обяд). При 24-часов формат часовете се представят от 0:00 до 23:59 с индикатор 24.
 
Предпазни мерки при използване светлината на часовника
Електро-лунимисцентният панел, който осигурява осветяването, изгубва своята сила след много продължителна употреба. Осветяването може да бъде видяно трудно при директна слънчева светлина. Часовникът издава звук винаги, когато се включи осветяването. Това не означава неизправност на часовника. Осветяването автоматично изключва, когато се включи аларма. Светлината се включва за около 1 секунда, след като натиснете бутона, дори в момента на натискането. Ако задържите бутона натиснат за повече от 1 секунда, светлината автоматично се изключва. Честото използване на светлината на часовника, съкращава живота на батерията.
 
Предпазни мерки при автоматичното осветяване
Избягвайте носенето на часовника от вътрешната страна на ръката. В противен случай автоматичното осветяване ще се включва без да е необходимо, което съкращава живота на батерията. Ако искате да носите часовника от вътрешната страна на ръката си, изключете функцията за автоматично осветление. Осветяването на часовника може да не се включи, яко циферблатът на часовника се наклони повече или по-малко от 15 градуса спрямо хоризонталната линия. необходимо е опакото на ръката ви ( не дланта) да е в хоризонтално положение спрямо земята. Осветяването се включва след около 1 секунда, дори ако задържите часовника насочен към лицето си. Статично електричество или магнитна сила могат да влияят неблагоприятно върху автоматичното осветяване. Ако светлината не се включва, върнете часовника в първоначалното му положение (успоредно на земята) и след това го наклонете отново към вас. Ако нищо не се получи, изпънете ръката си надолу покрай тялото и след това отново я сгънете. В някои случаи светлината може да не се включи до първата секунда след насочване на часовника към вас. Това не винаги означава неизправност в светлината.
 
Предпазни мерки при използване на дигиталния компас
В този часовник е вграден сензор на магнитна основа, който отчита земното магнитно поле. Това означава, че определения от този часовник север е всъщност магнитния север, който до известна степен е различен от полярния север. Магнитният северен плюс се намира в Северна Канада, а магнитният южен полюс се намира в Южна Австралия. Имайте предвид, че разликата между магнитния и истинския север, определени с всеки магнитен компас, има тенденцията да бъде все по-голяма с доближаването до някой от магнитните полюси. Трябва също така да помните, че някои карти показват истинския север (вместо магнитния север), което трябва да бъде взето под внимание, ако използвате такива карти с този часовник.
 
Местоположение
Определянето на посоката, когато сте в близост до източник на силно магнитно поле може да доведе до големи грешки в резултатите. Затова трябва да избягвате определяне на посоката, когато сте в близост до следните видове обекти: постоянни магнити (магнитно колие и др.), концентрация на метал (метални врати, шкафове и др.), кабели с високо напрежение, въздушни кабели (над земята), домакински уреди (телевизори, компютри миялни машини, фризери и др.). Точното определяне на посоките е невъзможно, докато се намирате във влак, на лодка, в самолет и др. Точно определяне също така е невъзможно, когато се намирате в сграда, особено когато конструкцията е от железобетон.
 
Съхраняване на сензора на часовника
Точността на сензора за ориентация може да се влоши, ако часовникът се изложи на магнитно поле. Затова дръжте часовника далеч от източници на силно магнитно поле, каквито са : постоянни магнити (магнитно колие и др.) и домакински уреди (телевизори, компютри миялни машини, фризери и др.). Винаги, когато очаквате часовникът да се окаже изложен на магнитно поле, прилагайте една от посочените по-долу процедури за проверка на сензора за ориентация.
 
