Швейцарски часовници – статистика 2011 г.


Федерацията на швейцарските производители на часовници публикува ежегодна статистика за състоянието на производството на часовници в Швейцария. Под дума часовници и производство на часовници се има предвид общо готова продукция часовници, механизми за часовници, компоненти и т.н. За 2011 година швейцарският износ на часовници поставя рекорди в швейцарската индустрия на часовници, достигайки много високи нива и по двата ключови параметъра - капацитет и стойност. Увеличението през 2011 г. се забелязва през всички месеци от годината, с изключение на юни. Отличните резултати се дължат и на повишаването на швейцарския франк, което покачва и продажните цени на часовниците. С експорт възлизащ на 19,3 билиона швейцарски франка през 2011 г., швейцарските производители на часовници бележат рекорден ръст с 19,2% в сравнение с всички останали години. Разликата с 2010 г. е в размер на 3,1 билиона франка.

Швейцарският износ на оригинални часовници е най-вече съсредоточен в ръчните часовници, чиито износ също бележи ръст. Що се отнася до материалите на производство, стоманените часовници играят най-голяма роля в износа на Швейцария за 2011 г. със 7 билиона франка. Износът на златни часовници е нараснал с 26,5% през 2011 г. или еквивалентно 6 билиона франка. Биметалните часовници, изработени най-често от стомана и злато също бележат увеличение в износа с 24,7% или 3.1 билиона франка. Броят на изнесените часовници от стомана през 2011 г. възлиза на 15,4 милиона броя или с 12,8% в сравнение с минали години. В категорията на часовници от други материали, съдържащи неметални материали, също се бележи ръст, както и в категориите часовниците от друг метал, като се има предвид алуминий с 4,2 милиона броя. Съотношението на механични и кварцови часовници показва, че механичните часовници бележат по-голям ръст и техният износ се е повишил повече в сравнение с други години.

Основните пазари, за които се изнасят швейцарски часовници през 2011 г. са в Азия, която заема 55% от износа с нарастване от 25,6%.  В доказателство на това износът на часовници за Азия достига 10 билиона франка за първи път. В останалите континенти процентите са Европа – 29%, Америка – 14%, Африка – 1% и Океания – 1%. Държавата с най-голям внос на часовници от Швейцария за 2011 г. е Хонг Конг, следвана от САЩ, Китай, Франция, Сингапур.
Още интересни материали може да прочетете тук.