Часовници Swiss MadeЕтикетът Swiss Made при часовниците се използва, за да обозначи, че това са часовници, правени в Швейцария. Съществува стандарт, според който се дефинират понятията швейцарски часовници и швейцарски механизъм. Също така се и упоменават четирите места на самите часовници, където може да е изписана фразата Swiss Made: на корпуса на часовника, на механизма на часовника, върху циферблата и върху резервните части на часовниците.

Според споменатия швейцарски стандарт часовници се смятат за швейцарски: 1. когато техният механизъм е швейцарски 2. когато този механизъм е правен и  сглобен в Швейцария и 3. когато е преминал финален контрол и инспекция в Швейцария. Също според този стандарт един механизъм се смята за швейцарски: 1. когато механизмът е монтиран в Швейцария, 2. когато механизмът е инспектиран от швейцарски майстор, 3. когато компонентите на швейцарската изработка възлизат на поне 50% от цялата стойност, без да се взима стойността за монтиране. Когато механизми за часовници са предназначени за износ и не се сглобяват в Швейцария, но покриват останалите критерии на стандарта, за да бъдат смятани за швейцарски, то може да бъде изписано Swiss Movement, т.е. швейцарски механизъм, но не и Swiss Made върху капака или циферблата.

Закрилата на употребата на лейбъла Swiss Made датира от 29 декември 1971 г. с Указ на Федералното правителство (Federal Council) в Швейцария. През тези години до днес се полагат постоянни усилия за затягане на критериите при дефиницията Swiss Made и увеличаване на нейната стойност като понятие. Определено най-популярните продукти, върху които се среща названието Swiss Made са часовниците, по-точно швейцарските часовници. Почти всички швейцарски производители на часовници, с изключение на марката Breitling, поместват лейбъла Swiss Made на лицето на часовниците, докато при всички останали държави производители, страната производител е посочена на гърба на часовника – на външната или вътрешната страна на капака.