Часовници Casio Модул 1750

 
General guide
Натискате бутон М за да минавате от един режим в друг, както следва: Timekeeping Mode (Основен режим, Режим час), Alarm Mode (Режим Аларма), Stopwatch Mode (режим Хронометър), Time Setting Mode (Настройване на часа). След работа в който и да е режим натиснете бутон М за връщане в Основния режим. Бутон А на часовника се намира горе вляво, бутон В – горе вдясно, бутон М – долу вляво, коронка – долу вдясно.
 
Timekeeping Mode (Основен режим, Режим час)
В този раздел ще видите как да настройвате часа и как да осветявате дисплея. Този часовник поддържа дигитално и аналогово време. Те са независимо от едно от друго и трябва да бъдат настройвани по отделно. В основния режим натиснете бутон А, за да изберете 12-часов (индикатор Р за часовете след обяд и без индикатор за часовете преди обяд) и 24-часов формат на часа. Денят от седмицата се обозначава по следния начин: SU – неделя, МО – понеделник, TU – вторник, WE – сряда, TH – четвъртък, FR – петък, SR – събота.
 
Настройване на дигиталните час и дата

 1. Натискайте бутон М,з а да влезете в режим Настройване на часа, секундите започват да мигат, следователно те са избрани.
 2. Натискайте бутон В, за да изберете за промяна някой от следните показатели: Секунди, Час, Минути, Месец, Ден от месеца, Ден от седмицата.
 3. Когато мигат секундите, натиснете бутон А да ги нулирате. Ако настроите секундите на 00 докато показват стойност от 30 до 59, минутите се увеличават с 1. Ако секундите са до границата от 0 до 30, минутите не се променят.
 4. Когато сте избрали за промяна друг показател, натискането на бутон А го увеличава.
 5. Натиснете бутон М да се върнете в Основния режим. Часовникът не отчита високосните години, затова трябва да актуализирате датата на 29 февруари, когато се налага.
 6. Ако останете с мигащ показател на екрана и не правите нищо в продължение на няколко минути, часовникът автоматично се връща в Основен режим.
 
Настройване на аналоговото време
 1. Издърпайте внимателно коронката
 2. Настройте стрелките чрез завъртане на коронката
 3. Натиснете отново коронката навътре
 
Аларма на часовника – Alarm
Ако е активирана алармата звъни в продължение на 20 секунди в указаното време. След като е започнала да звъни, натиснете бутон В да я спрете. Когато е включен ежечасовия сигнал, часовникът издава кратък сигнал на всеки кръгъл час.
 
Задаване час на алармата
 1. В режим Аларма задръжте бутон В докато знаците за час на алармата започнат да мигат, което означава, че са избрани за промяна. Това автоматично активира алармата.
 2. Използвайте бутон В, за да изберете за промяна: часове, минути, режим Аларма (основния екран без мигащи символи).
 3. Докато мига съответната стойност, използвайте бутон А, за да я увеличавате. Задържането на бутон А води до промяна с бърза скорост. 12-часовия и 24-часовия формат на алармата съвпада с този, който сте избрали в Основния режим.
 4.  Натиснете бутон В за изход от екрана за настройка и оставане в режим Аларма. Часовникът автоматично се връща в основен режим, ако не правите нищо в продължение на няколко минути.
 
Включване и изключване на алармата и ежечасовия сигнал на часовника
Докато сте в режим Аларма натиснете бутон А, за да изберете някой от следните варианти: двете аларми са включени (индикация дъгичка и камбанка), двете аларми са изключени (няма индикации), само ежедневната аларма е включена (индикация дъгички), само ежечасовия сигнал е включен (индикация камбанка). За тестване кака звъни алармата задръжте бутон А.
 
Stopwatch Mode – Хронометър
В този режим можете да измервате изминало време, време за различни етапи и два финала. Стойностите, който може да измерва хронометъра са до 59 минути 59.99 секунди.  1. За изминало време: бутон А старт – бутон А стоп – бутон А повторен старт – бутон А стоп – бутон В изчистване. 2. По етапи (split): бутон А старт – бутон В временно прекъсване – бутон В освобождаване – бутон А стоп – бутон В изчистване. 3. Два финала: бутон А старт – бутон В временно прекъсване (първият бегач финишира) – бутон А стоп (вторият бегач финишира; записване времето на първия бегач) – бутон В освобождаване (записване времето на втория бегач) – бутон В изчистване.