Проверка на сензора за ориентация
Когато считате, че посоките, определени от часовника, не са верни, трябва да калибрирате часовника (да го подложите на проверка, тест). Можете да използвате която и да е от двете процедури двупосочна калибрация или северна калибрация. Използвайте двупосочна калибрация, която искате да правите измервания в област, подложена на действието на магнитен източник. Този вид калибрация трябва да се използва, когато часовникът е изложен на магнитно поле поради каквато и да е причина. Чрез северната калибрация вие показвате на часовника къде е Север (който сте определили посредством друг компас или по друг начин). Можете да използвате тази процедура например да нагласите вашия часовник да показва истинския север вместо магнитния север.
 
Важно
Ако искате да приложите и двата вида калибрация, първо направете двупосочна, а след това северна. Това се налага поради факта, че двупосочната калибрация отменя всички настройки, направени предварително от северната калибрация. Колкото по-правилно е изпълнена двупосочната калибрация, толкова по-точни са данните от сензора за ориентация. Трябва да прилагате двупосочната калибрация, когато променяте средата, в която използвате сензора за ориентация и когато смятате, че сензорът дава погршни данни.
 
Двупосочна калибрация на часовника
 1. Влезте в режим Дигитален компас
 2. Задръжте бутон А докато горната част на дисплея се промени и започне да показва – i - - , което означава, че сте в прозореца за настройка. Едновременно с това показалецът за магнитния север мига на позицията на 12 часа, което означава, че часовникът е готов за калибрация на първата посока.
 3. Поставете часовника хоризонтално на земята с лице, към която посока желаете и натиснете бутон В, за да калибрирате първата посока. Когато процесът на калибрация приключи, в горната част на дисплея се появява надпис ОК. Малко след това той се променя на – 2 - - показалецът на магния север започва да мига на позицията на 6 часа, което означава, че часовникът е готов за калибрация на втората посока.
 4. Завъртете часовника на 180 градуса.
 5. Натиснете отново бутон В, за да калибрирате втората посока. Когато процесът на калибрация приключи, в горната част на дисплея се появява надпис ОК. Малко след това часовникът автоматично се връща в екрана на режим Дигитален компас.
 
Предпазни мерки при двупосочна калибрация
При двупосочната калибрация можете да използвате които и да са две противоположни посоки. Трябва единствено да сте сигурни, че те са 180 градуса една от друга. Запомнете, че ако направите тази процедура неправилно, данните от сензора за ориентация също ще бъдат погрешни. Не трябва да местите часовника по време на едната или  две секунди от натискане на бутон В до появяването на ОК в горната част на дисплея, през които трае калибрацията на една от двете посоки. Ако го направите в горната част на дисплея на часовника се появява съобщение ERR, което означава, че трябва да започнете отначало двупосочната калибрация. Появяването на ERR по време на тази калибрация може да е в следствие на локално смущение. Ако смятате, че това е причината, преместете се на друго място и повторете процедурата. Двупосочната калибрация трябва да се провежда в среда, еднаква със средата, в която смятате да използвате функцията за определяне на посоките. Например, ако смятате да определяте посоките на открито поле, извършете калибрацията също на открито поле.
 
Северна калибрация на часовника
 1. Докато сте в режим Дигитален компас, задръжте бутон А, докато горната част на дисплея се промени и започне да показва – i - - , което означава, че сте в прозореца за настройка.
 2. Натиснете бутон В, за да започне процедурата северна калибрация. В същото време в горната част на дисплея се появява индикатор (посока N).
 3. Поставете часовника хоризонтално на земята и го позиционирайте така, че позицията на 12 часа да сочи Север (определен с друг компас).
 4. Натиснете бутон В, за да започнете калибрацията.
 5. Когато калибрацията приключи в горната част на дисплея на вашия часовник се появява надпис ОК. Малко след това часовникът автоматично се връща в екрана на режим Дигитален компас
 
Промяна на единиците за налягане и температура
Промяната на единиците за налягане и температура автоматично рестартира графичното представяне на атмосферното налягане.
 1. Натиснете бутон С, за да влезете в режим Барометър / Термометър
 2. Задръжте бутон А докато не започне да мига съобщение OFF, което означава, че сте в прозореца за настройка. Ако предварително сте калибрирали сензора за температура, вместо OFF се появява стойност за температура (фабрична калибрация).
 3. Натиснете бутон D, за да изберете единиците, които искате да промените
 4. Натиснете бутон Е или бутон В, за да изберете единицата, която желаете.
 5. Натиснете бутон А да се върнете в режим Барометър / Термометър
 
Проверка на сензора за температура
Сензорът за температура на този часовник е калибриран предварително във фабриката преди експедицията и по принцип не е необходимо друга настройка. Ако забележите големи грешки в отчитаната от часовника температура, можете да калибрирате сензора. Важно! Неправилната калибрация на сензора може да доведе до неверни данни за температурата. Внимателно прочетете долната инструкция, преди да правите каквото и да е. Сравнете данните от часовника с тези от друг надежден и точен термометър. Ако е необходима настройка, свалете часовника от ръката си и изчакайте 20-30 минути докато температурата на вашия часовник се стабилизира.
 
Калибрация на температурата
 1. Натиснете бутон С, за да влезете в режим Барометър / Термометър
 2. Задръжте бутон А докато се появи и започне да мига надпис OFF, което означава, че сте в прозореца за настройка. Ако предварително сте калибрирали сензора за температура вместо OFF се появява стойност за температура (фабрична калибрация).
 3. Всяко натискане на бутон Е увеличава показаната стойност за температура с 0.1 градус по Целзий (0.2 градуса по Фаренхайт), а натискането на бутон В я намалява. Натискането едновременно на бутони Е и В връща отново фабричната калибрация (OFF). Индикаторът TEMP ADJ на дисплея на часовника показва, че стойността на температурата е калибрирана.
 4. Натиснете бутон А, за да се върнете в екрана на режим Барометър / Термометър
 
Проверка на сензора за атмосферно налягане
Сензорът за атмосферно налягане на този часовник е калибриран предварително във фабриката преди експедицията и по принцип не е необходима друга настройка. Ако забележите големи грешки в отчитаното от часовника атмосферно налягане, можете да калибрирате сензора. Важно! Неправилната калибрация на сензора може да доведе до неверни данни за атмосферното налягане. Преди да извършите калибрация сравнете данните от часовника с тези от друг надежден и точен барометър.
 
Проверка на сензора за атмосферно налягане
 1. Натиснете бутон С, за да влезете в режим Барометър / Термометър
 2. Задръжте бутон А докато се появи и започне да мига OFF, което означава, че сте в прозореца за настройка. Ако предварително сте калибрирали сензора за температура вместо OFF се появява стойност за температура (фабрична калибрация)
 3. Натискайте бутон D докато започне да мига Калибрация на атмосферното налягане. В същото време на дисплея на вашия часовник трябва да мига OFF или стойността на атмосферното налягане.
 4. Всяко натискане на бутон Е увеличава стойността за атмосферното налягане с 1 hPa, а натискането на бутон В я намалява. Натискането едновременно на бутони Е и В връща отново фабричната калибрация (OFF).
 5. Натиснете бутон А, за да се върнете в екрана на режим Барометър / Термометър
 
Промяна на единиците за налягане
 1. Натиснете бутон Е, за да влезете в режим Алтиметър
 2. Натиснете бутон А докато се изчисти дисплея на часовника. След 4-5 секунди започва да мига OFF или стойността на текущата референтна височина (ако е настроена).
 3. Натиснете бутон D 3 пъти, за да започнат да мигат единиците за налягане.
 4. Натиснете бутон Е и В, за да изберете, които желаете (mb или ft)
 5. Натиснете бутон А, за да се върнете в екрана на режим Алтиметър. Промяната на единиците за височина автоматично изключва алармата за височина. Промяната на единиците за височина автоматично рестартира графичното представяне за височината. При извършването на горната процедура стойностите за височина, запомнени в паметта също се преобразуват според избраната единица.
 6. http://www.chasovnici-bg.com/оригинални-маркови-1-141-Casio.html